Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ

 Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ Asen79 Профил 22.06.2008 10:24

Здравейте,
Доста се постарах, но неуспях да открия следната наредба:
"НАРЕДБА 5 ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА",
заедно с всичките и поправки!
Ако някой може да помогне,
СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ!!!

 RE: Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ ели Профил 22.06.2008 10:31

Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 33 от 28.04.1987 г., в сила 1.01.1987 г.) регламентира следното:

Чл. 1. (1) При частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни предприятието само след предварително разрешение на съответната окръжна инспекция по охрана на труда може да уволни работници, боледуващи от някоя от следните болести:
1. исхемична болест на сърцето;
2. активна форма на туберкулоза;
3. онкологично заболяване;
4. професионално заболяване;
5. психично заболяване;
6. захарна болест.
(2) Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.
Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.
Чл. 3. Предприятието представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.
Чл. 4. (1) Трудово-експертната лекарска комисия въз основа на представената медицинска документация в седемдневен срок оформя мнението си в експертно решение за всеки работник отделно. Ако за изясняване здравословното състояние на работника се налагат допълнителни медицински изследвания и преглед, ТЕЛК взема решение в седемдневен срок след тяхното извършване.
(2) В експертното решение по ал. 1 се посочват болестта, от която страда работникът, и преценка на трудоспособността му, показаните и противопоказаните условия на труд и целесъобразността на уволнението от гледна точка на адаптацията на организма при евентуална промяна в условията на труд.
(3) Решението на ТЕЛК се изпраща служебно до предприятието и до работника.
Чл. 5. Предприятието отправя до съответната окръжна инспекция по охрана на труда писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник, който страда от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, като прилага към него и експертното решение на ТЕЛК.
Чл. 6. Въз основа на документите по чл. 5 инспекцията по охрана на труда в седемдневен срок отказва или дава на предприятието разрешение за уволнение за всеки отделен работник.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

 RE: Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ Asen79 Профил 22.06.2008 10:37

Благодаря Ели!
Знаеш ли, дали има някакви промени в наредбата, понеже е доста стара?

 RE: Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ ели Профил 22.06.2008 10:41

ако знаех, щях да пусна новата :(

 RE: Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ Asen79 Профил 22.06.2008 10:44

И на това съм Благодарен!
Това, което успях да открия е последната редакция, която е направена в ДВ бр. 25 от 2001 г.
Още веднъж,
БЛАГОДАРЯ!!!

 RE: Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ Asen79 Профил 22.06.2008 10:46

Имах в предвич, че там е публикувана, но ДВ не успях да го открия!
Знаеш ли къде може да го намеря?
 

 RE: Търся наредба №5 от Министъра на Здравеопазването, по чл. 333, ал.1 от КТ ЛС Профил 22.06.2008 11:15

Наредбата може да я намерите в дядо гугъл.:-)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения