Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Дата на прекратяване

 Дата на прекратяване PetiaDCh Профил Изпрати email 09.07.2008 16:31

Моля за малко помощ, и съвет! Един колега са го върнали от бюрото по труда когато си е подавал документи за обезщетение, защото: във заповедта за прекратяване е посочена дата на заповедта 04.07. (която е и последен ден в осигуряване на човека, т.е. 4раб.дни за юли), а труд.пр.отн-е прекратено, считано от 07.07. (т.е. от 07-ми вече не работи). И те му казали, не може така, трябва и двете дати да са еднакви. Аз не съм съгласна, но може ли някой да ми каже дали не греша?

 RE: Дата на прекратяване ЛС Профил 09.07.2008 16:39

Заповедта може да ви е от 04.07,но освобождаването трябва да е от следващия ден.

 RE: Дата на прекратяване Znaika Профил 09.07.2008 16:40

Правилно са му казали, датата на напускане в заповедта трябва да е 07-ми юли, тоест първия ден в който лицето не е на работа.

 RE: Дата на прекратяване PetiaDCh Профил Изпрати email 09.07.2008 16:44

не се изразих много правилно. На трудовата му книжка писахме дата на прекратяване 04.07., защото аз си мисля че е до датата на осигуряване, а във заповедта пише че е прекратен ТД считано от 07.07. Затова му казали че не може да са различни. Кое е грешно? В трудовата книжка или заповедта?

 RE: Дата на прекратяване mamina Профил 09.07.2008 16:47

в трудовата книжка.....

 RE: Дата на прекратяване PetiaDCh Профил Изпрати email 09.07.2008 16:49

и какво? когато на 04.07. е на работа, а на 07.07. вече не, в ТКнижка трябва да се пише 07.07., така ли? Не се ли смята само дните в осигуряване? Нали затова е книжката? :``- (((((((

 RE: Дата на прекратяване Kiki (гост) 09.07.2008 16:50

В трудовата книжка трябва да се запише датата, от която лицето е освободено - 07.07.2008 г.

 RE: Дата на прекратяване PetiaDCh Профил Изпрати email 09.07.2008 16:51

Е вече съм много нещастна!!!!! ):-О

 RE: Дата на прекратяване mamina Профил 09.07.2008 16:52

В трудова книжка за дата на прекратяване се пише дата от която се счита ,че е прекратено,т.е 07.07.08г ,а в квадратният печат до 04.07.08г вкл. / посл.дата в осигуряване / Направи поправка в трудовата с подпис и печат :Поправката е наша !

 RE: Дата на прекратяване ЛС Профил 09.07.2008 18:28

Мамина,без такива квадРатни и правоъгълни:-)
В колоната на ТК пишеш 07.07,а при оформянето на стажа пишеш 06.07,това му е последния ден в осигуряване на лицето.

 RE: Дата на прекратяване сиси (гост) 10.07.2008 19:16

аз пиша и в колоната и в печата една и съща дата напр. започнал на о5.10.2007 освободен от 07.07.2008 год в тр книжка дата на прекратяване пиша 07.07.2008 и в печата за осигурителния стаж също посочвам от 05.10. до 07,07. проблем ли е това и с такава трудова книжка ще могат ли да се регистрират на борсата

 RE: Дата на прекратяване gasho Профил 10.07.2008 19:28

Не съм съгласен с ЛС...

В ТК и на двете места се пише една и съща дата ...

Но ако става въпрос за други документи, е там нещата са други ....

 RE: Дата на прекратяване сиси (гост) 10.07.2008 19:32

за какви други документи става въпрос

 RE: Дата на прекратяване gasho Профил 10.07.2008 19:34


УП-1, УП-2, УП-3 .....

 RE: Дата на прекратяване илка (гост) 10.07.2008 21:51

А дали не трябва да се пише за дата на прекратяване 05.07.2008?

 RE: Дата на прекратяване Gail Профил 11.07.2008 07:54

Аз не съм съгласна с Гашо за УП-3,там също се пише датата на която лицето е напуснало работа, но съм съгласна с него за датата която се вписва в трудовата книжка. Датите в УП-3 и трудова книжка са едни и същи, вече за УП-2 е последният ден в осигуряване.

 RE: Дата на прекратяване ЛС Профил 11.07.2008 08:13

Ей вие двамцата,ГаШо и Галя,как така не сте съгласни с мен?:-)
-----------------------------------------------------------

Здравейте, коя дата трябва да се посочи като "Дата на прекратяване" в уведомления по чл.62(4) от КТ, последният работен ден или датата, считано от която, работникът не е на работа?
Респективно, коя дата трябва да се посочи в Трудовата книжка като дата на прекратяване?
05-02-2007
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор


Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.
Последния работен ден на лицето се включва в трудовия му стаж.Ако последния работен ден на работника или служителя е 02.01 2007г , както посочвате в запитването си, датата на прекратяване на трудовото правоотношение, записана в трудовата книжка, следва да бъде датата 03.01.2007г.-дата, от която същият не се намира вече в трудово правоотношение.
При изчисляване на трудовия стаж на работника или служителя следва да се вземе предвид датата, на която същият е постъпил на работа. Стажът следва де се изчисли от 06.03.2006г до 02.01.2007г.вкл.,когато е бил последният работен ден на лицето.
Съобразно придобития при работодателя трудов стаж, същият се записва с цифри и думи в години, месеци и дни.
В чл.3, т.2 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор.
В уведомлението следва да се посочи датата, от която работникът не е на работа.

www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=31021

----------------------------------
Та да си дойдем на думата:-)) в колоната се записва датата,от която лицето вече не е на работа,а в печата или без печат се оформя трудовия стаж на лицето и за това за дата ,която се счита за трудов стаж на лицето трябва да посочите датата,на която лицето последно е било в трудово правоотношение,т.е. последния работен ден.
Погледнете оформен стаж от БТ.

 RE: Дата на прекратяване Gail Профил 11.07.2008 08:23

ЛС, вземам част от твоя цитат и го поствам тук: Ако последния работен ден на работника или служителя е 02.01 2007г , както посочвате в запитването си, датата на прекратяване на трудовото правоотношение, записана в трудовата книжка, следва да бъде датата 03.01.2007г.-дата, от която същият не се намира вече в трудово правоотношение.
Това са данните които се записват от години в правоъгален или там както го наричате този печат. За да се изчисли стажът правилно и знам,че и ти го правиш по същият начин като мен, то винаги пишеш точно тази дата от която лицето не е на работа. Ама аз защо ти обяснявам, като знам,че си с голям опит и знания.

 RE: Дата на прекратяване ЛС Профил 11.07.2008 08:30

Не го правя така,Галя:-)))
А точно както съм описала така си го правя и досега през големия си опит:-))) не съм имала проблеми с каките от БТ и НОИ.

 RE: Дата на прекратяване Gail Профил 11.07.2008 08:36

Таня, ние също и то от 1965г.до сега, няма разлика при вписванията и като гледам в тр.книжки и колеги от други предприятия и кметства го правят по начина по който аз го правя, тоест една и съща дата в тр.книжка. След като нямаш проблеми, то си го пиши както си знаеш.

 RE: Дата на прекратяване Злати Профил Изпрати email 28.01.2011 18:03

№ 26-398 от 2.11.2007 г. относно вписване на придобития трудов стаж в трудовата книжка
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

чл. 349 КТ,

чл. 6 НТКТС

Съгласно чл. 349, ал. 1, т. 8 и 9 КТ в трудовата книжка на работника или служителя се вписват датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж. За дата на прекратяване на трудовото правоотношение се вписва денят, от който е прекратен трудовият договор, като този ден е неработен за работника или служителя.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. В разпоредбата се има предвид "кръгъл" печат, който удостоверява подписите на длъжностните лица. Законовата разпоредба не поставя изискване за вписване на съответната продължителност в "продълговат" печат. В практиката за удобство се използва "продълговат" печат, в който продължителността на трудовия стаж се вписва "от ... до ..." и с цифри и думи. Датата "до" е денят, от който е прекратен трудовият договор, като този ден е неработен за работника или служителя, т.е. датата на прекратяване и датата "до", вписана в "продълговатия" печат, следва да съвпадат. В практиката някои работодатели посочват в правоъгълния печат за дата "до" предишния ден, т.е. последния отработен ден, като в този случай посочват изрично "включително", което също не е погрешно, тъй като във всички случаи продължителността на трудовия стаж се записва с цифри и думи.

От гореизложеното е видно, че изчисляването и вписването на придобития трудов стаж е правомощие на работодателя. Тъй като вписванията в трудовата книжка се извършват от работодателя, то той носи и отговорността за правилността на вписаните данни в трудовата книжка на работника или служителя.

 RE: Дата на прекратяване MarPan Профил Изпрати email 28.01.2011 18:07

От м.07.2008 год. до днешна дата сигурно са намерили решение на нещата:))
 

 RE: Дата на прекратяване Злати Профил Изпрати email 28.01.2011 18:15

Отговор на MarPan(28.01.2011 18:07):
MarPan каза:
От м.07.2008 год. до днешна дата сигурно са намерили решение на нещата:))


Поствам го за тези, които сега го търсят :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения