ODIT.info > Семинари Добави нова обява

Заявените семинари се одобряват (и появяват на сайта) в рамките на 24 часа от тяхното публикуване. Те ще бъдат публикувани безплатно и в секция Обучения на Karieri.bg.
СИДДО - анализ, практика и казуси при прилагането на спогодбите.
Дата/и на провеждане: 22.04.2014, Място: гр. Варна, Хотел Графит *****
Финансова Академия Април 2014г. Организатор: Consulting Centre RDM; www.rdm-bg.com Повече »
Промени в счетоводната отчетност на бюджетните организации, регламентирани с указанията на Министерството на финансите в ДДС №№ 13 и 14 от 2013 г.
Дата/и на провеждане: 23.04.2014, Място: София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
- Повече »
Семинар София
Дата/и на провеждане: 23.04.2014, Място: Зала Casa Sicilia Ул. Ангел Кънчев №3 гр. София
”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2014 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2014 г. Промени в ЗКПО през 2014 г.” Повече »
Семинар в гр. Хасково
Дата/и на провеждане: 24.04.2014, Място: Хотел Родопи 3* гр. Хасково
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г. Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2014 г. Изменения и допълнения в кодекса Повече »
Международни стандарти за финансови отчети Преглед на последните изменения към 31.12.2013г.
Дата/и на провеждане: 24.04.2014, Място: София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул.„Люлин планина” № 33 а
I модул 24-25 април 2014 г., 10.00 – 18.00 часа, II модул 19-20 май 2014 г., 10.00 – 18.00 часа Повече »
Практики и процедури при Обществените поръчки. Прилагане на ЗОП и изменения в закона от 2014 год.
Дата/и на провеждане: 24.04.2014, Място: гр. София, хотел Рила, ул. Калоян 6
24 и 25 април 2014 г. Практики и процедури при Обществените поръчки. Прилагане на ЗОП и изменения в закона от 2014 год. Повече »
Режим на общите и подробните устройствени планове съгласно ЗУТ. Административни актове по ЗУТ през етапа на инвестиционното проектиране. Производство по съгласуване и одобряване. Правни способи за оспорване. Административен контрол върху устройството
Дата/и на провеждане: 25.04.2014, Място: София, хотел Шипка, бул.“Ген.Тотлебен“ 34А, Конгресен център, зала 1, 9.30-17.00 ч.
Режим на ОУП и ПУП съгласно ЗУТ. Административен контрол върху... Повече »
Национален счетоводен семинар гр. Велинград арпил 2014 г.
Дата/и на провеждане: 28.04.2014, Място: Гранд хотел Велинград 5* – гр. Велинград www.grandhotelvelingrad.com
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г. Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2014 г. Изменения и допълнения в кодекса Повече »
Промени в данъчната нормативна уредба за 2014 г. и тяхното счетоводно отчитане
Дата/и на провеждане: 28.04.2014, Място: София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
- Повече »
Семинар в гр. Плевен
Дата/и на провеждане: 29.04.2014, Място: Хотел Балкан 3* гр. Плевен
„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г. Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2014 г. Изменения и допълнения в кодекса Повече »
Промени в данъчната нормативна уредба за 2014 г. и тяхното счетоводно отчитане
Дата/и на провеждане: 29.04.2014, Място: София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
- Повече »
ЗДДС и ППЗДДС в сила от 1 Януари 2014г.: практика на НАП, интересни казуси, конкретни въпроси и отговори.
Дата/и на провеждане: 30.04.2014, Място: гр. Варна, Хотел Графит *****
Финансова Академия Април 2014г. Организатор: Consulting Centre RDM; www.rdm-bg.com Повече »
Задължителна и факултативна документация за управлението на трудовия процес
Дата/и на провеждане: 13.05.2014, Място: гр. София, зала на ул. Иван Йончев 5
13.05.2014 г. Семинар: Задължителна и факултативна документация за управлението на трудовия процес Повече »
Атестация на служителите
Дата/и на провеждане: 14.05.2014, Място: зала на ул. Иван Йончев 5
14.05.2014 гр. София Курс- Атестация на служителите Повече »
Бизнес план.COM: Структура - Организация - Мениджмънт
Дата/и на провеждане: 14.05.2014, Място: София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
- Повече »
ПРЕПОРЪКИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРАТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП СЛЕД НЕГОВОТО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 3 модула 15-18.05.2014 г. в Разлог и 29-31.05. в София
Дата/и на провеждане: 15.05.2014, Място: Хотелски комплекс „ АСПА ВИЛА” – с. Баня на 4 км. от Разлог.
Семинарът е предназначен за:  Възложители - ръководители, експерти, счетоводители и одитори, които планират, организират и провеждат процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП)  Участници в процедури за възлагане на обществени Повече »
Управление на конфликти на интереси във веригата за доставки - еднодневен практически курс
Дата/и на провеждане: 15.05.2014, Място: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София
Курсът запознава с основните проблеми при наличие на конфликти на интереси и корупционни практики във веригата за доставки и начините за избягването им. По време на обучението се дават практически примери за добри и лоши практики и последствията от тях. О Повече »
Управление на доставчици и подизпълнители - двудневен практически курс
Дата/и на провеждане: 16.05.2014, Място: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София
ЦЕЛИ НА КУРСА Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания за управление на доставчиците, така че да се подсигури непрекъсваем процес на работа с високо качество на възможно най-добри цени. След успешното завършване на този Повече »
Сделки с недвижими имоти и строителна продукция: Счетоводно отчитане и данъчно третиране
Дата/и на провеждане: 16.05.2014, Място: София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
- Повече »
САЩ Сан Франциско–Лас Вегас–Лос Анджелис ; Семинар-Данъчните закони 2014
Дата/и на провеждане: 17.05.2014, Място: САЩ
За Гл.счетоводители,Управители,Икономисти . Лектор-доктор Светлана Найденова-ДЕС Повече »
Добави нова обява
Страница 1 от [2] 12»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР