Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Китов Център

Изпрати Принтирай страницата A-AA+

Учебна програма

Стратегически мениджмънт

реклама

17-18 юни 2010 г., 9,00 – 17,00 часа
София, ЗАЛА КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а

Лектор Радослав Недялков, управляващ съдружник във фирма АСФА ЕООД, инвестиционен и стратегически консултант с 12-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми. Консултирал е фирми като:
Хлебозаводи Корн, Тандем В, Унитемп Пловдив, Витта Фуудс - производство на бързооборотни стоки
Wondergroup – образователни услуги
Райкомерс, СтройКонсулт Сливен, ФеърПлей Интернешънал
Овергаз Инк
Ител (CatalogBG) отрасъл ИТ
Еasy Asset Management - финансово посредничество
ЕвроБул и ТИМ ЕООД В. Търново, спедиция и дистрибуция
Медицински Център Лора
Ротто Рент А Кар – автомобили под наем
Гласко и Дакс 96 Обработка и търговия на висококачествени стъкла и огледала
Нитекс 96 Доспат – производство на трикотаж
Хотел Лайпциг Пловдив: туризъм
Промобил Група: търговия и сервиз на автомобили

Радослав Недялков е преподавател по корпоративни финанси и стратегически мениджмънт в City University Bulgaria и в Стопански факултет на Софийският университет.

Описание на курса

Участниците ще могат да „наредят пъзела” съставен от познания по бизнес, финанси, маркетинг, управление, оперативен мениджмънт, човешки ресурси и информационни техрологии. Обучаваните ще проникнат, от различни гледни точки, в същината на бизнес финансите, разтежа и други управленски въпроси и проблеми.

Целта на семинара е, като систематизира основните познания на участниците в различните бизнес области, да допринесе за повече умения в тях за използване на реалните факти при решаването на конкретни бизнес проблеми. В семинарът ще се използват много казуси и опит от реални световни фирми.

Цели на курса

Участниците да могат да:

1. Анализират конкретен отрасъл и неговата конкурентноспособност;
2. Идентифицират и анализират стратегически бизнес въпроси и проблеми от различни функционални гледни точки;
3. Използват производствени, маркетингови, финансови, информационни и въпроси на човешките ресурси за да вземат добре обосновани бизнес решения за техните фирми.;
4. Прилагат екипен подход към ризлични бизнес проблеми;
5.Оценяват фирменото състояние, възможностти и перспективи;
6.Прилагат стратегически инициативи чрез:
A) Възможностите на пазара и заплахите;
B) Четене и анализ на финансовите отчети;
C) Решения за финансиране, управление на паричните потоци и решения за разпределение на капитал;
7.Планиране и бюджетиране;
8.Анализират бизнес въпросите свързани с глобализацията и тяхното влияние върху стратегическия мениджъмнт на Българските фирми.

Основни аспекти на обучението

За да постигнат основните целите на семинара, участниците ще е необходимо да усвоят следните основни аспекти:

1.Финансови принципи;
2.Бизнес планиране;
3.Бизнес стратегя;
4.Дистрибуционни системи;
5.Етика;
6.Управленски принципи
7.Практики в управлението на човешките ресурси;
8.Информационни технологии и бизнес технологии;
9.Управление на операциите;
10.Страгическо планиране;
11.Организационно поведение;


Програма

І. ВЪВЕДЕНИЕ
1. Какво е бизнес стратегия и защо е толкова важна?
Връзката между стратегията и бизнес модела на фирмите. Какво означава успешна стратегия?
Практически въпроси: Идентифициране на основните елементи на стратегията на една фирма.
2. Какво предствалява процесът на създаване и осъществяване на стратегията?
Фази на създаване ни осъществянане на стратегията.
Създаване на стратегическа визия.
Поставяне на цели.
Създаване на самата стратегия за постигане на целите.
Осъществяване на стратегията.
Корекции на стратегията.
Практически въпроси: Идентифициране на визия, цели, мисия и ценности на една фирма..

ІІ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СРЕДСТВА ЗА АНАЛИЗ:
1. Анализ на външната среда. (Стратегически важен компонент)
Какво означава да мислим стратегически за отрасъла и конкурентната среда, в които функционира фирмата?
Основни фактори, които доминират един отрасъл.
Какви конкурентни сили имат влияние върху фирмите в един отрасъл.
Какви стратегически действия може да очакваме от конкуренцията?
Фактори, които оказват влияние върху промяната на един отрасъл.
Какви пазарни позиции имат конкурентите?
Кои са основните фактори за бъдещ успех срещу конкуренцията?
Каква е перспективата пред отрасъла?
Практически въпроси: Анализ на външната среда за същата фирма.
2. Анализ на конкурентността на фирма в отрасъла?
Добре ли работи сегашната стратегия на фирмата.
Какви са силните, слаби страни, възможностите и заплахите пред фирмата.
Конкурентността на цените и разходите на фирмата.
Слина или слаба е стратегията на фирмата спрямо конкурентите?
Практически въпроси: Анализ на конкурентноста на същата фирма.

ІІІ. ФОРМИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ:
1. Пет възможни конкурентни стратегии.
Стратегията ниска цена.
Стратегията «отличаване» и нейните разновидностти.
Стратегията «Фокус» и нейните разновидностти.
Стратегията «най-добрата цена за качеството»
Практически въпроси: Избор на стратегия за фирмата.

2. Други въпроси на стрегическия избор.
Съглашения и сътрудничества.
Придобивания и сливания
Вертикално интегриране във веригата на добавяне на стойност.
Хоризонтално интегриране във веригата на добавяне на стойност. Аутсорсинг.

ІV ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
1. Създаване на силна и способна организация.
Управленски компоненти при осъществяване на стратегията.
Създаване на основни компетенции и конкурентни способностти.
Съответстване на организационната структура на стратегията.
2. Управление на операциите.
Действия за да се спомогне за осъществяване на стратегията.
3. Корпоративна култура и лидерство

На участниците ще бъде издаден сертификат.
Цена 600 лв. без ДДС. Превеждат се по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД –
IBAN BG43 FINV 9150 10BG N0DP CG, SWIFT код – FINVBGSF, ПИБ.
За втори и следващ участник от една компания – 10% отстъпка от цената.
В цената са включени: кафе-паузи, 2 обяда, лекции и помощни материали.

Регистрация

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР