Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! себестойност на стоки

 себестойност на стоки питанчо (гост) 22.11.2008 21:40

Здравейте! Моля Ви помогнете за фирма която внася стоки и директно ги продава. Счетоводната политика е по МСС. Та въпроса ми е какво да влюча в COST OF GOODS/или ли себестойност на стоките като те само се купуват и продават/. И в тази връзка да ползвам ли старата сметка 611 или това не е необходимо. Много Ви благодаря за мненията!

 RE: себестойност на стоки гост (гост) 22.11.2008 21:44

Фирма по МСС (понеже такава й била "счетоводната политика"), внася стоки и ............ ги продава като ги изписва по 611, а счетито на фирмата непрекъснато говори за себестойността на стоките ............
Топ 1, не топ 10 !

 RE: себестойност на стоки гост (гост) 22.11.2008 21:45

Дано да си разбрал по-горното мнение правилно !!!

 RE: себестойност на стоки питанчо (гост) 22.11.2008 21:51

Първо не съм разбрал и второ очаквах професионален отговор а не някакво тъпо заяждане!!!

 RE: себестойност на стоки kiro (гост) 22.11.2008 23:22

nqma kirilica - fuck
pro4etс MSS 2, towa koeto pi6e6 kloni kym glupost. Ne polzwaj starata/nowa s/ka 611.

 RE: себестойност на стоки питанчо (гост) 23.11.2008 10:44

Добре да ще ползвам отчетна стойност на стоките Д 702 на К стоки ама в тази отчетна стойност се интересувам слагали се наемът на офиса например или тази операция се взима само със сумата на изписаните стоки/доставна стойност /изчислена при получаването и заприхождаването на стоките и средно претеглен курс при тяхното изписване/?Предварително благодаря!

 RE: себестойност на стоки ivarbanov Профил Изпрати email 23.11.2008 10:49

Себестойност на материалните запаси
10 ! Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.
Разходи за закупуване
11 Разходите за закупуване на материалните запаси съставляват покупната цена, вносните мита и други данъци (различни от тези, които впоследствие предприятието може да си възстановява от данъчните власти), транспортните разходи и други, които могат директно да се отнесат към придобиването на стоките, материалите и услугите. Търговските отстъпки, рабати и други подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.
Разходи за преработка
12 Разходите за преработка на материалните запаси включват разходи, пряко свързани с произвежданите единици, като например прекия труд. Освен това те включват и систематично начисляване на постоянните и променливите общи разходи, които се правят при преработването на материалите в готова продукция. Постоянните общи разходи са тези непреки производствени разходи, които остават сравнително постоянни независимо от обема на производство, като например амортизация и поддръжка на производствени сгради и оборудване, а така също и разходите за ръководството и администрацията на производството. Променливите общи разходи са тези непреки производствени разходи, които се изменят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството, като например непреките материали и непрекия труд.
Разпределението на постоянните общи разходи към разходите за преработка се базира на нормалния капацитет на производствените мощности. Нормалният капацитет е очакваното средно производство за няколко периода или сезона при нормални условия, като се взема предвид загубата на капацитет в резултат на планирана поддръжка. Реалното ниво на производство може да бъде използвано, ако то се приближава до нормалния капацитет. Сумата на постоянните общи разходи, начислен за всяка единица продукция, не се увеличава в резултат от нисък обем на производство или когато предприятието е в престой. Неразпределените общи разходи се признават за разходи в периода, в който те възникват. В периоди на необичайно високо производство размерът на постоянните общи разходи, който се начислява за всяка произведена единица, се намалява така, че оценката на материалните запаси да не превишава тяхната себестойност. Променливите общи разходи се разпределят за всяка произведена единица на базата на реалното използване на производствените мощности.
Производственият процес може да даде като резултат едновременното производство на повече от един продукт. Такъв е случаят например при производството на свързани продукти или когато се произвежда основен продукт и съпътстващ продукт. Когато разходите за преработката на всеки продукт не са ясно разграничими, те се разпределят между продуктите на рационална и последователна основа. Така например разпределението може да се базира на относителната стойност на продажбите на всеки продукт или на всеки етап от производствения процес, на който продуктите могат да бъдат разграничавани помежду им, или при завършване на производството. Повечето съпътстващи продукти по своята природа са несъществени. В такъв случай те обикновено се оценяват с нетната реализуема стойност и тази стойност се приспада от стойността на основния продукт. В резултат на това балансовата стойност на основния продукт не се различава съществено от неговата себестойност.
Други разходи
15 Други разходи се включват в себестойността на материалните запаси само дотолкова, доколкото те са направени във връзка с довеждането на материалните запаси до настоящото им местоположение и състояние. Така например в себестойността на материалните запаси може да се окаже уместно да бъдат включени непроизводствени разходи или разходи по проектирането на продукти за конкретни клиенти.
16 Примери за разходи, изключвани от себестойността на материалните запаси и признавани като разходи за периода, в който те са възникнали са:
(а) наднормативните количества бракувани материали, вложеният за тях труд или други производствени разходи;
(б) складови разходи, освен в случаите, когато те са необходими за производ ствения процес, предхождащ един следващ производствен етап;
(в) административни разходи, които не са свързани с довеждането на материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние; и
г) разходи за продажба.

 RE: себестойност на стоки Мина Профил Изпрати email 23.11.2008 11:40

Стоките се отчитат по реда на МСС 2 Материални запаси. Вписват се по цена на придобиване (терминът "себестойност", употребяван в МСС 2, има двояко значение - на "цена на придобиване" и "себестойност" в тесния смисъл - в зависимост от вида на материалния запас). Най-общо стоките се вписват по цена на придобиване (без търговски отстъпки и рабати, без ДДС и акциз).

Цената на придобиване на продадените стоки се определя по метод за изписване на себестойността - конкретна идентификация (в случая едва ли е приложим), средна претеглена себестойност, FIFO (LIFO не е разрешен). Точно цената на придобиване на продадените стоки представлява Cost of sales (себестойност на продажбите) - статия в отчета за доходите според функцията на разходите.

Cost of goods - цената на придобиване на стоките, включва покупната стойност (цена) плюс преките разходи по доставката. Не се включват разходи за издръжката на търговската дейност, в т.ч. наем на офис и пр. У нас се използва терминът "отчетна стойност" на стоките със същото значение.

Изписването на отчетната стойност на стоките е със статията 702/304. А при доставката 304/ 401, гр. 50. Следователно по с/ка 304 се отчитат само стоките по цена на придобиване, но не и разходите за търговската дейност. Те се отчитат по с/ка 611 Разходи за основна дейност и с/ка 614 Административни разходи

 RE: себестойност на стоки питанчо (гост) 23.11.2008 13:23

Мина Благодаряти! А какво ще кажете за selling expenses and distribution cost ? Да не би наемът на офиса и заплатите на търговците да отиват там по МСС? Защото както знаете в Statement of comprehensife income няма разходи за външни услуги и заплати ?

 RE: себестойност на стоки plankov Профил Изпрати email 23.11.2008 14:15

питанчо, ти що изобщо се занимаваш със счетоводство на предприятие, което прилага МСС.
Оди и си кълви патентите и не се набутвай между шамарите, оти ми е интересно ако ти се появи нешо от други сс, кво ли ше правиш - след като МСС2 не си прочел

 RE: себестойност на стоки питанчо (гост) 23.11.2008 15:51

Plankov та да ти кажа че понеже се мислиш за голям майстор това за което попитах е по IAS 1 Presentation of Financial statement и въобще няма отношение към твойта 2!!! Личи си колко голям майстор си пък ти!!!

 RE: себестойност на стоки Мина Профил Изпрати email 23.11.2008 16:42

selling expenses and distribution cost (Разходи за продажби) - по тази статия в отчета за доходите по функционален признак се отчитат разходите от с/ка 615 Разходи за продажби (при производствена дейност), а когато предприятието осъществява търговска дейност - разходите за основната търговска дейност - от с/ка 611 Разходи за основна дейност.

При търговска дейност наемът на офиса според мен трябва да се отчете по с/ка 614, а следователно в отчета за доходите - по статията "Административни разходи". Но наем на търговски обекти (магазини или складове) - по с/ка 611.

 RE: себестойност на стоки Мина Профил Изпрати email 23.11.2008 16:44

Освен това Statement of comprehensive income (отчет за всеобхватния доход) се прилага от 01.01.2009 г., т. е. за отчета за 2009 г., освен ако не е избрано по-ранно прилагане на преработения МСС 1.

 RE: себестойност на стоки питанчо (гост) 23.11.2008 17:19

Мина Благодаря ти ! Само едно умно момиче си каза мнението тука от всичките професори по счетоводство! Не мога да разбера защо тука само се заяждат и се правят на всезнайковци! И само дано не те обидя - ако си нямаш гадже напаво бих ти предложил защото си изключитело умно и добре възпитано момиче!!!

 RE: себестойност на стоки хмм (гост) 23.11.2008 17:37

питанчо , питанчо ....
Ти откога влизаш тука?

Ако не знаех къде е сина ми, щях да си помисля, че той задава тия въпроси :))

питанчо , ти къде учиш?
Да не се окаже, че Мина и на тебе чете лекции :))

 RE: себестойност на стоки Мина Профил Изпрати email 23.11.2008 17:41

Благодаря на хмм, че ме направи лектор.

 RE: себестойност на стоки QNCHETOY Профил 06.09.2012 20:23

Аз работя в заведение за бърза закуска,където правя предимно сандвичи.Та въпроса ми е как да определя цената на сандвича,като включа разходите за ток,осигуровки,заплати,амортизация и така да определя себестоиността плюс надценнката и има ли някаква формула,определяща себестоиността на продукта?Предварително благодаря!

 RE: себестойност на стоки didah Профил 06.09.2012 20:30

СС 2 + малко математика:)

 RE: себестойност на стоки ivarbanov Профил Изпрати email 07.09.2012 18:40

А нас ни караха да формираме съкратена фактическа сеестойност (годината беше 1996) все на обувки и дрехи. Никога не ни обадиха как се прави на сандвичи :)
 

 RE: себестойност на стоки ivarbanov Профил Изпрати email 07.09.2012 18:43

Отговор на QNCHETOY(06.09.2012 20:23):
QNCHETOY каза:
Аз работя в заведение за бърза закуска,където правя предимно сандвичи.Та въпроса ми е как да определя цената на сандвича,като включа разходите за ток,осигуровки,заплати,амортизация и така да определя себестоиността плюс надценнката и има ли някаква формула,определяща себестоиността на продукта?Предварително благодаря!


Формула няма Калкулират се разходите по изработката като се включват и непреките разпредиерени нанякаква разумна база и седели на бройките сандвичи
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство