ODIT.info > Дискусия

Правила за участие в дискусиите на odit.info

За да участвате във форумите на odit.info, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Категория Теми Мнения Последно
Счетоводство 80527 657547 01.10.2014 16:12
Данъци 25711 183458 01.10.2014 16:13
ЗДДС 22676 178284 01.10.2014 14:31
Осигуряване 69893 508662 01.10.2014 16:13
Трудови отношения 48860 381118 01.10.2014 23:05
Бюджет 4440 41543 30.09.2014 14:42
ЮЛНЦ 301 1837 18.09.2014 14:57
Селско стопанство 1239 12468 24.09.2014 13:00
Туризъм 982 6954 17.09.2014 22:23
За начинаещи 12132 92235 01.10.2014 17:01
За ODIT.info 578 9771 21.08.2014 15:30
Разни 20178 193145 01.10.2014 11:49
Free style 1622 28083 30.09.2014 15:52
Кариера 1846 17880 01.10.2014 11:37
Търсят работа 2988 12288 01.10.2014 05:57
Предлагат работа 1517 15577 29.09.2014 09:13
Архив 5 270 05.02.2014 17:48
2711 119 9139 27.06.2011 15:04
ГОСТ АД 892 19125 14.06.2011 22:19
sss 86 1396 01.07.2011 19:36

Ново в Дискусия

RE: временно преназначаване на работник
01.10.2014 23:05
Можете да сключите ДС за промяна на длъжността за определен срок. Задължително трябва да упоменете, че след изтичането на този срок продължава действието на ТД и последното актуално ДС преди ...
от: Трудови отношения
RE: временно преназначаване на работник
01.10.2014 22:42
HuHuB каза: За преназначаване по чл.119 - работника също трябва да бъде съгласен :) Да той е съгласен да бъде преназначен, за 3 мес. Не е съгласен да бъде преназначен по ...
от: Трудови отношения
RE: временно преназначаване на работник
01.10.2014 22:31
За преназначаване по чл.119 - работника също трябва да бъде съгласен :)
от: Трудови отношения
временно преназначаване на работник
01.10.2014 22:25
Здравейте! Колеги моля за съвет.. Случаят е следният. Работник на длъжност Механик излиза 3 мес в неплатен отпуск. Искаме да назначим на негово място , работник работещ на постоянен трудов ...
от: Трудови отношения
RE: Прекратяване на срочен договор по чл.68,ал.1,т.1 преди срока на изтичане
01.10.2014 22:25
Предложение за прекратяване по взаимно съгласие освен ако нямате молба от лицето
от: Трудови отношения
RE: Неизползван платен отпуск и обещетение
01.10.2014 21:36
Защо сте убедени, че оставащият ви отпуск е 9-10 дни? За ноември и декември не ви дължи платен отпуск. Иначе другото обеЗщетение можете да си го искате след 6.12, пък кога ще го изплатят е друга ...
от: Трудови отношения
чл. 325 и бюрото по труда
01.10.2014 21:36
При освобождаване от работа по чл. 325 ал.1 т.4 и при общ трудов стаж 7 месеца и 20 дни може ли да се получава някакво обезщетение от бюрото по труда
от: Трудови отношения
RE: Продължаване на срочен ТД
01.10.2014 20:35
Благодаря! Дори и да прекратим договорът му за известно време, месец, след това не можем да го назначим на срочен договор за тази позиция
от: Трудови отношения
RE: Неизползван платен отпуск и обещетение
01.10.2014 20:16
Здравейте и благодаря за отговорите и вниманието. Имаме право на обещетение и то ще ни бъде дато, въпроса е дали ще го получим със заплатата за Ноември или ще ни бъде дадено в Януари? До колкото ...
от: Трудови отношения
RE: Тр.договор - чл.68,ал.1,т.1
01.10.2014 17:44
Вижте чл.68, (4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 3, бр. 48 от 2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и ...
от: Трудови отношения
RE: Тр.договор - чл.68,ал.1,т.1
01.10.2014 17:27
Здравейте, сключих договор на 30.09.2013 на основание чл.68, ал.1 т.1. Вид на трудовия договор: Срочен със срок до 31.03.2013 г. вкл., и срок на изпитване шест месеца. На 27.03.2014 На основание ...
от: Трудови отношения
RE: Неизползван платен отпуск и обещетение
01.10.2014 17:21
ely_g каза: 1. кое обезщетение... нали ще отработите предизвестието... по 222 (1) :)) след 6.12. когато си го поискате и представите доказателства, че имате право на ...
от: Трудови отношения
RE: Неизползван платен отпуск и обещетение
01.10.2014 17:17
1. кое обезщетение... нали ще отработите предизвестието... 2. имате избор, но имаше едни графици... та зависи... 3. ако не ползвате отпуската трябва да ви я платят...
от: Трудови отношения
Неизползван платен отпуск и обещетение
01.10.2014 17:11
Здравейте, виждам доста отговори и много разрешени дилеми на други работещи и ще Ви помоля за мнение относно моя случай също, тъй като се притеснявам относно моя работодател. Случая е следния: ...
от: Трудови отношения