Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. код за помощник кухня

 код за помощник кухня Bliznakova Профил 12.11.2008 09:34

Колеги,може ли да ме насочите за този код?Единственото,което открих е 9131-0003 помощник кухня с допълнението домашен,заради което се зачудих дали мога да го ползвам за хотел!?

 RE: код за помощник кухня ЛС Профил 12.11.2008 09:38

Честно,за пръв път чувам такава длъжност. Има пом.готвач , работник кухня. Ама помощник кухна?!?!

 RE: код за помощник кухня MarPan Профил Изпрати email 12.11.2008 09:39

91320004

 RE: код за помощник кухня ЛС Профил 12.11.2008 09:52

Този код е за работник кухня,MarPan .

 RE: код за помощник кухня MarPan Профил Изпрати email 12.11.2008 09:55

Какво толкова са се хванали за това "помощник кухня". Да го назначават като работник кухня и готово.

 RE: код за помощник кухня Bliznakova Профил 12.11.2008 09:57

Благодаря ЛС!Би ли ми пуснала една ДХ за помощник кухня, ако не те затруднява?Предварително благодаря!

 RE: код за помощник кухня Божо Профил Изпрати email 12.11.2008 09:59

9132-0001 Мияч, съдове /ръчно/ 9132
9132-0002 Помощник, кухня /без домашните/ 9132
9132-0003 Работник, баня 9134
9132-0004 Работник, кухня 9132
9132-0005 Теляк 9132
9132-0006 Чистач, производствени помещения 9132
9132-0007 Чистач 9132

Наименование: Единична група 9132- Помощници и чистачи в служби, хотели и други заведения


В тази единична група са обхванати работници в служби, хотели и други заведения, които се занимават с: чистене, миене, оправяне на леглата, готвене и сервиране на храна, пране и гладене.


--------------------------------------------------------------------------------
 

 RE: код за помощник кухня ЛС Профил 12.11.2008 10:03

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

РАБОТНИК В КУХНЯ

Клас по НКП: нискоквалифицирани Код по НКП: 91320004
работници

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Доставя продукти от склада в кухненското помещение.
2. Измива, почиства и нарязва ръчно или Машинно зеленчу¬ците.
3. Събира и изнася отпадъците и амбалажа.
4. Пренася почистените продукти от отделението за първич¬на обработка в кухнята за по-нататъшна обработка.
5. Измива използваната кухненска посуда в миячното отде¬ление.
6. Почиства и поддържа кухненския блок
1. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качествената първична обработка на плодове¬те и зеленчуците и чистотата на посудата.
2. Носи отговорност при настъпили вреди от неправилното съхраняване на обработените плодове и зеленчуци и счупена посуда.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа¬ционни връзки и взаимоотношения с работниците в кухнята и сер¬витьорите.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) основните свойства на продуктите и правилата за тяхното съхраняване;
б) реда и изискванията за използване на миещи препарати;
в) нормативните изисквания за безопасност на труда и сани-тарно-хигиенните изисквания.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно или основно.
2. Друга квалификация: умения за работа с миячни машини и машини за обработка на зеленчуци и плодове.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ¬алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит¬ване.

Утвърдил: :........................…………
/подпис и печат на работодателя/


Запознат съм с /имам екземпляр от/ длъжностната характеристика.

Дата: ..............………..

Работник: .....................................................

Подпис на работника: ...................……….


реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения