Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! командировъчни при шофьори

 командировъчни при шофьори Др (гост) 30.09.2005 16:22

здравейте. имам следния казус. фирмата в която работя се занимава с търговия. официално основната ни дейност е сервизна поддръжка. назначили сме двама шофьори които обслужват основно доставките в града и транспортират служителте при посещения при клиенти. няколко пъти в месеца шофьорите пътуват до софия за да докарат стоката от вносителите. по принцип тръгват сутринта и се прибират във варна вечерта и съотяветно не им се плащат командировъчни. но сега се налага само единия шофьор да пътува и ще пренощува в софия. интересува ме трябва ли да му даден командировъчни и колко при условие че той е назначен като шофьор и задълженията му са да пътува включително и извън града.

 Re: командировъчни при шофьори вели (гост) 30.09.2005 16:26

Чл.6. (изм.,ДВ,бр.21 от 1991 г.)
(1) Не се считат командировани лицата, които:
1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.

 Re: командировъчни при шофьори др (гост) 30.09.2005 16:29

благодаря ви. май това ще ми помогне доста

 Re: командировъчни при шофьори ели Профил 30.09.2005 16:34

Др, така зададен въпроса, разбирам че не желаете да му платите изобщо. Има едно Постановление 133/1993 за приемане на наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, според която трябва да му платите на база изминат километър. Изберете си или командировка или на км.

 Re: командировъчни при шофьори тониЛ Профил 30.09.2005 16:39

Само да допълня Ели
- или 0.0035 лв. на всеки пропътуван километър допълнително възнаграждение
- или дневни съгласно размера от Наредбата

 Re: командировъчни при шофьори роси (гост) 30.09.2005 21:02

полагат се на шофьора за ден командировка от 6 до 12 лева дневни и всичките тълкувания дето си ги измисляте са некоректни!

 Re: командировъчни при шофьори р (гост) 30.09.2005 21:09

не трябва да мудавате дневни пари ако си върти волана цял ден из Варна , тогова да , ама да го оставите сам и да го изпращате до София
- голямо удоволствие за шофьора няма що ! Да ходи собственика там и да се връща всеки ден!!!

 Re: командировъчни при шофьори валя (гост) 30.09.2005 21:12

Дневните облагат ли се с ДОД или с нещо друго?

 Re: командировъчни при шофьори (гост) 30.09.2005 21:15

Те не са доход , защо да се облагат с данък - те се отразяват в сметка 609 Други разходи на фирмата , не се облага с никакви данъци
осигуровки , алтернат . данъци и т.н.

 Re:роси - командировъчни при шофьори тониЛ Профил 30.09.2005 21:30

Таки ли? Измисляме си значи? Че и некоректни сме били! Ели, молба гореща имам към теб! Моля те вземи Постановлението и го прасни в главата на Росето! И да не гъква , докато не го изчете! И очаквам да се извини!

 Re: командировъчни при шофьори роси (гост) 30.09.2005 21:36

имам предвид ,че на шофьора трябва да му се плати , а не работодателя да се измъква
и да си измисля как да не плаща . Ако някой от вас се е обидил - жалко е - нямам предвид че колегите
не разбират Наредбите !

 Re: командировъчни при шофьори др (гост) 30.09.2005 21:38

Много грозно се изказа този ТОНИл

 Re: командировъчни при шофьори велина (гост) 30.09.2005 21:41

Заради такива като тонил не ми е приятно да влизам в този сайт .
Тук трябва да се водят дискусии , а се получава че трябва да четем глупостите на някой
комплексар

 Re: командировъчни при шофьори тониЛ Профил 30.09.2005 21:54

"и всичките тълкувания дето си ги измисляте са некоректни! "

Трима души бяха дали тълкуване на въпроса на Др. Следва обръщение на Роси в мн. число.
Ясно, ти си се обърнала към работодателите на питащия, а не към колегите. Значи, съжалявам тогава за реакцията си.

Специално към Велина! Обикновено влизам към обед и към края на работния ден във форума. Щом ти е неприятно, можеш спокойно да си влизаш в останалото време. Няма да си пречим!

 Re: командировъчни при шофьори ели Профил 02.10.2005 16:20

Успокойте страстите моля :))) Ето Ви ПМС /в случая е важен §3 - сумите са недоминирани/ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 133
от 14 юли 1993 г.
за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения
(обн.,ДВ,бр.67 от 6 август 1993 г.;изм.и доп.,бр.1 от 1994 г.; изм., бр. 25 от 19 март 1999 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения.


Допълнителни разпоредби
§ 1. (изм.,ДВ,бр.25 от 1999 г.) На членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите и за дните при спускане под водата се осигурява безплатна храна на стойност, определена с вътрешната нормативна уредба. Безплатната храна не може да се заменя с парична компенсация. Стойността на храната се определя от себестойността на кухненската продукция, не се включва в брутното трудово възнаграждение и за нея се прилагат разпоредбите на чл.19, ал.2, т.1 от Закона за облагане доходите на физическите лица. Извършените разходи за тази храна се отчитат по реда на § 6 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и на раздел шести от Националния сметкоплан.
§ 2. (изм.,ДВ,бр.1 от 1994 г., бр.25 от 1999 г.) На дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в здравните заведения, на операционните екипи и на екипите по кръвонабиране се осигурява безплатна храна в размер до среднодневната стойност на храната на болните за съответното здравно заведение. Тази храна се дава задължително в натура и не може да се заменя с парична компенсация или да се предоставя под друга форма. Нейната стойност се определя от себестойността на храната на болните на съответното здравно заведение, не се включва в брутното трудово възнаграждение и за нея се прилагат разпоредбите на чл.19, ал.2, т.1 от Закона за облагане доходите на физическите лица. Извършените разходи за тази храна се отчитат по реда на § 6 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и на раздел шести от Националния сметкоплан. Необходимите средства за храната се осигуряват от средствата по бюджетите на съответните бюджетни учреждения.
§ 3. (изм.,ДВ,бр.25 от 1999 г.) На работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по-малко от 3,50 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването е свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната, както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба. Средствата по този параграф според техния характер се отнасят в общопроизводствените разходи или в разходите за управление и за тях се прилагат разпоредбите на чл.19, ал.2, т.3 от Закона за облагане доходите на физическите лица.


Заключителни разпоредби
§ 4. Отменят се:
1. Точка 2 от ал.1 на чл.4 от Постановление No 129 на Министерския съвет от 1991 г. за преминаване към договаряне на работната заплата и приетата с него Наредба за допълнителните трудови и други възнаграждения (обн.,ДВ,бр.55 от 1991 г.; доп.,бр.90 от 1991 г.).
2. Точка 3 от ал.1 на чл.1 от Постановление No 72 на Министерския съвет от 1986 г. и приетата с него Наредба за трудови възнаграждения в особени случаи (обн.,ДВ,бр.7 от 1987 г.;изм. и доп.,бр.88 от 1987 г., бр.54 от 1988 г.,бр.101 от 1989 г., бр.7, 68 и 100 от 1990 г. и бр.31, 53, 55 и 73 от 1991 г.).
3. Членове 8, 9 и 40 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн.,ДВ,бр.6 от 1987 г.;изм. и доп.,бр.31, 55 и 59 от 1991 г. и бр.59 от 1993 г.
4. Член 2 от Постановление No 169 на Министерския съвет от 1991 г. за решаване на някои въпроси, свързани с договарянето на работната заплата (ДВ,бр.73 от 1991 г.).
§ 5. (изм.,ДВ,бр.1 от 1994 г.) Министърът на труда и социалните грижи, министърът на здравеопазването и министърът на финансите съобразно своята компетентност дават указания по прилагането на постановлението.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 юли 1993 г.
Министър-председател: Любен Беров
Главен секретар на Министерския съвет: Стоян Денчев


А сега и моето лично мнение:)

Независимо дали изпращам шофьора за 1 ден или повече, аз му изготвям командировъчно и му плащам съгласно Наредбата за ком. Знам, че доста колеги биха възразили на това дали е законно да му плащам командировъчни, когато пътува само за 1 ден. На всички тях отговарям:
Съгласно Закона за автомобилните превози и
Чл. 86." Не се допуска стимулиране на водачите, включително и под формата на награди, в зависимост от пропътуваното разстояние"
затова с чиста съвест си отчитам командировката.
 Re: командировъчни при шофьори мария (гост) 06.10.2005 14:10

Последно някой може ли да ми каже колко се плаща на всеки пропътуван километър и как трябва да бъде оформен документът, възоснова на който лицето ще получава това допълнително възнаграждение?

 Re: командировъчни при шофьори MIMA (гост) 07.10.2005 19:58

В НАШАТА ФИРМА СЪЩО ИМАМЕ НАЗНАЧЕНИ "ВОДАЧИ НА МПС - ЛЕКИ" НА КОИТО
РАБОТАТА ИМ Е ДА ВОЗЯТ ЧУЖДЕНЦИ ИЗ СТРАНАТА. КОМАНДИРОВАМЕ ГИ И ИМ
ПЛАЩАМЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА.

 RE: командировъчни при шофьори Хамалин (гост) 16.01.2008 18:23

Когато пътувам извън града винаги тръгвам по-рано и се прибирам по-късно.
Изминавам над 400 км. Допълнително ми изплащат извънредния труд.
Трябвали да ми изплащат и командировъчни? Или само едното?

 RE: командировъчни при шофьори Мария (гост) 16.01.2008 19:23

ПМС 133 се отмени с Наредбата за структурата на РЗ от 01/07/2007г

 RE: командировъчни при шофьори Мария (гост) 16.01.2008 19:23

ПМС 133 се отмени с Наредбата за структурата на РЗ от 01/07/2007г

 RE: командировъчни при шофьори ГОСТ (гост) 16.01.2008 20:50

А БЕ ХОРА ВИЕ КАКВО ПРОТИВ ИМАТЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ФИРМИ..?? ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАС СЪЩО СОБСТВЕНИЦИ И ДАВАТ ЗАПЛАТИ ,ДРУГАТА ЧАСТ СЕ ХРАНЯТ ОТ ПАРИТЕ НА ТЕЗИ ХОРА ДОБРИ ИЛИ ЛОШИ. ЗАЩО НАЗНАЧАВАМЕ ШОФЬОРИ КОГАТО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ИМ СЕ ПЛАЩАТ КОМАНДИРОВАЧНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА В РАБОТНИЯТ ДЕН. ИЗМИНАВАЛ 400 КИЛОМЕТРА АМИ ТОВА СТАВА В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯТ ДЕН,КАКВИ КОМАНДИРОВАЧНИ ДА МУ СЕ ИЗПЛАЩАТ

 RE: командировъчни при шофьори лина (гост) 18.05.2009 13:52

здравейте!Имам въпрос колко километра трябва да бъдат изминати, за да ползва шофьора командировачно?

 RE: командировъчни при шофьори Пламен61 Профил 18.05.2009 15:06

Тази тема се е разводнила доста, единствената причина и аз да напиша нещо е мнението на Мария (гост) | Дата: 16.01.2008 19:23

ПМС 133 се отмени с Наредбата за структурата на РЗ от 01/07/2007г

Това не е вярно и няма как да е вярно ! С Наредба не може да се отмени постановление на Министерския съвет.
Самото постановление е все още в сила, нищо че приетата с него Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения е отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 4 от 17 януари 2007 г. за приемане на Наредба за структурата и организацията на работната заплата - ДВ, бр. 9 от 26 януари 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.
Само наредбата обаче, не и самото ПМС № 133 !!

 RE: командировъчни при шофьори gandi (гост) 18.05.2009 15:14

Стига сте се дрънкали, че ще се включат и бакшишите в темата и odit ще изпростей за месеци напред!!!!

 RE: командировъчни при шофьори лина (гост) 18.05.2009 16:20

След като шофьора е работил 12 часа, и продължава да работи поне още 2-3 часа ново командировачно трябва ли да му се пуска или какво му се заплаща?

 RE: командировъчни при шофьори jylka Профил Изпрати email 18.05.2009 20:27

стига се се гаврили, как 12 часа кара я си четете Наредба 33 за автомобилния транспорт или нямате ръководител на траспортна дейност да се консултирате колко часа на ден трябва да работи тоя прословут шофьор

 RE: командировъчни при шофьори § 22 Профил 18.05.2009 21:45

След като шофьора е работил 12 часа, и продължава да работи поне.......

Линче, твоите не ще да са на товарни автомобили.А?
 

 RE: командировъчни при шофьори Петър (гост) 15.06.2010 21:42

Здравейте ,работя във транспортна ф-ма като шофьор на ТИР,извършвам и международни товари.въпроса ми е следния: Тръгвам от София в 5 ч. слетобяд но без никаква заповед /така се процедира във тази ф-ма / ,минавам границата в 8 ч. вечерта.На другият ден товаря правя спедиция и на 3 ден си тръгвам за България ,влизам във 13 .00ч. в България. защо ми се плаща командировкта 2 дни от работодателя като аз правя курса за 3 дни. Питам редно ли е и ако не някой може ли да ми каже как да си търся правата .Ако може да ми цитират и наредба за да я покажа на работодателя.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство