ODIT.info > Дискусия

Правила за участие в дискусиите на odit.info

За да участвате във форумите на odit.info, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Категория Теми Мнения Последно
Счетоводство 80526 657536 01.10.2014 10:40
Данъци 25709 183446 29.09.2014 13:25
ЗДДС 22673 178272 01.10.2014 10:34
Осигуряване 69890 508639 01.10.2014 09:35
Трудови отношения 48856 381091 01.10.2014 10:30
Бюджет 4440 41543 30.09.2014 14:42
ЮЛНЦ 301 1837 18.09.2014 14:57
Селско стопанство 1239 12468 24.09.2014 13:00
Туризъм 982 6954 17.09.2014 22:23
За начинаещи 12131 92228 29.09.2014 18:49
За ODIT.info 578 9771 21.08.2014 15:30
Разни 20178 193143 01.10.2014 11:15
Free style 1622 28083 30.09.2014 15:52
Кариера 1846 17879 29.09.2014 17:10
Търсят работа 2988 12288 01.10.2014 05:57
Предлагат работа 1517 15577 29.09.2014 09:13
Архив 5 270 05.02.2014 17:48
2711 119 9139 27.06.2011 15:04
ГОСТ АД 892 19125 14.06.2011 22:19
sss 86 1396 01.07.2011 19:36

Ново в Дискусия

RE: Регистриране на ЕООД с ел. подпис от упълномощено лице
01.10.2014 11:15
[[citat]] XXXXX каза: Хм, технически лица..., а могат да връщат за щяло и нещяло :( След като не сте сигурен и тълкуването на закона, поискайте да Ви свържат с юристите на ТР и поискайте писмено ...
от: Разни
RE: Регистриране на ЕООД с ел. подпис от упълномощено лице
01.10.2014 11:03
Хм, технически лица..., а могат да връщат за щяло и нещяло :( След като не сте сигурен и тълкуването на закона, поискайте да Ви свържат с юристите на ТР и поискайте писмено становище. [[citat]] ...
от: Разни
RE: Регистриране на ЕООД с ел. подпис от упълномощено лице
01.10.2014 10:56
ely_g каза: този въпрос го задайте към агенция по вписванията... Питах. Казаха ми, че това било въпрос за юрист, те били технически лица и да си чета закона. Еми чета ...
от: Разни
RE: Регистриране на ЕООД с ел. подпис от упълномощено лице
01.10.2014 10:48
този въпрос го задайте към агенция по вписванията... Sersemin каза: Добре, но защо?
от: Разни
RE: Регистриране на ЕООД с ел. подпис от упълномощено лице
01.10.2014 10:44
Добре, но защо? Заявител Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от: 1. търговеца; 2. (нова - ДВ, бр. ...
от: Разни
RE: Покриване на загуби от минали години
01.10.2014 10:40
Значи съм права, затова че когато данъчната загуба е по-голяма да я приспадам в петгодишен период. Според мен ще останат за пренасяне през следващите 5 години 100 000лв. (500 000лв. загуба - 400 ...
от: Счетоводство
RE: Регистриране на ЕООД с ел. подпис от упълномощено лице
01.10.2014 10:37
Sersemin каза: Или, заявител е търговеца, обаче пък какъв се явявам аз, като подписвам заявлението с моя ел. подпис? Пълномощник и както Ви отговори Аби- не става.
от: Разни
RE: Акциз и ДДС при внос на палмово масло
01.10.2014 10:34
leoni74 каза: благодаря, но няма нужда човек да бъде толкова рязък Извинете ме за рязкостта. По първата част на въпроса, относно ДДС при внос, може да прочетете в Закон за ...
от: ЗДДС
социални разходи
01.10.2014 10:30
Социалните разходи елемент ли са на трудовото възнаграждение и ако не са може ли писмо, в което е регламентиран статута им. Благодаря.
от: Трудови отношения
RE: Акциз и ДДС при внос на палмово масло
01.10.2014 10:28
благодаря, но няма нужда човек да бъде толкова рязък
от: ЗДДС
RE: Покриване на загуби от минали години
01.10.2014 10:25
Ред за приспадане Чл. 71. (1) Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. ...
от: Счетоводство
Регистриране на ЕООД с ел. подпис от упълномощено лице
01.10.2014 10:22
Здравейте. Както се вижда от заглавието, това е въпроса. Може ли лице, което не е управител, адвокат с изрично пълномощно, прокурист, а "друго лице в предвидените от закона случаи". "Другото лице" ...
от: Разни
RE: Покриване на загуби от минали години
01.10.2014 10:22
Първо трябва да разбера как да я приспадна... С пълният размер или на 1/5 за всяка следваща година??
от: Счетоводство
RE: Покриване на загуби от минали години
01.10.2014 10:20
Според мен, аз напълно, въобще и безвъзвратно не разбирам смисъла на поставения от теб въпрос.
от: Счетоводство

Моят ODIT.info