Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! приложение 7 болничен

 приложение 7 болничен гост (гост) 29.05.2008 13:28

Можете ли да ми кажете от къде да намеря приложение №7 свързано с личнаат сметка по която да ти преведат нои болничния-така ми каза служителка от НОИ

 RE: приложение 7 болничен Johnie Профил 29.05.2008 13:53

www.noi.bg/content/pob_pom/netrudosp.html

 RE: приложение 7 болничен С.Николова Профил 29.05.2008 13:53

Приложение 7 към чл.8


ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/ СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ……………………………………………………..Д Е К Л А Р А Ц И Я
за
банковата сметка за изплащане на паричните
обезщетения и помощи от ДОО

От ....................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет.....................................................……………
………………………………………………………………………………………………………
лична карта № ..........................................................., издадена на ................................................ 20 .... г. от .....................................................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:
банка ......................................................................................, гр. ................................................................, IBAN.........................................................................................................., BIC ...........................................,
за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.


ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата .................................................... Декларатор: ......................................
гр. /с./ ................................................... (подпис)

 RE: приложение 7 болничен гост (гост) 29.05.2008 14:00

БЛАГОДАРЯ ВИ! Страхотни сте! Лека и успешна работа!

 RE: приложение 7 болничен гост (гост) 11.03.2010 13:03

Как да подам приложение 7 при вече подаден и приет от РУСО болничен лист?

 RE: приложение 7 болничен bonou2 Профил 11.03.2010 13:05

"В срок 3 работни дни от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. "

защо ще го подавате все пак?

 RE: приложение 7 болничен гост2 (гост) 11.03.2010 13:05

Хм, как така са ти приели болничния, при положение, че не си подал/а информация за банковата сметка?

 RE: приложение 7 болничен satanasowa Профил Изпрати email 11.03.2010 13:05

Не подавате, ако вече сте декл. банковата сметка и няма промяна на същата

 RE: приложение 7 болничен гост (гост) 11.03.2010 13:13

ами незнам приеха го и сега изпратиха писмо да се приложи деклар. за банк.сметка.а не знам как да го кача;искат опис на болн.лист заедно със сметката

 RE: приложение 7 болничен bonou2 Профил 11.03.2010 13:15

"а не знам как да го кача".... е на хартия го занеси де...какво ще стане...

 RE: приложение 7 болничен гост2 (гост) 11.03.2010 13:16

Няма смисъл да се качва на дискета. Просто попълвате приложение 7 + удостоверението от банката + 2 описа + 2 придружителни писма и отивате в НОИ.

 RE: приложение 7 болничен bazi4kata Профил 11.03.2010 13:16

Виж си програмата - функция- представяне на приложения.

 RE: приложение 7 болничен гост (гост) 11.03.2010 13:22

Много ви благодаря.Лек ден
 

 RE: приложение 7 болничен ss (гост) 18.03.2010 17:24

Може ли за лична сметка да се ползва такава по кредитна карта? И какви са тези придружителни писма?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване