Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Семинари > ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2018 Г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

СъбитиеПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2018 Г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Дата19.02.2018
МястоСофия,зала "Китов център", ул. Люлин планина" 33а
ОрганизаторКитов център
Програма19 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.

10.00 – 13.15 ч. -Лектор Теодора Дичева

Промени в трудовото законодателство през 2017 г., валидни за 2018 г.

Задълженията на работодателите в началото на годината, сроковете за тяхното изпълнение:

Отчитане на извънреден труд, уведомяване на работниците за размера на ПГО, който имат право да ползват и др.

Очаквани и вече реализирани промени в трудовото законодателство от края на 2017 г. в Кодекса на труда, НРВПО, ЗЗБУТ и някой подзаконови нормативни актове.

Промени в посока намаляване на административната тежест за бизнеса и промени, засилващи контролните правомощия на Инспекцията по труда при извършване на контрол след прекратяване та трудовото правоотношение, когато работодателите не са изплатили трудовите възнаграждения и някой от обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовите договори.

Сумираното изчисляване на работното време

Начини за запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях (чл. 9а, ал.1 от НРВПО); Как се изчислява сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време в случаите на полагане на дневен и нощен труд. Нормата за продължителност на работното време – как се формира, как и при какви условия се редуцира. Какво става, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете по норма на продължителност на работното време. Как се пресмята отработеното време когато трудовото правоотношение на работник е прекратено преди изтичането на отчетния период; Кога отработените при сумирано изчисляване на работното време часове се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда.

Най-важното, свързано с реда за ползване на отпуск за бременност, раждане и осиновяване (чл. 163, ал. 7 и сл. от КТ) и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител (чл. 167 от КТ);

Кои са новите категории правоимащи лица, които могат да ползват тези отпуски;
Специална закрила при уволнение на работник или служител, ползващ отпуск по чл. 163 от КТ

Специална закрила на някой категории работници или служители по време на съществуване на трудовото правоотношение и при прекратяването му: непълнолетни, бременни работнички или служителки и трудоустроени лица.

Новото в издаването на разрешение от Инспекцията по труда за приемане на работа на непълнолетни лица. Какъв е режима на работа за непълнолетните: работно време, почивки, платен годишен отпуск и др.
Трудоустрояване на бременни жени или кърмачки и ограничения при командироване на бременни жени и майки с деца,
Ползуване на правата на майката от бащата (чл. 313 от КТ);
Задължение за уведомяване на работодателя от страна на бременната работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро
Право на трудоустрояване на работници или служители, работни места за трудоустрояване. Задължения на работодателите във връзка с трудоустрояване на работник или служител. Обезщетение при трудоустрояване и при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест;
Специална закрила при уволнение.

Актуални въпроси във връзка с ползването на платен годишен отпуск: уведомяване на работниците, предоставяне, отлагане и принудително ползване на платения годишен отпуск, давностни срокове.14.00 – 17.15 – лектор Вержиния Заркова

Промени в Държавното обществено осигуряване през 2018 г.

Закон за бюджета на ДОО за 2018 г. Минимални осигурителни доходи на осигурените лица, размери на плащанията от държавното обществено осигуряване, промени в размерите на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест. Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочното осигуряване.
Промени в подзаконовите актове на Държавното обществено осигуряване.
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица, зачитане на осигурителен стаж.
Сумирано изчисляване на работното време – получаване на парични обезщетения и подаване на данни за осигуряването на лицата работещи на сумирано изчисляване на работното време.

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.
Лектори/участнициЛектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „ Правно осигуряване на Инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право
Условия за записване/участие

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал обяватаКитов център ЕООД

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР