Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. заличаване на задължения в НАП

 заличаване на задължения в НАП СОНЯ (гост) 07.04.2008 09:17

Здравейте, фирмата има задължения за 2000 и 2001г, които са с изтекъл давностен срок. В НАП Бургас ми казаха да напиша молба и да я входирам в деловодството. Някой писал ли е такава молба. Какво се упоменава напр. "Моля да ни бъдат заличени задължения съгласно чл. ..... от ДОПК. ..................."Нещо друго пише ли се?
Извинявам се за тъпия въпрос, но за първи път ще подаваме молба с такова искане и незнавм дали се изисква нещо друго.

 RE: заличаване на задължения в НАП Лора Профил 07.04.2008 10:17

Много интересно какви са тези зъдължения, от ревизионен акт, по дан.декларации, за осигуровки ли?

 RE: заличаване на задължения в НАП соня (гост) 07.04.2008 10:44

Задълженията са от патент и лихви към него. Фирмата не е работила от 2000г и тогава счет. не е оправила нещата.

 RE: заличаване на задължения в НАП соня (гост) 07.04.2008 13:00

моля да се включи и още някой

 RE: заличаване на задължения в НАП pantafil (гост) 07.04.2008 13:08

Освен да искаш давност.Аз имам по -интересен случай.ЕТ умря.Ще му приключа годината и ще установя такива задължения. ДОД за внасяне.Той дори и не е подозирал . Давноста не се дава автоматично, тя се иска в писмото и никакво плащане! Бе на мен банките искат пари , че ги напсувам и не давам.Какви хора сте.Имам познат със задължения към ДДС 35000 лв.без лихвите
и още е жив.
П.С. Трепят се само бандитите

 RE: заличаване на задължения в НАП Баба Куна Профил Изпрати email 07.04.2008 13:12

текста е свободе а члена е -чл. 138, т. 3 от ДПК чрез погасяване по давност.
ето малко инфо
Публичните вземания се погасяват с изтичане на 5-годишен давностен срок, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок, както и с изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите по чл. 152 и 153 (чл. 140 от ДПК).
Давността започва да тече от 1 януари на годината, следваща тази, през която е следвало да се плати публичното задължение.
След погасяване на публичните задължения по давност органите на данъчната администрация нямат законово основание да събират по принудителен ред тези задължения.
Давността спира в случаите, изброени в чл. 141, ал. 1 от ДПК. Изтеклият до момента на спирането давностен срок се запазва и след отпадането на основанието за спиране се добавя към неизтеклата част.
Давността се прекъсва с влизането в сила на акта за установяване на публичното вземане (чл. 141, ал. 2, т. 1 от ДПК). За разлика от спирането след прекъсването на давността започва да тече нова давност (виж чл. 141, ал. 3 от с. к.).
Предвид изложеното, след изтичане на давностния срок публичните вземания трябва да се архивират от данъчната администрация в съответния програмен продукт като "ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ".
Поради обстоятелството, че в ДПК няма законова регламентация относно изискването да се съставя специален акт при констатиране на изтекъл давностен срок, то следва във всеки един случай на констатиране на изтекла давност да се съставя протокол за действия по реда на чл. 101 и/или чл. 188 от ДПК. Този протокол е основанието за архивиране на погасените по давност публични вземания като "погасени по давност". Освен посочените в ДПК реквизити протоколът може да съдържа и списък на длъжници, чиито задължения са погасени по давност към определен момент.
Изтичането на давността да се установява чрез проверка, въз основа на съответните констатации от компетентните данъчни органи, служебно или по инициатива на лицето или на негов правоприемник, за което се съставя протокол (включващ и списък на длъжници).
В резултат на последното данъчните органи прекратяват производството по принудително събиране с разпореждане. В тези случаи с разпореждането се постановява и вдигане на наложените запори и възбрани.
При издаване на удостоверение по чл. 36, ал. 7 от ДПК "погасени по давност" публични задължения в данъчната сметка на данъчен субект не се отразяват.
 

 RE: заличаване на задължения в НАП UFO Профил 07.04.2008 22:09

обърни се към адвокат най-добре по данъчно право
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство