Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. отписване на вземания с изтекъл давностен срок

 отписване на вземания с изтекъл давностен срок мими1 (гост) 15.09.2008 14:42

В чл.37 т.1 от ЗКПО ясно е написано кои разходи се признават за данъчни цели.
Какво правим в случай, че отдавна е изтекъл 5-годишния срок.Дали преобразуваме финансовия резултат в посока+или не, имайки в предвид, че когато е възникнало това вземане същото е осчетоводено като приход и платени полагащите се данъци.

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок Bubu17 Профил 15.09.2008 15:15

За мен - доста общо зададен въпрос.

1. Посочваш чл.37 - той третира признаването на разходите от обезценката и няма отношение към необезценени вземания. Та въпросът ти за обезценено или необезценено вземане е?

2. За кой по-точно 5 год. срок говориш - за данъчния по чл.37 или за давностния срок по ЗЗД щото има различни варианти?

3. Дали е отчетен приход или не във връзка с вземането не е от значение от гл.т. на преобразуването на ФР по чл.34 и чл.37 - ЗКПО.
Както аналогично, вече не е от значение дали е отчетен разход във връзка със задълженията по чл.46 (промяна от 01.01.2008 г.).

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок мими1 (гост) 15.09.2008 15:50

не е правена обезценка на вземанията от клиенти.

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок Bubu17 Профил 15.09.2008 18:12

По принцип, ако отписвам необезценено вземане, лично аз не бих преобразувала ФР с разхода, т.е. бих го третирала като данъчно признат поради изтекла давност по ЗЗД, въпреки че в ЗКПО има дупка по този въпрос.

Какво правим в случай, че отдавна е изтекъл 5-годишния срок.
Явно имаш предвид давностния срок по ЗЗД?!
Може би в този случай - като счетоводна грешка, защото според т. 11.1 в) - СС 32 при изтичане на срока за реализирате на правата (според мен това е изтичане на давностния срок), вземането е трябвало да се отпише, а то не е направено.

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок ivarbanov Профил Изпрати email 15.09.2008 18:20

То и аз питах преди време, но така и си остана въпроса недооизяснен
Май най чисто си е с обезценка на сегашния етап

http://odit.info/?s=6&i=104354&f=1

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок Bubu17 Профил 16.09.2008 19:20

Върбанов

Да нахвърлям малко мисли по темата, че и на мен ми е интересна – вярвам, че няма да имаш нищо напреки :)

1. От линка, който си дал по този ти въпрос:
“Че ако няма нищо писано мога ли да опрощавам на поразия вземания /фиктивни/ и да си докарвам счетоводна загуба? Не може да не се преобразува а не намирам текста.”

Ако ти като кредитор опростиш задължението на своя длъжник, дефакто все едно му правиш дарение и тогава, според мен, счетоводният разход от отписването на вземането би трябвало да се третира по реда на чл. 26, т. 7 – ЗКПО след като най-вероятно контрагентът ти няма да попадне сред изброените лица по чл.31, т.е. непризнатият разход ще си е данъчна постоянна разлика (ДПР).

Ако вземането ти до този момент не е обезценявано – ок, преобразуване с отчетения разход по чл.26, т.7 в годината на опрощаване.

Но ако е било обезценено в предходни години, тогава е била формирана данъчна временна разлика (ДВР), съответно може би създаден АОД по с/ка 4971 и в годината на опрощаване на вземането какво се прави – малко не ми е ясно?!
Защото сега би трябвало да се преобразува по чл.26, т.7 (ДПР), а в предходни години е бил преобразуван ФР с тогава отчетения разход на непризната обезценка по реда на чл.34 – ЗКПО (ДВР).
Мисля, че би трябвало ДВР да се превърне в ДПР и АОД да се приключи. Като дефакто преобразуване на ФР в годината на опрощаване няма като как да се направи щото тва е направено в предходна година.

Ами ако по една случайност контрагентът в полза на когото се прави опрощаването попадне по чл.31 – ЗКПО, т.е. разходът за дарение от отписаното опростено вземане е признато за данъчни цели, пък ние реално не сме признали отчетения преди това разход от обезценката, сега как ще постъпим, за да се признае разходът?!?!
Т.е. в една предходна година не сме признали разхода по ДВР, а в следваща година по реда на друг член, но по ДПР следва да го признаем ?! ...
Има разминаване в годините на счетоводно отчитане на разхода, неговото непризнаване/признаване по ДВР/ДПР.
Кво правим в този случай не съм сигурна?!
То едва ли ще възникне такъв случай, но все пак е хипотетично възможен и ми е интересно принципното решение.

2. Относно признаване разхода на отписано необезценено вземане

Преди време се колебаех, но сега твърдо смятам, че няма пречка това да стане, когато давностния срок по ЗЗД е изтекъл и аз не бих преобразувала ФР.

Защо разходът от обезценката да се признае по чл.37, т.1 при настъпване на давностния срок (в случая, когато той не е прекъсван и съвпада с 5-год. данъчен срок), а когато вземането не е обезценено, разходът от отписването му да не се признае при настъпване на същото обстоятелство – изтичане на давността ?!

Не виждам логика в това и този извод мисля, че по тълкувателен път следва да се изведе понеже няма изричен запис в ЗКПО по този въпрос.

Плюс това, според мен данъчният закон не може да ме “наказва” с непризнаване на разход на отписано вземане, когато аз не съм го обезценила щото обезценката е счетоводен прийом и е въпрос на счетоводна политика и преценка/решение на ръководството на фирмата дали да я направи и в какъв размер.

Отделно, ако приема, че не се признава разхода на отписаното необезценено вземане...
Ако примерно вземането към момента на отписване поради изтекла давност е обезценено на 80 %, съгласно решение на ръководството, то значи останалите 20 % (разхода от отписаното вземане) няма да се признае за данъчни цели, така ли ?! Нещо не мога да се съглася с това.


Преди време като не бях сигурна по този въпрос като съм говорила с колеги имаше идея в годината на отписване на необезцененото вземане при изтичане на давността, разходът му да се третира като един вид обезценка като в същата година да имаме увеличение на ФР по чл.34 и едновременно намаление по чл.37, т.1 само и само да се признае разхода, но това си беше съшито с бели конци и се отказах от тази идея щото “обезценката” и “отписването” на вземане са два различни процеса.

Във връзка с това - този въпрос е от теста за кандидатстване за д.е.с - ИЗПИТ ПО ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – сесия 2007 г. – може да се намери в сайта на ИДЕС:

“Въпрос 31:
През 2007 г. местно търговско дружество “Х” отпуска безлихвен краткосрочен заем на друго местно търговско дружество. Какъв е данъчният ефект спрямо данъчния финансов резултат през 2007 г., при условие, че в края на годината заемът е погасен частично, а непогасената част - опростена и отчетена като текущ разход?
а/ при данъчно преобразуване счетоводният финансов резултат на дружество “Х” (заемодател) ще бъде увеличен с отчетените разходи във връзка с опростената част на заема по реда на чл.16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО;
б/ при данъчно преобразуване счетоводният финансов резултат на дружество “Х” (заемодател) ще бъде увеличен с отчетените разходи във връзка с опростената част от заема, както и с приходи от лихви, дължими за заема, при условие, че той бе сключен при обичайните пазарни условия, изчислени на база на пазарната лихва по реда на чл.16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО (ВЕРЕН ОТГОВОР);
в/ през 2007 г. няма да има никакво данъчно третиране, тъй като разходите във връзка с опростеният заем могат да бъдат третиране като разходите за обезценка на вземане, които ще бъдат признати в намаление на 5 година по реда на чл. 37, т. 1 от ЗКПО;
г/ през 2007 г. при данъчно преобразуване счетоводния финансов резултат на дружество “Х” (заемодател) ще бъде увеличен само с начисление приходи от лихви, дължими за заема, при условие, че той бе сключен при обичайните пазарни условия, изчислени на база на пазарната лихва по реда на чл.16, ал.2, т.3 от ЗКПО. Опростеният заем няма да има никакво данъчно третиране, тъй като разходите във връзка с опростеният заем могат да бъдат третиране като разходи за обезценка на вземане, които ще бъдат признати в намаление на 5 година по реда на чл.37, т.1 от ЗКПО (НЕВЕРЕН ОТГОВОР).


Освен цитираното писмо в оная тема на НАП – Пловдив, намерих и кратък коментар по този случай на Анета Георгиева – данъчен консултант (сп. Наръчник на икономиста 5/2008):

“ ....... Често поставян въпрос в практиката е може ли да бъде отписано едно „старо" вземане, без това да е предхождано от съответни обезценки.
Според мен, такова отписване е напълно допустимо, респективно - данъчно признато, стига да са налице обективни факти и обстоятелства, послужили като основание за направеното отписване.
Изтичането на давностния срок (при спазване на всички изисквания на ЗЗД, разгледани в настоящия материал) е основание за отписване на вземането или съответно - признаване (обръщане) на данъчната временна разлика....”

Сори за дългия постинг, ама кво да прая – все дългите неща ме влекат ;-)

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок ivarbanov Профил Изпрати email 17.09.2008 13:44

Умно момиче си (освен хубаво)!
Жалко, че няма желаещи за вкрючване.
Може би ги изплаши с тези предпочитания към дългите.....неща. :))))

Да побутна темата, че аз явно днес няма да дочета :)))))


Ма като гледам в последно време нещо не могат да се получат интересните дискусии. Дано ме опровергаят!

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок вили (гост) 12.02.2009 17:24

здр, искам и аз да се вкл във форума . имам въпрос - мога ли да отпиша задължение преди да е изтекъл 5 годишен давн срок. т.е. на 3-та година????
 

 RE: отписване на вземания с изтекъл давностен срок нели (гост) 12.02.2009 17:35

и аз де се включа в темата
какво правим с отписаните задължения, с изтекъл давностен срок?
Отписваме ги от баланса, а в ОПР -то са посочени в приход. Тях не следва ли да ги преобразувамев посока минус / в протововес на отписаните вземания/?
Извинете за наивността!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство