Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Инспекция по труда

 Инспекция по труда Меги (гост) 07.05.2008 15:02

Здравейте!
Имам следния проблем.При проверка от Инспекцията по труда имам следното предписание,което трябва да продоставя утре:
"Работодателя да определи периодичността на проверка на зануляването, чрез измерване на иммпеданса на контура "фаза-защитен проводник", на основание чл. 7 ал. 1 от ЗБУТ във връзка с чл. 200 ал.1 т.2 от Наредба №7 за МИЗБУТРМИРО.

 RE: Инспекция по труда elisaveta_p Профил Изпрати email 07.05.2008 15:03

Това е проблем на работодателя. Ти пък какво общо имаш с всичките тия МИЗБУТРМИР-и и иммпеданси

 RE: Инспекция по труда § 22 Профил 07.05.2008 15:06

Ще има, ако при баране на клавиатурата или мишката почне да я блъска 220V.

До тогава споко...

 RE: Инспекция по труда Elizabeth Профил Изпрати email 07.05.2008 15:27

Трябва да имате замервания на контактите от електротехническа лаборатория.Ако сте наематели не сте длъжни да го правите - това е задължение на собственика на сградата.
Ако не сте наематели напиши заповед от работодателя със стара дата за извършване на замерванията, всяка година или веднъж на две години.Това можеш да направиш до утре и се моли да не ти искат стари замервания.

 RE: Инспекция по труда ani (гост) 07.05.2008 15:31

потърси съдействие от службата по трудова медицина която ви обслужва нали те правят замерванията и оценка на риска
 

 RE: Инспекция по труда DayI Профил Изпрати email 08.05.2008 12:29

Е, значи при вас всичко си е наред, щом са стигнали до подобно предписание :)

ЗАКОН
за здравословни и безопасни условия на труд
Чл. 7. (1) Работните места трябва да отговарят на минимални изисквания за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

НАРЕДБА № 7
от 23 септември 1999 г.
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Чл. 200. (1) (Изм., ДВ, бр. 43 от 2003 г.) При проектирането, строежа и експлоатацията на електрически уредби, съоръжения, уреди, инструменти и друго работно оборудване, за което това е необходимо, се спазват изискванията за:
1. устройството на електрическите уредби;
2. експлоатацията на енергопотребителите;
3. безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения;
4. противопожарните строително-технически норми;
5. мълниезащитата.

А всъщност:
НАРЕДБА № 16-116
от 8 февруари 2008 г.
за техническа експлоатация на енергообзавеждането
(Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.)

Чл. 267. (1) В електрически уредби с директно заземен звезден център за напрежение до 1000 V, в които се прилага зануляване, ефективността на зануляването периодично се проверява съобразно критериите и показателите, определени в Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
(2) За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур “фаза - защитен проводник” или “фаза - проводник PEN” се измерва и оценява с периодичност, определена:
1. в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
2. във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите;
3. от енергетика - но най-малко веднъж на пет години.

С други думи си пускате една Заповед от рода:

Заповед
№............................

На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 267, ал. 2 от НАРЕДБА № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането:

ОПРЕДЕЛЯМ

периодичност на проверка на зануляването, чрез измерване на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" .... години (избирате между 1 и 5, все пак не знам за каква сграда става въпрос - производство, администрация... погледнете документите по т. 1 и т. 2 - проекта на инсталацията или ако имате някакви специални машини), както и след основен ремонт на уредбите.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните длъжностни лица.


реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения