Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! ЮЛНЦ

 ЮЛНЦ zuzana (гост) 26.06.2008 11:03

Моля Ви някой да ми помогне. Трябва да приключа една асоциация 2007 г. Изчетох много материали за ЮЛНЦ, но ще съм много благодарна ако някой даде практически съвет. Благодаря.
Имам няколко фактури за кафета, касови бележки - всички от общи събрания; малко банкови извлечение - все такси; плащане на членски внос към браншова организация в чужбина; постъпления от членски внос на наши членове. Няма стопанска дейност. Питането ми е всички разходи ли отиват на разход - дори и тези без докумнт, защото са по уставната дейност; приходите от членски внос - 712; платения членски внос - 609(аналитично) само с документа за плащане. Всички приходи и разходи отиват в 125, а тя се приключва в 117 в началото на следващата година? ЮЛНЦ дължи ли данък за кафетата и т.н. като представителни р.ди? Каква ГДД подават? Освен статистиката подават ли нещо друго? Четох нещо за Министерство на правосъдието - централен регистър. А за ДМА - СС 9 - отчитат се нормално и се амортизират (по стариа НСС 31 ДМА в 105 и не се амортизират). Не знам до колко съм вникнала в проблемите на ЮЛНЦ от статиите, които се намират в интернет. Моля някой с повече опит в тази област да ми помогне.

 RE: ЮЛНЦ ira (гост) 26.06.2008 12:03

Ако няма стопанска дейност и данъци по ЗКПО не подава данъчна декларация,само статистика до 31.03. и отчети до 31.05 в сайта на регистъра на Министерството на правосъдието.Горе-долу си се ориентирала....от мен това :))) А за р-дите без документ ???

 RE: ЮЛНЦ zuzana (гост) 26.06.2008 12:34

Благодаря на ira. Знаех, че са изпуснати всякакви срокове. Няма стопанска дейност и нио по ЗКПО. Но някъде четох, че се подава ГДД, в която да се напише някъде на ръка "няма стопанска дейност". Чували ли сте за такова нещо? За р-дите без документи трябва ли да си напиша протокол, че са във връзка с общо събрание, проведено на ..... и да си минат направо на разход. Данъка в/у представителните ме притеснява - облага ли се ЮЛНЦ или не. Хайде все някой има някоя партия, фондация или нещо подобно. Благодаря на включилите се.

 RE: ЮЛНЦ ira (гост) 26.06.2008 13:39

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО

Кой подава декларацията
Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО.
Значи не подаваш :))

 RE: ЮЛНЦ bobo (гост) 26.06.2008 13:56

В централния регистър - само ако сте ЮЛНЦ в обществена полза.

 RE: ЮЛНЦ Ивана (гост) 26.06.2008 16:56

данък за представителни цели, за издръжка на лек автомобил и т.н. си дължиш нищо, че нямаш стопанска дейност. Зависи как си опишеш нещата, ако са ти дейност по проект влиза в основна дейност на дружеството. Аз подадох нулева декларация за всеки случай.

 RE: ЮЛНЦ bobo (гост) 26.06.2008 20:41

Може, разбира се, да съм сгрешил:

ЗКПО

Чл. 204. С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
1. представителните разходи, свързани с дейността;
...
3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Чл. 206. (1) Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма.

Чл. 207. (1) Данъчно задължени лица за данъка по чл. 204, т. 1 и 3 са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък.

Доколкото едно ЮЛНЦ (евентуално) няма стопанска дейност, съответно не подлежи на облагане с корпоративен данък, според чл.207 и с идеята на чл.206 за "признаване за данъчни цели" излиза, че ЮЛНЦ не плащат данъци за представителни и коли във връзка с нестопанската им дейност.

 RE: ЮЛНЦ eli_l Профил 27.06.2008 07:21

Данък не дължиш. Осчетоводяването е вярно. Данъчна не подаваш. Обаче ако сте в обществена полза бързай да подадеш в търговския регистър. в Централния няма глоби дори и да сте закъсняли обаче в Търговския според чл. 40 от ЗС трябва да подадете до 30.06 и глобата е 2000 лв.

 RE: ЮЛНЦ незнайко (гост) 27.06.2008 13:05

Това за публикуването на отчетите в Търговски регистър сигурно ли е? понеже:
чл.40 от ЗС:
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
????????

 RE: ЮЛНЦ Ко (гост) 27.06.2008 14:02

според мен отчетите на тези ЮЛ с нестопанска цел регистрирани в обществена полза подават информация само в регистъра към министерство на правосъдието.

ето и текста от ЗЮЛНЦ:

Ежегоден контрол
Чл. 46. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са длъжни да представят до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.
(2) В регистъра се заявяват за вписване и се представят:
1. преписите от съдебните решения за регистрация на промени;
2. списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;
3. информация за дейността по чл. 38 ;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов одит;
5. годишният доклад по чл. 40, ал. 2 ;
6. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
7. промени в устава или учредителния акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., отм., бр. 79 от 2006 г.).

 RE: ЮЛНЦ Ко (гост) 27.06.2008 14:04

така че това за търговския регистър не важи за ЮЛ с нестопанска цел в обществена полза

 RE: ЮЛНЦ jenq Профил Изпрати email 27.06.2008 14:10

а ако не са регистрирани в регистъра на министерство на правосъдието - това са тези на които им е отказана такава и тези които не са регистрирани с общественополезна дейност - за тях задълженията към търг.регистър остават

 RE: ЮЛНЦ гост (гост) 27.06.2008 15:16

това последното изобщо не е вярно, понеже ЮЛ с нестопанска цел в частна полза не подлежат на пререгистрация в Търговски регистър понеже са по ЗЮЛНЦ а не по ТЗ !!!
нищо не подават в търговски регистър, който не вярва да пита...

 RE: ЮЛНЦ jenq Профил Изпрати email 27.06.2008 15:32

не подлежат на пререгистрация в Търговски регистър
все се мислех, че трябва да се пререгистрират, но си прав - те не правят такава пререгистрация - но тогава къде трябва да публикуват отчетите си - не ги искат в министерството, не ги искат в търг.регистър, освен за тях да остава задължението да публикуват в интернет ?

 RE: ЮЛНЦ гост (гост) 27.06.2008 16:40

никъде :) подобно на фирмите които не са пререгистрирани виж § 9а. от ЗС, парадоксално е но е така. А и като си представиш че те могат да извършват и стопанска дейност :)

 RE: ЮЛНЦ гост (гост) 27.06.2008 16:42

... и внимавай за фирмите които не са пререгистрирани :) те не публикуват инфото никъде ако ГФо то им не подлежи на задължителен одит § 9а. (4)
 

 RE: ЮЛНЦ eli_l Профил 28.06.2008 12:54

Извинявам се - грепка в бързината. Искала съм да напиша да се подадат документи в Централния регистър, а не в търговския. ама нали пустия Търговски сега ни е на главите ....
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство