Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Китов Център

Изпрати Принтирай страницата A-AA+

Семинар

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ

реклама

27-28 май 2010 г., 9,00 – 17,00 часа
София, ЗАЛА КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а записвам се


Лектор Радослав Недялков, управляващ съдружник във фирма АСФА ЕООД, инвестиционен и стратегически консултант с 12-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми. Консултирал е фирми като:
Хлебозаводи Корн, Тандем В, Унитемп Пловдив, Витта Фуудс - производство на бързооборотни стоки
Wondergroup – образователни услуги
Райкомерс, СтройКонсулт Сливен, ФеърПлей Интернешънал
Овергаз Инк
Ител (CatalogBG) отрасъл ИТ
Еasy Asset Management - финансово посредничество
ЕвроБул и ТИМ ЕООД В. Търново, спедиция и дистрибуция
Медицински Център Лора
Ротто Рент А Кар – автомобили под наем
Гласко и Дакс 96 Обработка и търговия на висококачествени стъкла и огледала
Нитекс 96 Доспат – производство на трикотаж
Хотел Лайпциг Пловдив: туризъм
Промобил Група: търговия и сервиз на автомобили

Радослав Недялков е преподавател по корпоративни финанси и стратегически мениджмънт в City University Bulgaria и в Стопански факултет на Софийският университет.


Описание на курса
Участниците ще могат да придобият познания за всеобхватно и пълно прогнозиране на финансовите отчети и помощните елементи към тях. Обучаваните ще придобият и техники как да съчетаят важните бизнес и стратегически фактори във финансовите прогнози.

Целта на семинара е да помогне на участниците да придобият умения за въплъщаването на поредица от реалистични очаквания в бъдещото финансово състояние на фирмите. В семинарът ще се използват аналитични техники за прогнозиране на финансовите отчети.

Цели на курса
Участниците да могат да:
1. Използват общоприетите техники за финансово прогнозиране;
2. Прилагат тези техники върху трите прогнозни финансови отчети – проформа приходи разходи, проформа баланс и проформа парични потоци;
3. Направят надеждна прогноза на бъдещите печалби и парични потоци;
4. Използват прогнозите за вземане на важни бизнес решения, като стратегическо планиране, кредитен анализ, фирмено управление и придобивания;
5.Разбират и прилагат 6-те стъпки при съставянето на проформа финансовите отчети;
6.Идентифицират и включват важните бизнес и стратегически фактори във прогнозните отчети;
7.Разбират кога да заобикалят техники за прогнозиране;
8.Разработват модели за прогнози, които са гъвкави и пълни, позволяващи на потребителите да отговорят бързо и по подходящ начин за важните промени във фирмените дейностти;

Основни аспекти на обучението
За да постигнат основните целите на обучението, участниците ще е необходимо да усвоят следните основни аспекти:

1.Финансов анализ;
2.Основни принципи при прогнозирането;
3.Полезни съвети при осъщесвяването на прогнозите;
4.Изплозването на програма при прогнозирането;
5.Анализирането на прогнозните финансови отчети;
6.Анализ на чувствителността.


Програма

1. Въведение в прогнозирането
Цели и място на прогнозирането във фирменото управление.

2. Съставяне на проформа финансови отчети
Основни принципи.
Стъпки на прогнозирането.
Практически съвети при прогнозирането.
Кратка програма съставена на EXCEL за прогнозиране.

3. Първа стъпка на прогнозирането
Прогноза на продажбите.
Прогноза на други приходи.
Практически въпроси - съставяне на прогноза за продажбите на една фирма.

4. Втора стъпка на прогнозирането
Прогноза на оперативните разходи – отчетна стойност, административни разходи, разходи по продажби, маркетинг, дистрибуция, научна и развойна дейност и други оперативни разходи. Практически въпроси - съставяне на прогноза за оперативните разходи на същата фирма.

5. Трета стъпка на прогнозирането
Прогноза за оперативните активи – цел за парични средства, вземания от клиенти, материални запаси, други оперативни краткотрайни активи, оперативни дълготрайни активи.
Практически въпроси - съставяне на прогноза оперативните активи на същата фирма.


6. Четвърта стъпка на прознозирането
Прогноза за оперативните и финансови задължения и собствения капитал – задължения към доствачици, задължения към персонала, краткосрочни кредити, дългосрочни кредити, основен капитал и други статии на собствения капитал.
Практически въпроси - съставяне на прогноза за оперативните и финансови задължения и собствения капитал на същата фирма.

7. Пета стъпка на прогнозирането
Прогноза за финансовите разходи, приходи, данъчни задължения и промяна във неразпределената печалба.
Практически въпроси - съставяне на прогноза за финансовите разходи, данъчни задължения и неразпределена печалба на същата фирма.

8. Шеста стъпка на прогнозирането
Съставяне на проформа парични потоци.
Практически въпроси - съставяне на прогноза за паричните потоци на същата фирма.

9. Анализиране на проформа финансовите отчети и анализ на чувствителността Практически въпроси - Анализ на съставените прогнозни финансови отчети и осъществяване на анализ на чувствителността.


На участниците ще бъде издаден сертификат.
Цена 450 лв. без ДДС. Превеждат се по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД –
IBAN BG43 FINV 9150 10BG N0DP CG, SWIFT код – FINVBGSF, ПИБ.
За втори и следващ участник от една компания – 10% отстъпка от цената.
В цената са включени: кафе-паузи, 2 обяда, лекции и помощни материали.

Регистрация

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР