Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Китов Център

Изпрати Принтирай страницата A-AA+

Учебна програма

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

реклама

ПРОГРАМА


10,00 – 13,30 часа
Проф. Ангел КАЛАЙДЖИЕВ
 

Правни аспекти на преобразуването на търговски дружества.
1.Преобразуване на търговски дружества – понятие, форми, принципи. Съотношение на замяна.
2.Сливане, вливане, разделяне, отделяне – фактически състав, действие, капитал, защита на кредиторите, акционерите и съдружниците.
3.Преобразуване чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне върху едноличния собственик.
4.Преобразуване на публични дружества.
5.Трансгранично преобразуване.

14,30 – 18,00 часа
Димитър ВОЙНОВ


Счетоводно и данъчно третиране при преобразуване на дружества.
1. Счетоводно отчитане при преобразуване на дружества съгласно Международните счетоводни стандарти (Международен стандарт за финансово отчитане 3 „Бизнес комбинации”) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (Счетоводен стандарт 22 „Отчитане на бизнескомбинации”):
- определяне цената на придобиване;
- завеждане на придобитите активи и пасиви;
- отчитане на репутация.

2. Данъчно третиране при преобразуване на дружества по Закона за корпоративното подоходно облагане
- видове преобразуване на дружества за данъчни цели (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции или дялове);
- данъчно третиране при преобразуващите се и приемащите дружества (прехвърляне на активи и пасиви, данъчни временни разлики, данъчни амортизируеми активи, загуби, слаба капитализация и др.);
- данъчно третиране при акционерите/съдружниците в преобразуващите се и приемащите дружества в зависимост от акционера/съдружника – местни или чуждестранни, физически или юридически лица.

Цена 150 лв. без ДДС. Превеждат се по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД – IBAN BG43 FINV 9150 10BG N0DP CG, SWIFT код – FINVBGSF, ПИБ.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и работен обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
 

За втори и следващ участник от една организация 10% отстъпка от цената.

Краен срок за записване 17 май 2010 г. или до попълване на местата.

Регистрация

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР