Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! разход за гориво -помогнете

 разход за гориво -помогнете ахи (гост) 28.10.2008 11:34

Колеги, тази проклета Наредба 3 е толкова стара! Ако някой знае колко гори едно BMW 318 tds моля да каже как да се обоснова документално, защото маниаците на коли ме осведомига, ама законодателите мълчат.... :)

 RE: разход за гориво -помогнете Маграт Профил 28.10.2008 11:36

Пуснете си протокол за определяне на разходната норма.

 RE: разход за гориво -помогнете ахи (гост) 28.10.2008 11:39

благодаря

 RE: разход за гориво -помогнете Баба Куна Профил Изпрати email 28.10.2008 11:40

вътрешна заповед за РН-лятна и зимна и зависи какви са колите-РН за пълен пробег и празен,ако има такъв

 RE: разход за гориво -помогнете Gosho (гост) 28.10.2008 11:48

Временна норма само за шест месеца!
А иначе разходни норми на БМВ 318 в допълнителния списък към същата наредба има както следва:
318i - 8.9s
318kat-8.6
318ikat-8.5
318is-8.5s
318i-2.0
318i Touring-8.8
318i Compakt-8.3s
318i 1.8-8.3
318iSCoupe-8.3s
BMW 318 tds няма в наредбата. Избери си къде попадаш...

 RE: разход за гориво -помогнете Brita Профил Изпрати email 28.10.2008 11:53

...............................................................................................................................................
З А П О В Е Д

№ …….…. / ………..…… г.

Във връзка с използването на автомобил „.......................НАРЕЖДАМ

1. Да бъде определена нормата за разход на гориво и смазочни материали
2. Да бъдат оформени във форма и вид за информация и одобрение от мен.

Заповедта да бъде сведена до знанието на лицето управляващо автомобила и счетоводителя за сведение и изпълнение.

Управител:

/........................ /Н А Р Е Д Б А

Във връзка със заповед № ……….. / ………….…… г.
за определяне разходна норма на гориво и смазочни материали на автомобил „........................ дизел
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

следните разходни норми и тяхното завишение, както следва:


• за движение в градски условия – разходната норма 9л. на 100км.пробег
• за движение в зимни условия през периода м.Ноември/м.Март – завишение на разходната норма 5 %
Управител:
/Ив.Иванов/Одобрил :…….………….
/........................ /

ПРОТОКОЛ

Днес 02.06.2008г. в изпълнение на заповед № ……. / ……..г. на Управителя на „.............................”ООД, комисия в състав:

1.
2.

взе решение да определи разходната норма на горивото на автомобил:

........................... дизел , с регистрационен № ............с година на производство 2006г.

За целта в присъствето на членовете от комисията резервоара на автомобила бе напълнен с дизелово гориво и запечатен.

На 09.06.2008г. в 9.00 часа след като разпечати резервоара на автомобила и прегледа пътната книжка за периода 02.06.2008 –09.06.2008, комисията констатира, че са изминати 414 км. и са изразходени 37л. дизелово гориво. На база на тези данни беше определена разходна норма 9литра на 100 км. пробег.
Настоящия протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за архива на ................ ООД и един за счетоводството.Комисия: 1……………………….

2.....................................

 RE: разход за гориво -помогнете Gosho (гост) 28.10.2008 11:59

Съгласен но пак казвам - така установената разходна норма се признава само за срок от шест месеца!!!
Иначе разходните норми които дадох са само за летни условия.
Естествено че има завишения за зимен период и т.н.
Патил съм заради такива заповеди, а иначе ако няма друг начин автомобила си има и книжка в която са техническите му характеристики вкл. разходна норма.

 RE: разход за гориво -помогнете Veso Профил Изпрати email 28.10.2008 12:03

едно птоколче трябва се пуска месечно нещо като това
vviv.data.bg/Gorivo.exe

 RE: разход за гориво -помогнете Мари (гост) 28.10.2008 12:05

Gosho, каква им е логиката за това:
"така установената разходна норма се признава само за срок от шест месеца!!!"

 RE: разход за гориво -помогнете Баба Куна Профил Изпрати email 28.10.2008 12:08

и аз се присъединявам към въпроса на Мари и питам: какво ще се случи след 6 месеца,че РН няма да е същата?

 RE: разход за гориво -помогнете az (гост) 29.10.2008 13:31

Има едно писмо на НАП - 24-32-139 от 30.01.2008 и там е обяснено - няма заповеди, няма наредби, от 01.01.2007 в БГ се прилага Европейската спогодба за ............, която е ратифицирана и влязла в сила за Р България, та на база на това по отношение на нормите за разход на гориво се прилагат нормите, посочени от сътветния производител, в техническата документация на автомобила. това е и практиката, която НАП прилага и не признава по-ралични норми когато те водят до изписване на по-голям разход. Друг е въпроса, че няма задължение за отчитане на горивото чрез 302 и пътни листа и следователно е много спорно при ревизии и проверки в чия тежест е да доказва дали осчетоводеното гориво по 601 е реално изразходено или не... (пиша горното на база на собственоия си опит).

 RE: разход за гориво -помогнете Габи (гост) 29.10.2008 14:05

Az
нормите на производителя на практика се увеличават много бързо ... пак ли по тях да караме след 3 г?
 

 RE: разход за гориво -помогнете jpeikova Профил 20.08.2010 14:18

А какво ще кажете за разходната норма на пожарна - марка Волво, от къде мога да я видя
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство