Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! Свободна професия

 Свободна професия Starbucks (гост) 21.07.2008 20:13

Здравейте,

Имам следния проблем - работя като програмист на свободна практика и съм решил да се регистрирам като лице упражняващо свободна професия. Отивам днес в Агенцията по вписванията и там се разиграва следния диалог:
Лелка: Имате ли документ удостоверяващ че сте програмист?
Аз: Не. Защо ми е такъв документ?
Лелка: Ааа, ама как, то какво ще стане ако всеки реши да се пише програмист! (Предполам ще дойде второто пришествие)
Аз: Четох изискванията, пише само че трябва трябва диплома за завършено образование.
Лелка: Тази диплома за специалност "програмист" ли е?
Аз: Не
Лелка: Ами тогава съжалявам но няма да стане

На мен ми кипна и си излязох. След известно време се връщам понеже се сетих че все пак имам диплома от МГ и щом не ми дават като програмист, би трябвало да мога да се регна като "математик"...не мисля че има кой знае какво значение, важното е да съм регистриран.
Лелката гледа, гледа и каза че може да стане но трябва да провери защото не е сигурна че има такава професия "математик" :) Та утре ще ходя пак но въпроса ми е дали въобще имат право да ми искат какъвто и да е документ за професия.

На сайта на Агенцията по вписванията изрично си пише:
----------------------------------------
За лица, упражняващи свободна професия:

1. Копие от диплома за завършено образование;
2. Лична карта (за проверка на данните);
3. Документ за платена държавна такса
----------------------------------------
Никъде не е споменато че дипломата ми трябва да е за конкретна професия.

Дефиницията за свободна професия е:
-----------------------------------------
Лица, упражняващи свободна професия са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

* осъществяват за своя сметка професионална дейност;
* не са регистрирани като еднолични търговци;
* са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
--------------------------------------------------

Отново не се споменава нужда от "доказателства".

Единствената точка по която, според мен, биха могли да се заядат е от закона за булстат:
-------------------------------------------------------------------
(2) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. данни за лицето - дата на раждане за чуждестранните физически лица, гражданство, имена, документ за самоличност;
3. основание за вписване;
4. адреси за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес:
а) за българските граждани и чуждестранните лица, постоянно пребиваващи в страната - постоянен и настоящ адрес;
б) за чуждестранните физически лица - адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции;
5. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;
6. упражнявани дейности/професии;
7. документи, удостоверяващи извършването на определена дейност;
8. дата на започване, спиране, възобновяване на дейността.
-------------------------------------------------------------------

Какви документи? Да накарам свидетел да се подпише че работя като програмист? Ами ако бях решил да ставам писател, какво правим? Нося им черновите си? Или първо трябва да завърша "вишо" специалност писател?

Шантава работа...ако някой се е борил с тия бюрократични идиотизми, ще съм благодарен ако сподели опита си.

 RE: Свободна професия id_new Профил 21.07.2008 20:16

права е лелката!

 RE: Свободна професия Амиии (гост) 21.07.2008 20:19

....ако решиш да се регнеш като счетоводител какво ли трябва да им представиш?

 RE: Свободна професия elisaveta_p Профил Изпрати email 21.07.2008 22:33

Starbucks, много хубаво и смешно си описал случката. Но нямаш основания да се сърдиш на лелката. Виж това от Търговския закон:
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;
5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;
7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;
8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;
9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;
10. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;
11. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;
12. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;
13. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
14. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
15. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг
(2) Търговци са:
1. търговските дружества;
2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.
Така че ако искаш да се развиваш в този бизнес, би следвало да се регистрираш като търговец - най-добре ЕООД. Поне така излиза от този текст.

 RE: Свободна професия Федор Венедиктович Ез...  Профил 21.07.2008 22:38

@Starbucks, я иди при "лелката" и кажи че искаш да се регистрираш като "писател". А пък нека да ти поиска диплома за това ;-)))

 RE: Свободна професия elisaveta_p Профил Изпрати email 21.07.2008 22:53

И какво искате да кажете с тези подмятания, че дейностите от чл. 1 ал. 1 на ТЗ могат да се извършват и като свободна професия, а не като търговец?

 RE: Свободна професия Starbucks (гост) 22.07.2008 00:25

@Федор, имам силно подозрение че ще ми се поиска "документ удостоверяващ че съм писател" :) Какъв точно си е изцяло мой проблем :)

@Елисавета, след като практически всеки който продава нещо може да се регистрира като търговец, мисля че е напълно нормално понятието "търговец" да покрива и голяма част от свободните професии. И би трябвало човек да има възможност да избира дали да се регистрира като търговец или "свободен професионалист". В момент регистрацията на ЕООД ми излиза по-неизгодно затова предпочитам другия вариант.
А в чл. 1 ал. 1 на ТЗ, който си цитирала, "програмни услуги" има съвсем друг смисъл и няма нищо общо с това, което аз правя.

 RE: Свободна професия телеманиак Профил 22.07.2008 00:49

Starbucks, кефя се на самоувереността ти.

 RE: Свободна професия Федор Венедиктович Ез...  Профил 22.07.2008 00:50

Eлисавета, това да програмираш би могло да се приеме за "търговска дейност", ако продаваш програмен продукт например. От друга страна можеш да създаваш, написваш, продаваш "програмен код" ;-) - все пак той е приравнен на литературно произведение ;-))) (чл.3 ал.1 т.1 ЗАПСП). Тогава би трябвало всеки журалист, например, да вземем да го регистрираме като търговец, щото и неговият продукт отговаря на подчертаната от теб "информационна услуга" ;-)

@Starbucks, досега работил ли си на трудов договор някъде като програмист?

 RE: Свободна професия gavra Профил 22.07.2008 01:11

Поизсилих се, признавам. Черпя бира Starbucks. Айде и Фьодор го черпя:)

 RE: Свободна професия Starbucks (гост) 22.07.2008 09:38

Не, досега не съм работил на трудов договор никъде.

 RE: Свободна професия Дария (гост) 22.07.2008 10:25

Аз мисля да взема да се регистрирам, като адвокат, не нотариус е по - добре, пък ако смее лелката в БУЛСТАТ нека ми иска диплома за юридическо образование и удостоверение за вписване в адвокатска колегия или нотариална камара.

 RE: Свободна професия Starbucks (гост) 22.07.2008 11:56

Оценявам опита за ирония. За съжаления, обаче, няма как да се регистраш като адвокат в булстат:
----------------
Адвокат:
Копие от адвокатска карта, заверена за съответната година;
Лична карта (за проверка на данните);
Документ за платена държавна такса
----------------

И като нотариус също:
----------------
За лица, извършващи услуги след регистрация по установения ред:
Копие от документ за регистрация;
Лична карта (за проверка на данните);
Документ за платена държавна такса
----------------


 RE: Свободна професия Дария (гост) 22.07.2008 18:36

Аха сега разбрах, значи не мога да стана адвокат, нотариус, експерт - счетоводител без необходимия ценз, но мога да стана програмист, без нищо да разбирам от това. А и да разбирам без диплома, как ли ще го докажа?

 RE: Свободна професия OpaSna TikVa Профил 22.07.2008 18:39

А и да разбирам без диплома, как ли ще го докажа

И тотку това се чуди.

 RE: Свободна професия Starbucks (гост) 22.07.2008 20:15

Дария, не мога да разбера на ударена ли се правиш или просто толкова ти е акъла. Първо, има си изрични изисквания за да се регистрираш като адвокат или нотариус. За програмист няма такива, или поне досега никой не ми е показал. Затова ако искаш да се пишеш програмист, прав ти път, аз няма да ти преча но, виж, лелката може да има некои възражения :)
Второ, реших да се регистрирам като лице упражняващо свободна професия, за да мога да си плащам данъците под някаква форма. Тоест, ми е абсолютно през оная работа дали в булстат ще пише "програмист" или "берач на череши на свободна практика". Важното е да съм регистриран. Но това едва ли ще стане, все пак подозирам че и за берач на череши трябва ценз. Направо ме побиват тръпки като си помисля колко неквалифицирани берачи се разхождат по улицата!

И накрая, аз няма да "ставам" програмист. Аз съм. Работя това от години, добър съм и клиентите ми са доволни. Ако трябва да доказвам нещо трябва да го доказвам на тях. Не и е работа на лелката да преценява колко съм квалифициран. Не и за тази професия.
Бях решил да работя като бял човек и да си плащам данъците. Но щом като не може, ок, ще стоя и ще чакам лелката да разреши :)

Между другото интересно ми е дали сайта на търговския регистър, който гърми на всеки втори клик, е писан от "квалифицирани" програмисти? Не искам и да помисля че от агенцията по вписванията са наели някой некадърник без ценз като мен. Ирония на съдбата :)
 

 RE: Свободна професия Каскадьорка Профил 22.07.2008 20:18

А на мен ми е интересно дали ако решиш да си сътвориш някое ЕТ с предмет на дейност "софтуерни услуги", пак ще ти искат диплома?

ПП: Виждам, че вече сте коментирали, ама който чете темите отдолу нагоре, така му се пада :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения