Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя

 срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя рен (гост) 20.05.2008 17:21

Има ли такъв от датата на издаването им.

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя portokal Профил 20.05.2008 17:23

има да, и го намалиха дори виж наредбата

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя гост (гост) 20.05.2008 17:23

има. ама не от датата на издаването им, а от момента на изплащане/начисляване на тр.възнагр. и е два дни

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя рен (гост) 20.05.2008 17:24

коя наредба и какъв е срока

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя Пипилота Профил 20.05.2008 17:24

Има в НМЕР за лицето да го представи на работодателя и за работодателя В НИИПОПДОО да го представи в НОИ.

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя рен (гост) 20.05.2008 17:26

Това пречи ли на изплащането им?

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя гост (гост) 20.05.2008 17:27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.
I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.
1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:
- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;
- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;
Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.
3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.
4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.
5. В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка осигуреното лице представя нова декларация, приложение № 7 към наредбата на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ в срок 3 работни дни по реда на чл. 11 от Наредбата.
6. Променен е образецът на придружителното писмо, приложение № 8 към наредбата, с който трябва да се представят в ТП на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, и в него се вписват датата, месецът и годината на подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП за съответния месец.
Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.
II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.
1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.
2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.
Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя gost (гост) 20.05.2008 20:46

dva pati sedmichno???
 

 RE: срок за предоставяне на болнични в НОИ от работодателя eli (гост) 20.05.2008 20:52

не пречи на изплащането, но налагат глоби за неспазен срок
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство