Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО

 Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО АН (гост) 23.05.2008 13:59

Понеже за 1 ви път имам майка моля кажете как да постъпя:
Трябва да подам заповед за отпуск по чл 164 ал.1 за 315 те дни, считано от 18.12.2008 , но до навършване на2 год се получава повече от 315 дни. В заповедта излизат 321 ? Може ли така да се подаде или има друг начин? Как е правилно?

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО saga Профил Изпрати email 23.05.2008 14:02

Чакай поспри се Ан. Дай по-спокойно и обясни, каква точно заповед трябва да издадеш? Ако е за отпуск след 135 к.дни болнични до 315 к.дни се издава на осн.чл.163 от КТ.

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО АН (гост) 23.05.2008 14:07

За отглеждане на дете до 2 год възраст.
Детето е родено на 23.03.07 г. До месец 12 2007 г. майката си е получавала майчинството, но от 01.01.2008 г не получава вече нищо. Понеже съм от 1 месец в тази фирма звъннах в РУСО и от там ми обясниха че трябва да подам молба декларация по чл 53 от КСО и заповед по чл 164 ал 1.

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО evelina_ Профил 23.05.2008 14:23

подава се молба декларация по чл.53 от КСО подписана от майката и от работодателя И ЗАЕДНО С НЕЯ И заповед по чл.164 за отглеждане на дете до 2-г, в която се описва от. дата ..... до дата .......на отпуска
виж Docstore

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО saga Профил Изпрати email 23.05.2008 14:23


…………………………………………………………………………………………………………
наименование на предприятието, фирмата, организацията


З А П О В Е Д

№ ....................................

от ................................ 20... г.

На основание чл.164, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, чл.46 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и приложени
посочват се приложените документи към заявлението
от ........................................ 20... г.

Р А З Р Е Ш А В А М:

на ..........................................................................................................................…………………
трите имена на работника или служителя
на длъжност ..................................... в .......................................................... да ползва платен отпуск за отглеждане на детето ,
трите имена на детето
което е първо (второ, трето, четвърто, ..........................) по ред в семейството, до навършване на 2 годишната (6 месечната) му възраст, считано от ............................. 20... г.

За времето на отсъствието ще бъде заместван от .................................................................
...........................................................................................................................................................
Настоящата заповед да се връчи на лицето и на длъжностните лица за сведение и изпълнение.Дата: ..................... 20... г. РЪКОВОДИТЕЛ: ............................


Представяш в НОИ:
1. Заверено копие на Заповед за отпуск по чл.164
2. Заверено копие на акт за раждане на детето (заверено от осигурителя)
3. Приложение № 3 попълнено от майката
4. Придружително писмо - 2 бр.
5. Опис на документите - 1 бр.

Заповедта за отпуск ще бъде до 23.03.2009 год.

Забележка: Ненужното се зачертава.

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО Gail Профил 23.05.2008 14:25

и в добавка- заверено от работодателя копие на акта за раждане.

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО АН (гост) 23.05.2008 15:20

Благодаря! Вече ги подадох и нямаше проблем.

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО boxfile Профил Изпрати email 01.08.2011 10:53

Самоосигуряващо се лице (ЕООД) трябва ли да подава и заповед за отпуск по чл.164, в случай, че то е лицето, което ще ползва отпуска за бременност и раждане? Освен копието от акта за раждане подава ли нещо друго?
Благодаря!

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО MarPan Профил Изпрати email 01.08.2011 10:55

Отговор на boxfile(01.08.2011 10:53):
boxfile каза:
Самоосигуряващо се лице (ЕООД) трябва ли да подава и заповед за отпуск по чл.164, в случай, че то е лицето, което ще ползва отпуска за бременност и раждане? Освен копието от акта за раждане подава ли нещо друго?
Благодаря!


Подава се само приложение № 3, копие на акта за раждане и се носи оригинала за справка.
 

 RE: Заповед по чл 164 ал1 СПЕШНО boxfile Профил Изпрати email 01.08.2011 10:57

Отговор на MarPan(01.08.2011 10:55):
MarPan каза:
Подава се само приложение № 3, копие на акта за раждане и се носи оригинала за справка.


Много благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване