Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ДОПК

 ДОПК гост (гост) 22.10.2008 13:24

получих искане от НАП за посмено обяснение на основание чл.37, ал.2 и ал.3 от ДОПК -за следните документи ........Какъв е този ДОПК защото смисъла на иска не е за Даннъчно осигурителния процесуален кодекс, за някой др. кодекс и къде да го намеря. Благодаря.

 RE: ДОПК ХХХ Профил 22.10.2008 13:26

Мноооооого умно!!!!
ХХХ

 RE: ДОПК бивШат@ Профил 22.10.2008 13:29

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Дял първи.
ОБЩИ ПРАВИЛА
Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Предмет

Чл. 1. С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители.
-------------------------------
Глава осма.
ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА
Раздел I.
Общи разпоредби
Събиране и преценка на доказателства

Чл. 37. (1) Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ.
(2) Лицето е длъжно да представи всички данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до неговите права и задължения, до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в съответното производство, и да посочи всички лица, държавни или общински органи, при които се намират такива.

(3) Органът по приходите има право да изиска писмено от лицето представяне на доказателства по ал. 2 в определен от него срок.

 

 RE: ДОПК Маграт Профил 22.10.2008 13:30

Защо да не е Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, я погледни съответния член.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство