Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ- ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

СъбитиеПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ- ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Дата23.11.2017
МястоСофия, хотел РАМАДА 4****
ОрганизаторTBM Consulting
Програма23.ноември.2017 г. (четвъртък)

09.00-09.30 Регистрация на участниците
09.30-11.00 1. Промени в НРВПО, касаещи сумираното изчисляване на работното време.
Промените започват да се прилагат от 1 Януари 2018 г. Готови ли са работодателите да спазят новите изисквания и правила за съставяне на графици за работа при сумирано изчисляване на работно време, и за определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване.
· Регламентират се правила за съставяне на графици за работа при сумирано изчисляване на работно време
· Новото задължение за уведомяване на работниците за изготвения или променения график
· Нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване.
Как се определя броя на работните часове по графика, когато се полага дневен или нощен труд
· Редуциране на нормата за продължителност на работното време – в кои случаи?
Как се определя трудовото възнаграждение на работник, чиито трудов договор се прекратява преди изтичане на отчетния период при СИРВ.
Кога отработените часове следва да се отчитат за извънреден труд. Как се заплащат?
2. Новото в режима на отпуските поради бременност, раждане и осиновяване и отпуските, регламентирани в чл.167 от КТ и новите текстове на НРВПО, в сила от 01.06.2017 г.
· Въвеждат се нови образци на приложенията в НРВПО за ползване на отпуските за бременност, раждане и осиновяване и другите видове отпуски
· Приемните родители вече ползват отпуск за бременност, раждане и осиновяване
· Нови възможности за ползване на отпуск за осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст
· Кога лекарите определят необходимостта бащата или осиновителят да поемат грижата за децата?
· Какви са правата на настойника при ползване на отпуск по чл. 167 от КТ?
· Защита от уволнение за бащи, осиновители или родители на майката или бащата- възможно ли е това?
· Майките и осиновителките, които прекъснат ползването на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и се върнат на работа, имат право на ново обезщетение
11.00-11.15 Кафе пауза
11.15-12.30 3. Преглед на задълженията на работодателите, предвидени в трудовото законодателство, свързани със срокове изтичащи в първите месеци на новата година.
4. Как се промени правната уредба, водеща до намаляване на административната тежест при ползване на административните услуги, предоставяни от ИА ГИТ: специалната закрила на работниците и служителите, вписване на КТД, разрешения за работа на непълнолетните работници или служители, подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ и др.
5. Промените в Кодекса на труда очертаващи границите на контрола на Инспекцията по труда.
Очакваните промени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, касаещи работодателите и работниците или служителите.
Лектор: Теодора Дичева
12.30-13.30 Обяд в ресторанта на хотела
13.30-15.00 АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2017г
1.КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1.1. Осигурителен доход. Определяне на минимален и максимален осигурителен доход
Попълване на Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“
1.2. Внасяне на осигурителни вноски върху за сметка на социалните разходи, върху възнагражденията по граждански договор, при незаконно уволнение и др. Казуси.
1.3. Попълване на декларация обр. №1 и №6. Казуси.
1.4 Внасяне на осигурителни вноски за за граждани на държави-членки на ЕС и граждани на трети държави.чужди граждани, работещи в България. Казуси.
15.00- 15.15 Кафе пауза
15.15-16.45 1. 5 . Внасяне на осигурителни вноски при командироване в държава-членка на ЕС.
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сила от 4 август 2017 г. Отговорност на собствениците и управителите на търговски дружества за задължения на дружеството
1.6. Сумирано отчитане на работното време. Съставяне на графици за работа при сумирано изчисляване на работно време. Уведомяване на работниците за изготвения или променения график. Ново понятие за норма за продължителност на работното време. Определение и изключения, свързани с отпуск, нощен труд, извънреден труд и др.Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации при сумирано изчисляване на работното време.
2. Здравно осигуряване. Казуси
Лектор: Катя Кашъмова
16.45 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати


Дата на провеждане: 23.ноември.2017 г.

Такса за участие: 150 лв. (без ДДС)

Отстъпки: За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514
Лектори/участници Теодора Дичева и Катя Кашъмова
Условия за записване/участиеЗа повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или office@tbm-bg.com
Допълнителни бележкиЗа повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или office@tbm-bg.com
Публикувал обяватаTBM Consulting

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР