Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. ДХ "Мениджър логистика"

 ДХ "Мениджър логистика" Лили (гост) 21.07.2008 12:28

Ако някой има, моля да помага

 RE: ДХ "Мениджър логистика" kras1ta Профил Изпрати email 21.07.2008 12:36

Утвърдил:....................
.........
Изпълнителен Директор
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Длъжност: : Мениджър “Логистика и снабдяване”
Код на професията по НКП: 1233
Направление: Операции
Отдел: Логистика и снабдяване
Пряко подчинен на: Изпълнителен Директор
I. Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: Висше
Образователна степен: бакалавър или магистър
Компютърна грамотност: MS Office, Word, Еxcel, работа със специализирани
програмни продукти в областта на логистичното осигуряване
Владеене на чужди езици/ниво: Английски и Руски език – писмено и говоримо -
отлично
Професионален опит: мин. 3 години опит на ръководна позиция в областта на
логистичното и ресурсно осигуряване
Други изисквания: шофьорска книжка
Лични качества: Комуникативност, Организираност и инициативност, Умение за
работа под напрежение, Умение за работа с хора и управление на екипи,
Гъвкавост и адаптивност, Решителност и предприемчивост, Лидерски и
организационни качества
II. Основни отговорности и задължения на длъжността:
1. Основни оперативни задачи
1.1.Отговаря за ресурсното обезпечаване на производството и поддържането
на оптимални складови запаси.
1.2.Утвърждава ежеседмичните и тримесечни планове за доставки на стоки по
направления.
1.3.Утвърждава писмените заявки за доставки и транспорт, изготвени от
отговорниците по направления.
1.4.Осъществява координацията и консултацията с останалите отдели на
фирмата
1.5.Изготвя и актуализира списък на утвърдените и алтернативни доставчици.
1.6.Предявява претенции при неспазване на договорните отношения по
доставките и отклоненията в качеството.
1.9.Организира основната складова дейност и мероприята за проверка на
складовите наличности
2. Административно-организациоони задачи и отговорности:
2.1.Организира, оптимизира и контролира дейността на отдела.
2.2.Създава методология и структура на изграждане и поддържане на базата
данни на отдела.
IV. Организационно-управленски връзки, взаимоотношения и
контакти:
1. Вътрешни
Пряко подчинен на: Изпълнителния Директор
Пряко контактува с отдел “Търговси”- при доставка на стоки за складовете
Пряко контактува с Мениджър ключови клиенти – при провеждане на
промоции и снабдяване на основните търговски вериги.
Пряко контактува с отдел “Операции” – по отношение на утвърдените
производствени програми.
2. Външни
Пряко контактува с външни фирми – доставчици на суровини и материали за
производство, спедитори и транспортни фирми,
3. Заместимост /ред, длъжностите и дейностите, които се заместват,
както и условията и обхватът им по срок, отговорност и пълномощия/
Замества се от: другия специалист от отдела по отношение на неотложните
задачи и актуализиране на утвърдените програми за доставки при промяна в
производствената програма.
V. Категория и условия на труд
3.1. Работата се извършва при условията на трета категория труд.
3.2. Работата изисква командировки до производственото предприятие в
Рудозем
3.3..Спазва правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд
съгласно нормативните документи и направения инструктаж.
VI.Общи разпоредби
Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор и има срок
на действие до утвърждаване на нова длъжностна характеристика. Изменения и
допълнения в настоящата длъжностна характеристика се правят по реда на
нейното утвърждаване.
Запознах се с длъжностната харектеристика:
Име:...............................................................................................
Дата:................................. Подпис:......................................

 RE: ДХ "Мениджър логистика" Лили (гост) 21.07.2008 12:46

Голямо Благодаря, kras1ta!
 

 RE: ДХ "Мениджър логистика" kras1ta Профил Изпрати email 21.07.2008 12:48

няма защо
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения