Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Приложими НСФОМСП при изготвянето на ГФО за 2007 г.

20 Mar 2008, видяна 4229 пъти
реклама
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Финанси и право" може да намерите отговора на следния въпрос: Следва ли годишният финансов отчет за 2007 г., в който ще се съдържа и представя финансово-икономическа информация за 2007 г., да бъде изготвен съгласно изискванията на СС 1 Представяне на финансови отчети, в сила от 01.01.2008 г.?

При изготвянето на годишните финансови отчети за 2007 г. на предприятията, които прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите си отчети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). трябва да се има предвид следното:

Съгласно Закона за счетоводството, под понятието „отчетен период" се разбира календарната година, т.е. периодът от 01.01. до 31.12. (глава 5 „финансови отчети",раздел 1 „Приложими счетоводни стандарти, съдържание на финансовите отчети и на годишните доклади за дейността", във връзка с § 1., т. 2 от Допълнителните разпоредби). Това означава, че изготвянето на финансовите отчети за 2007 г. следва да е съобразено с действащото законодателство за същия този период, а именно това са НСФОМСП, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 21.03.2005 г., които са в сила до 31.12.2007 г.

В Постановление № 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. е предвидено, че измененията и допълненията в НСФОМСП влизат в сила от 01.01.2008 г. Това на практика означава, че изменените, допълнените и новите стандарти са приложими за отчетни периоди, започващи на 01.01.2008 г., и се отнасят за финансовите отчети, съдържащи в себе си информация за периодите след тази дата. Независимо че техническото съставяне на финансовите отчети за 2007 г. се извършва през 2008 г., то това не е основание да се прилагат Национални счетоводни стандарти, чието правно действие е в сила от 01.01.2008 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР