Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Удължаване срока на срочен трудов договор

 Удължаване срока на срочен трудов договор Eli (гост) 10.09.2008 18:07

Колеги, имам следния казус, за който не съм сигурна как да постъпя затова разчитам на компетентното ви мнение.
На 30 май 2008 сключихме срочен договор по чл.68, ал.1, т.1 за срок от три месеца, с ДС удължихме срока на договора до 15 септември. Сега шефа реши, че ще продължи договора с този работник за още 6 месеца като ще го прехвърли на друго работно място на същата длъжност и ще промени работното му време от 4 на 8 часа.
Необходимо ли е да се сключва нов срочен договор или това може да стане и с ДС?

 RE: Удължаване срока на срочен трудов договор satanasowa Профил Изпрати email 10.09.2008 18:16

Обществено осигуряване
23-07-2008
лили василева Въпрос
може ли срочен договор по чл.68 ал.1 т.1 да бъде продължен с допълнително споразумение ,но по чл.68 ал.1 т. 3 вече по заместване?

29-07-2008
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор
Уважаема г-жо Василева,
Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 на чл. 68 от Кодекса на труда /КТ/ се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Алинея 4 на чл. 68 от КТ допуска сключване на срочни трудови договори за работи и дейности, които не са временни, сезонни или краткотрайни, т.е. за такива, които имат постоянен характер и се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Следователно трябва да са налице обективни причини, които налагат наемането на повече работници и служители за определен период от време, след изтичането на който нуждата от тях отпада и следва да се посочат изрично в трудовия договор, за да се мотивира неговото сключване. Срокът на договора в тази хипотеза е най-малко една година, като в тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. При нарушаване на разпоредбите на чл. 68, ал. 3 и 4 от КТ, трудовият договор се смята за сключен за неопределено време (чл. 68, ал. 5 от КТ).
Срочният трудов договор за определен срок по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда се прекратява с изтичане на уговорения срок на основание чл. 325, т. 3 от КТ. При тази хипотеза страните не си дължат предизвестие. Ако договорът е прекратен поради изтичане на срока, няма основание за сключване на допълнително споразумение.
По време на действието на трудовия договор може да бъде променян всеки от елементите на трудовия договор по взаимно съгласие на страните, включително и срока на договора. МЦВ/


 RE: Удължаване срока на срочен трудов договор Eli (гост) 10.09.2008 19:01

това означава, че не мога да продължа срока на договорите, нали? Ако искаме да ги задържим на работа трябва срочният договор да премине в безсрочен.

 RE: Удължаване срока на срочен трудов договор satanasowa Профил Изпрати email 10.09.2008 19:03

Май не си го дочела докрая, може

 RE: Удължаване срока на срочен трудов договор Eli (гост) 10.09.2008 19:07

Извинявам се - може, но срокът трябва да е една година, така ли?

 RE: Удължаване срока на срочен трудов договор satanasowa Профил Изпрати email 10.09.2008 19:12

Ели, ти правиш ДС, а не нов трудов договор, пише най-малко 1 година.
Прочети си чл. 68 ал. 4 от КТ

 RE: Удължаване срока на срочен трудов договор Eli (гост) 10.09.2008 20:10

Много благодаря за помощта!
 

 RE: Удължаване срока на срочен трудов договор gospod (гост) 16.09.2009 19:59

gospojo Vasileva.6a te sadim do dupka.a sled tova 6ata tsunat ... a dalji6 pari i dokumenti.pomislisi.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения