Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! деклариране на доходи от наем

 деклариране на доходи от наем декларатор (гост) 27.10.2008 11:55

Имам въпрос. По време на брак сме придобили апартамент но по нотариален брак е на името на съпруга ми. Ще го даваме под наем но в договора за наем трябва да фигурираме и двамата със съпругами като наемодатели а може ли да бъда наеммодател само аз и да декларирам догодина получените доходи от наем само аз или трябва и той да подава декларация. Посъветвайте ме.

 RE: деклариране на доходи от наем Ралева (гост) 27.10.2008 12:23

И аз имам въпрос за наем.Отдаваме апартамент под наем на една фирма.Апартаментът е собственост на майка ми,която е на 95г. и аз съм й пълномощник и съответно договорът с фирмата е сключен с мен.Аз ли трябва да издавам разписка за получения наем или майка ми? И кой после ще подава декларация за доходи?Имам генерално пълномощно от майка ми,която е на легло и аз я гледам-тя е като жив труп-не може да ходи и да се обслужва сама.

 RE: деклариране на доходи от наем Константиновски (гост) 27.10.2008 12:28

Ох, и аз имам подобен пробем. Със съпругата ми построихме гараж, който го отдаваме под наем. В момента го използват за бакалия. По нотариален акт гаража е на мое име. Има ли начин дохода от този наем да се декларира на името на съпругата ми, защото на мен ще ми дойдат много доходите и ще трябва да се регистрирам по ДДС.
Иначе съм архитект на свободна практика, и засега не съм направил оборотите за регистрация, а и не искам

 RE: деклариране на доходи от наем § 22 Профил 27.10.2008 12:31

Хубавци...... :))))))

 RE: деклариране на доходи от наем Mupa Профил Изпрати email 27.10.2008 13:02

Ралева, пълномощник означава действащ от името на упълномощителя. Ти можеш да издаваш разписка, но от името на майка ти - като неин пълномощник. Също както си сключила и договора за наем пак като неин пълномощник. Задължена за данъка е тя.

 RE: деклариране на доходи от наем Константиновски (гост) 27.10.2008 17:15

Никой ли не знае?

 RE: деклариране на доходи от наем DarkMoor Профил 27.10.2008 17:19

И двамата знаят:)

 RE: деклариране на доходи от наем ohhi Профил Изпрати email 27.10.2008 17:21

Константиновски, гаража ви е обща съпружеска собственост, така че дохода от отдаването му под наем трябва да се раздели между вас и съпругата Ви.

 RE: деклариране на доходи от наем lex (гост) 27.10.2008 17:22

а и въпросите не са за тук ;) безплатните консултации са на ел.адрес: lex.bg ; ))))))))))))

 RE: деклариране на доходи от наем DarkMoor Профил 27.10.2008 17:23

а да забравих - и Лютия знае:)

 RE: деклариране на доходи от наем тониК Профил Изпрати email 27.10.2008 17:23

Да, ама ако договорът е само с единия, /за неговата част/, а другия просто не си търси наема?

 RE: деклариране на доходи от наем Федор Венедиктович Ез...  Профил 27.10.2008 17:24

Той знае Лютия, ама е изгонен в момента :-) докато му дойде музата да регистрира нов никнейм :-D

 RE: деклариране на доходи от наем DarkMoor Профил 27.10.2008 17:25

то може и двамата да не си търсят наема, но бакалийката си търси разхода

 RE: деклариране на доходи от наем хихихи (гост) 27.10.2008 17:25

ТониК, както винаги си прав ;))))))))

 RE: деклариране на доходи от наем тониК Профил Изпрати email 27.10.2008 17:26

п.п. пък я си представете, че единия от съпрузите е регнат по ДДС?Шарения.: ))

 RE: деклариране на доходи от наем тониК Профил Изпрати email 27.10.2008 17:29

ДакМор, ами тя бакалийката ще си го има целия разход.Туй дето го дава ще е всичкото.

 RE: деклариране на доходи от наем денислава (гост) 27.10.2008 17:31

Моля Ви , бихте ли обяснили какви биха били последиците, ако имотът е отдаден под наем само от единия съпруг и съответно само той си го декларира в ГДД. Това не е разпоредителна сделка все пак, че непременно да участва и другия съпруг. Благодаря Ви за отгорите.

 RE: деклариране на доходи от наем Федор Венедиктович Ез...  Профил 27.10.2008 17:31

Я да го кажем по научному:

1. Когато лице закупи къща или построи къща, за да живее в нея със семейството си, той прави това в качеството си на данъчнозадължено лице и по този начин има право на приспадане според член 17 от Шестата директива 77/388/ЕИО, в първоначалната й версия и след измененията й с Директива 91/680/ЕИО, доколкото използва една стая в тази сграда за офис с цел извършване на стопанска дейност, макар и спомагателна такава, по смисъла на членове 2 и 4 от директивата и разпределя тази част от сградата към активите на своя бизнес.
(виж параграф 52, диспозитив)

2. Когато брачен съюз, нямащ правосубектност и не извършващ общо за себе си стопанска дейност по смисъла на Шестата директива 77/388/ЕИО, в първоначалната й версия и след измененията й с Директива 91/680/ЕИО, прави поръчка за капиталова вещ (сграда), съсобствениците от този съюз се считат получатели на сделка за целите на директивата.

Предвид на това, че съюзът не е данъчно задължено лице и, поради тази причина не може да приспадне от данъка при получаване на доставката, всяко такова право на приспадане трябва, в съответствие с принципа на неутралност, да се отпуска на съпрузи взети поотделно, доколкото те имат статут на данъчно задължено лице.
(виж параграфи 57-58, диспозитив)

3. Когато съпрузи, образуващи брачен съюз закупуват капиталова вещ (сграда), част от която се използва изключително за бизнес цели от един от съпрузите съсобственици, този съпруг има право на приспадане по отношение на всички начислени доставки към дела от вещта (сграда), който ползва за целите на своя бизнес, доколкото приспадната сума не надвишава границите на дела на данъчно задълженото лице при съсобствеността на тази вещ (сграда).

Ако въпросният икономически оператор може да приспадне само част от данъка, който е платил по отношение на частта, която е използвал изцяло за данъчно облагаемите му сделки - част, изчислена чрез позоваване на дела му в съсобствеността на сградата като цяло - той не би могъл да бъде напълно облекчен от данъчната тежест за вещта (сграда), която използва за целите на стопанската си дейност, обратно на изискванията на принципа на неутралност.
(виж параграфи 71, 74, диспозитив)

4. Член 18, параграф 1, буква a) и член 22, параграф 3 от Шестата директива 77/388/ЕИО, в първоначалната й версия и след измененията й с Директива 91/680/ЕИО, не изискват, с цел упражняване правото на приспадане, данъчнозадължено лице, което е придобило в брачен съюз със съпруга/та си сграда, част от която е използвана за бизнес цели, да има в наличност фактура, издадена на негово име и отбелязваща частите от плащанията и данъка върху добавената стойност, отговарящ на неговия дял от съсобствеността. Фактура, издадена на съпрузите съсобственици, без да се прави разграничаване помежду тях и без позоваване на такова пропорционално разпределение е достатъчно за тази цел.
(виж параграф 83, диспозитив)

 RE: деклариране на доходи от наем John Профил 27.10.2008 17:37

Федя, ша та награбят еколозите за масово унищожаване на живата природа!

 RE: деклариране на доходи от наем тониК Профил Изпрати email 27.10.2008 17:38

Айде, Езерският ни прати в директивите.: ))Абе, ние сме прости хорица, кажи го на разбираем
език.Как го бе казал поетът : "Словото му просто...." нещо такова.

 RE: деклариране на доходи от наем Федор Венедиктович Ез...  Профил 27.10.2008 17:41

Въх? Що така екологично Джон?
А по темата.... помня че четох за някакви холандци дето направили нещо от рода на тяхното ДЗЗД за да си дръпнат ДДС-то на новата къщичка... ама сега не мога да го намеря значи... беше нещо готино...

@денислава - СК

Чл. 22. (1) Съпрузите имат равни права на владение, ползуване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи. Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил от общото имущество при прекратяване на имуществената общност. Действия на управление относно общите вещи и права върху вещи може да извършва всеки от съпрузите.

(2) Разпореждането с общи движими и недвижими вещи и права върху тях се извършва съвместно от двамата съпрузи.

(3) Разпореждане с обща недвижима вещ или право върху такава вещ, извършено от единия съпруг, поражда действие за другия, ако в шестмесечен срок от узнаването той не го оспори по исков ред.

(4) Разпореждане с обща движима вещ чрез възмездна сделка, извършено от единия съпруг без участието на другия, няма сила за този съпруг, ако третото лице е знаело или според обстоятелствата е могло да знае, че липсва съгласието на другия съпруг. При безвъзмездно разпореждане с обща движима вещ се прилага предходната алинея.

 RE: деклариране на доходи от наем John Профил 27.10.2008 17:43

Федя, ти си върл рецидивист! Вече посегна не само на рибите, но и на Homo sapiens.

 RE: деклариране на доходи от наем Федор Венедиктович Ез...  Профил 27.10.2008 17:45

Хихихихих, на канибализъм отиваме значи :-)

 RE: деклариране на доходи от наем тониК Профил Изпрати email 27.10.2008 17:49

Остава да кажем, че отдаването под наем е разпоредителна сделка и ако в
шестмесечния срок не е оспорено.Аз съм до тук,щото идва...глобалната криза.

 RE: деклариране на доходи от наем zhivkova (гост) 09.02.2009 13:10

Izvinete, bih iskala da popitam kade moga da namerq tazi deklaraciq za naem i do koga trqbva da se podade? Shte Vi buda mnogo blagodarna ako otgovorite. Lek i uspeshen den
 

 RE: деклариране на доходи от наем мария (гост) 09.02.2009 14:01

www.nap.bg/ospage?id=151
От тук- Год. дан. декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. обр. 2001 и Приложение 4
Срок за подаване 30.04.2009
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци