Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 6 от [47] «1234567891011»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 96-МЛ-125 от 27.03.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:14ч, видяна 2639 пъти
Относно: Заплащане на данък сгради и такса смет
Писмо № 96-МФ-286 от 28.03.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:20ч, видяна 2894 пъти
Относно: Следва ли да се увеличава финансовия резултат с лихвите, когато данъчните задължения са разсрочени по реда на ДПК
Писмо № 96-МФ-930 от 28.03.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:22ч, видяна 1185 пъти
Относно: Износ на стоки
Писмо № 96-МФ-189 от 17.04.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:25ч, видяна 1848 пъти
Относно: Преизчисляване на данъка върху недвижимите имоти за земи и сгради, принадлежащи на предприятия, при промяна на отчетната им стойност към 1.01.2002 г. вследствие на извършена оценка
Писмо № 24-00-200 от 21.04.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:30ч, видяна 1503 пъти
Относно: контрола от данъчната администрация при възстановяване на акциз
Писмо № 24-00-272 от 16.05.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:31ч, видяна 1650 пъти
Относно: Връчване на мотивирано разрешение и мотивираното предложение едновременно с АВДР
Писмо № 24-00-323 от 22.05.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:32ч, видяна 2147 пъти
Относно: Възстановяване на недължимо внесени суми от данъчнозадължените лица по реда на чл. 712 от ДПК
Писмо № 24-28-233 от 11.06.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:34ч, видяна 1128 пъти
Относно: Издаването на данъчна фактура от фискално устройство
Писмо № 24-28-153 от 17.06.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:36ч, видяна 1131 пъти
Относно: Правото на данъчен кредит за приспадане във връзва с приложението на чл. 65, ал. 1, т. 2 от ЗДДС
Писмо № 24-00-555 от 19.06.2003 г. на ГДД
21 Nov 2003 06:38ч, видяна 1282 пъти
Относно: Методически указания, технологии и процедури, становища и разяснения, давани от ГДД
НСС 1 - Приложение 1
21 Nov 2003 14:18ч, видяна 5826 пъти
Счетоводен баланс
Закон за независимия финансов одит-Архив
23 Nov 2003 14:34ч, видяна 4606 пъти
Обн., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2002 г.
Закон за данък върху добавената стойност-Архив
08 Feb 2004, видяна 3229 пъти
В сила от 1 януари 2004 г.
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност-Архив
23 Nov 2003, видяна 5251 пъти
Обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г., изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 9, 15 от 2000 г., изм., бр. 15, 58 от 2001 г., бр. 43, 63 от 2002 г., бр. 29 от 31 март 2003 г., в сила от 31 март 2003 г.
Приложения към ППЗДДС-Архив
23 Nov 2003 16:23ч, видяна 5119 пъти
Приложениа №№ 2, 5, 6 и 10
Приложения към ППЗДДС
05 Dec 2005 19:56ч, видяна 4548 пъти
Приложениа №2, №5, №6 и №10
Приложения към ЗОДФЛ-Архив
23 Nov 2003 19:10ч, видяна 4536 пъти
Приложения №№ 1 и 2 към чл. 31 ал. 3 т. 4 и 5 от ЗОДФЛ за класифициране на населените места от функционален тип ІІІ, ІV и V
Закон за облагане доходите на физическите лица-Архив
11 Feb 2004 10:02ч, видяна 4096 пъти
В сила от 1 януари 2004 г.
Закон за облагане доходите на физическите лица-архив
03 Dec 2005 15:42ч, видяна 4530 пъти
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.118 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Март 1998г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., доп. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., доп. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г.
НСС 1 - Приложение 2
24 Nov 2003 18:22ч, видяна 3246 пъти
Счетоводен баланс - едностранен
нагоре
Страница 6 от [47] «1234567891011»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР