Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Други

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Обезщетенията по Кодекса на труда - третиране по КСО, ЗЗО и ЗОДФЛ

16 Sep 2006 19:06ч, видяна 14380 пъти
реклама
Третиране по КСО, ЗЗО и ЗОДФЛ
ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА -ТРЕТИРАНЕ ПО КСО, ЗЗО И ЗОДФЛ
РАЗПОРЕДБА ПО КТ
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА
ОСИГУРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА КСО И 330
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗОДФЛ
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА КСО
ЗДРАВНИ ВНОСКИ ПО РЕДА НА ЗЗО
СУМАТА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПО КТ
СУМАТА НА ЛИХВАТА ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ НА ПЛАЩАНЕТО МУ
Чл.177 За неползван платен годишен отпуск
Дължат се осигурителни вноски
Дължат се здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 -като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 - 20 на сто)
Чл.200 За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работника или служителя
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Необлагаем доход (чл. 19,ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12,ал. 1,т. 5)
Чл.213 За незаконно недопускане на работа
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 -като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 - 20 на сто)
Чл.214 За незаконно временно отстраняване от работа
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 -като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 - 20 на сто)
Чл.215 За командировъчни пари
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Необлагаем доход (чл. 19,ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12,ал. 1,т. 5)
Чл.216, ал. 1, т.1 и 2 За пътните разноски и разноските по пренасянето на покъщнината
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Необлагаем доход (чл. 19,ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12,ал. 1,т. 5)
Чл.216, ал. 1, т.З
За дните на пътуването и за още два дни, заплащани при преместване на работа в друго населено място
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 -като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 - 20 на сто)
Чл.216, ал. 2 За пътните разноски и разноските по пренасяне на покъщината на работника или служителя и на семейството му във връзка с завръщането им в постоянното си местоживеене вследствие на прекратяване на трудовото му правоотношение не по негова вина и по негово заявление с предизвестие
x
x
Необлагаем доход (чл. 19,ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12,ал. 1,т. 5)
Чл.216, ал. 3 При преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Необлагаем доход (чл. 19,ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12,ал. 1,т. 5)
Чл.217, ал. 1 При трудоустрояване на работник или служител с намалена работоспособност
Дължат се осигурителни вноски
Дължат се здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 -като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 - 20 на сто)
Чл.218, ал. 1 При неявяване на работа поради природни или обществени бедствия
Дължат се осигурителни вноски
Дължат се здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл.218, ал. 2 При участие в спасителни работи при природни или обществени бедствия
Дължат се осигурителни вноски
Дължат се здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл.219 Поради правомерен отказ за изпълняване на работата или преустановяването й
Дължат се осигурителни вноски
Дължат се здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл.220 За неспазено предизвестие
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл.221 За прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл.222,
ал.1
При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни
Дължат се осигурителни вноски
Дължат се здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл.222, ал. 2 При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Необлагаем доход (чл. 19, ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12, ал. 1. т. 5)
Чл.222, ал. 3 При прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Необлагаем доход (чл. 19, ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12, ал. 1. т. 5)
Чл. 224 За неизползван платен годишен отпуск
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл. 225 За незаконно уволнение или недопускане на работа на възстановен от съда работник или служител
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)
Чл. 226, ал. 3 За други вреди, причинени на работника или служителя, свързани с неиздаване или несвоевременно издаване на необходими документи, както и на документи с невярно съдържание
Не се дължат осигурителни вноски
Не се дължат здравни вноски
Необлагаем доход (чл. 19, ал. 2, т. 6)
Необлагаем доход (чл. 12, ал. 1. т. 5)
Чл. 331 За прекратяване на трудово правоотношение на работник или служител по инициатива на работодателя срещу уговаряне на обезщетение
x
x
Облагаем доход (чл. 38 - като доход от трудово правоотношение)
Облагаем доход (с еднократен данък по чл. 26 -20 на сто)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР