Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! чл 331

 чл 331 БТ (гост) 11.11.2008 12:08

Човек освободен по чл 331 от КТ по инициатива на работодателя,срещу обезщетение, има ли право да получава обезщетение за безработица и колко време?

 RE: чл 331 gasho Профил 11.11.2008 12:12

КСО
чл.546, ал.3 Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие,.... получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

 RE: чл 331 Божо Профил Изпрати email 11.11.2008 12:12

има право за 4 месеца - минимума

 RE: чл 331 trz-to Профил 11.11.2008 12:14

Хм, а дали само на минимума? :)

 RE: чл 331 Божо Профил Изпрати email 11.11.2008 12:15

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 128, т. 1, 7 и 8, чл. 128а и чл. 128в, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

 RE: чл 331 gasho Профил 11.11.2008 12:16

Работодателя не може да прекрати ТД по чл.331 без съгласието на работника.

 RE: чл 331 trz-to Профил 11.11.2008 12:16

ОК, ма аз чл.331 не го видях нещо сред изброените

 RE: чл 331 Божо Профил Изпрати email 11.11.2008 12:18

но има " с тяхно съгласие".

 RE: чл 331 тониЛ Профил 11.11.2008 12:20

Колеги, в КСО е посочено кои членове означават съгласие

 RE: чл 331 Божо Профил Изпрати email 11.11.2008 12:25

Тони, къде?

 RE: чл 331 trz-to Профил 11.11.2008 12:26

ми да поразсъждаваме тогава върху "виновното им поведение" :) Примерно при чл.328, ал.1, т.12 може да имаме виновно поведение, ама човека си взима обезщетение за безработица, съгласно стажа, който има :)

 RE: чл 331 gasho Профил 11.11.2008 12:29

Ами да поразсъждаваме и за чл.71, то там има два случая... прекратяване от работника и прекратяване от работодателя. Ама само в единият случай обезщетението не е минималното.

А сега ми къжете, къде в КСО е цитиран този чл.71.

 RE: чл 331 Божо Профил Изпрати email 11.11.2008 12:33

т.12 - защо пък да е виновно поведение?

 RE: чл 331 БТ (гост) 11.11.2008 12:37

Обадих се в БТ и там една госпожа ми отговори, че по 331 имат право да получават обезшетение за безработица в зависимост от стажа и дохода., щом прекратяването било по инициатива на работодателя.
Благодаря на всички за помоща! Хубав ден!

 RE: чл 331 gasho Профил 11.11.2008 12:40

Казали ти от БТ, ама те тез обезщетения са в прерогативите на НОИ.

П.П. Та аз също се обадих в ТП на НОИ, ама на мен казаха, че прекратяването на ТД е със съгласието на работника, при което срокът е 4 месеца.

 RE: чл 331 Божо Профил Изпрати email 11.11.2008 12:42

ок , trz-to ,
съгласих се с теб и с Тони.

 RE: чл 331 gasho Профил 11.11.2008 12:43

Що се предаваш бе Божо...?!

 RE: чл 331 Божо Профил Изпрати email 11.11.2008 12:45

абе не ми се щеше , ама на второ - обстойно четене и след получено лс , се съгласих !

 RE: чл 331 trz-to Профил 11.11.2008 12:46

№ 94-ВВ-161 от 21.04.2005 г. относно облагане на обезщетението по чл. 331, ал. 2 от Кодекса на труда с данък общ доход
".......В случай, че трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 331 КТ работодателят следва да изплати обезщетението в едномесечен срок от датата на прекратяване. Ако обезщетението не бъде изплатено в посочения срок основанието за прекратяване се смята за отпаднало (чл. 331, ал. З КТ). При условие, че лицето отговаря на изискванията на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) ще има право на парично обезщетение за безработица. Периодът за изплащане на обезщетението, вкл. и когато трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 331 КТ, се определя в зависимост от продължителността на осигурителния стаж"

 RE: чл 331 gasho Профил 11.11.2008 12:47

Освен, че си имам потвърждение от ТП на НОИ...
Аз пък си чакам отговор на въпроса за чл.71...

 RE: чл 331 John Профил 11.11.2008 12:52

Не разбирам защо навлизате в излишни семантични спорове - виновно-невиновно, съгласие-несъгласие. Пределно ясно е изброено при прекратяване на ТД по кои основания се прави рестрикция на обезщетението. Всичко останало е белетристика. Важно е кой член (и коя точка) са записани в заповедта за прекратяване на ТД.

 RE: чл 331 John Профил 11.11.2008 13:04

Gasho, дори заповедта да е формулирана "на основание постъпила молба от ...... и чл. 71 КТ прекратявам ...... ", лицето ще си получи полагащото се обезщетение за полагащия се срок, а не минималното.
И при 331 пак си има всички права.
А ако някое ТП на НОИ, извън случаите на заповеди на основания 325, т. 1 и 2, 326 и 330, определи минимално обезщетение за минимален срок, позовавайки се на 54б (3), просто трябва да се обжалва това разпореждане. Веднага ще го променят.

 RE: чл 331 gasho Профил 11.11.2008 13:15

Съгласих се... лек ден!

 RE: чл 331 odiman (гост) 30.11.2009 14:52

Предлагам Ви извадка от писмо на МТСП (публикувано в Информационен бюлетин по труда кн.6 от 2009 година на МТСП

ПИСМО ИЗХ. № С-01-96 ОТ 15.05.2009 Г. НА МТСП ОТНОСНО: СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Лице, чието трудово правоотношение е прекратено, съгласно чл. 331 от Кодекса на труда (по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение), има право на парично обезщетение за безработица, съгласно реда и условията, описани по-горе. В този случай няма особености, за разлика от други хипотези на прекратяване на трудово правоотношение (чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда), когато лицата получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца, т.е. в тези хипотези продължителността на осигурителния стаж и размерът на възнаграждението или осигурителния доход на лицето не се вземат предвид.
Преценката дали едно лице отговаря на условията за придобиване право на парично обезщетение за безработица, както и определянето на неговия размер и срок за изплащане, се извършва от териториалното поделение на НОИ, което издава разпореждането за отпускане на обезщетението или отказ. Разпореждането подлежи на обжалване пред ръководителя на съответното ТП на НОИ в 14-дневен срок от получаването.

Т.е. Освободените лица по реда на чл.331 от КТ, трябва да получават обезщетение съгласно осигурителният си стаж. Последният абзац от писмото, обаче е смущаващ - размера и срока на изплащане се определя от съответното териториално поделение на НОИ. Може би поради това има разлика в приложението на текста. Според мен не трябва да има разлика и освободените по реда на чл.331 от КТ трябва да получават обезщетение според осигурителния си стаж.
 

 RE: чл 331 ogiman (гост) 30.11.2009 14:56

Предлагам Ви извадка от писмо на МТСП (публикувано в Информационен бюлетин по труда кн.6 от 2009 година на МТСП

ПИСМО ИЗХ. № С-01-96 ОТ 15.05.2009 Г. НА МТСП ОТНОСНО: СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Лице, чието трудово правоотношение е прекратено, съгласно чл. 331 от Кодекса на труда (по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение), има право на парично обезщетение за безработица, съгласно реда и условията, описани по-горе. В този случай няма особености, за разлика от други хипотези на прекратяване на трудово правоотношение (чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда), когато лицата получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца, т.е. в тези хипотези продължителността на осигурителния стаж и размерът на възнаграждението или осигурителния доход на лицето не се вземат предвид.
Преценката дали едно лице отговаря на условията за придобиване право на парично обезщетение за безработица, както и определянето на неговия размер и срок за изплащане, се извършва от териториалното поделение на НОИ, което издава разпореждането за отпускане на обезщетението или отказ. Разпореждането подлежи на обжалване пред ръководителя на съответното ТП на НОИ в 14-дневен срок от получаването.

Т.е. Освободените лица по реда на чл.331 от КТ, трябва да получават обезщетение съгласно осигурителният си стаж. Последният абзац от писмото, обаче е смущаващ - размера и срока на изплащане се определя от съответното териториално поделение на НОИ. Може би поради това има разлика в приложението на текста. Според мен не трябва да има разлика и освободените по реда на чл.331 от КТ трябва да получават обезщетение според осигурителния си стаж.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения