Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. заявление по чл.167а

 заявление по чл.167а анна (гост) 06.06.2008 16:46

Някой може ли да качи една бланка за Заявление по чл. 167а - неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г
Предварително благодаря

 RE: заявление по чл.167а Меги (гост) 06.06.2008 16:48

Неможеш ли да пишеш. Докато пускаше искането щеше да си я напишеш сама.

 RE: заявление по чл.167а ЛС Профил 06.06.2008 17:10


Вх. № .............................. ДО
Дата: ............................... г н (г жа) ..........................................
директор, управител, председател л и др.
на .......................................................
предприятие, фирма, учреждение и т.н.
гр. (с.) ................................................З А Я В Л Е Н И Еот
трите имена по документ за самоличност
ЕГН ..........................................., живущ в гр. (с.)
ул. ..................................................................., № ......., бл. ......., вх. ......., ет. .....……………
на длъжност ........................................, в
цех, отдел, звено


Уважаеми(а) господин(жо) .............................,

На основание чл.167 от Кодекса на труда заявявам, че ще ползвам отпуск за .....................
раждане, осиновяване, за отглеждане на малко дете
на детето
трите имена на детето
поради
смърт, заболяване на майката (осиновителката), бащата (осиновителя), двамата родители
считано от 20 ... г.
Прилагам:
1. Декларация
2. Болничен лист
когато отпускът е по чл.163 от КТ
3. Акт за смърт
4. Документ от здравните органи
5. Служебна бележка от местоработата на заболялата
6.
други документи

гр.(с) ................................. С уважение: .......................
.............................. 200... г. подпис

Забележка: Ненужното се зачертава.

 RE: заявление по чл.167а анна (гост) 06.06.2008 22:39

За писане мога да пиша Меги, но са изброени 2 декларации, които трябва да са включени в заявлението и не бях сигурна как да го формулирам
Благодаря на ЛС за примерната бланка, сега знам, че трябва да ги приложа отделно.
 

 RE: заявление по чл.167а анна (гост) 18.06.2008 19:08

колеги успях да си намеря по подредена бланка и я копирам ако и на някой друг му трябва

Вх. ………………../……………г.

ДО
…………………………………………….
/директор,управител и др/

на ………………………………………….

Гр. …………………………………………

З А Я В Л Е Н И Е

От …………………………………………………………………………………..

ЕГН ……………………. Живуща в ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

на длъжност …………………….. в ……………………………………………………...

Уважаеми Господин ……………………………,

С настоящото заявление и на основание чл.167а, ал……… от КТ изявявам

желанието си да ползвам неплатен отпуск на дете до 8-годишна възраст на детето

……………………………………………………………………………………………..

родено на ……………………………. в пълният му размер от ………..месеца /или в

размер на ………………….календарни дни/ считано от …………………г.

Декларирам, че детето ………………………………………………………….

не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.

Приложение:
1. Акт за раждане на детето № …………. от…………………г

2…………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………….


Дата ……………….. Подпис:……………….
/……………………./
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения