Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Служебна бележка за НОИ на самоосигуряващ...

 Служебна бележка за НОИ на самоосигуряващ... Каскадьорка Профил 25.11.2008 14:23

... който ще ходи на почивка по онези програми от НОИ- за профилактика и рехабилитация и т.н.... не знам си кво. Трябвало някаква служебна бележка от дружеството, че е осигурен. За трудови правоотношения съм попълвала едни такива, ама те работниците си ги носят. Сигурно от НОи им ги дават, не знам.
Та- какво да попълня за самоосигуряващ? Пиша някакви неща тука, ама ми се струват страшни глупости и определено ще ме е срам.

 RE: Служебна бележка за НОИ на самоосигуряващ... Mike Power Профил Изпрати email 25.11.2008 14:27

Изх. №................../................... Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1, т. 4


С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А

Настоящата се издава на .......................................................................................................
/трите имена на лицето/
ЕГН ...................................................... в уверение за това, че същият/та е осигурен/а от ............................................................................., работи като ..............................................
/предприятие, учреждение, организация, фирма/ /длъжност/
седалище ................................................................................................................................,
адрес на управление .............................................................................................................,
Идентификационен номер по ДДС /VAT/ ...........................................................................,
ЕИК, БУЛСТАТ/ЕГН .........................................., телефон за контакт ..........................

Същият/та е осигурен/а за следните рискове:
/вярното се отбелязва с”Х”/

1. Всички осигурени социални рискове

2. Всички осигурени социални рискове без безработица

3. Всички осигурени социални рискове без трудова злополука и
професионална болест и безработица

4. Инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и
професионална болест

Осигурителният стаж за периода от ................. до .................. е непрекъснат като:
/попълва се за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на профилактиката и рехабилитацията/

- за периода от ................. до .................. се зачита на основание чл. 9, ал. 2 КСО*

- за периода от ............... до ................. трудовите възнаграждения са изплатени/начислени**
/попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 КСО/ /вярното се подчертава/

- за периода от ................. до .................. осигурителните вноски са внесени.
/попълва се за самоосигуряващи се лица/


Гл. счетоводител: .................. ................. Работодател: .................... .................
/име и фамилия/ подпис /име и фамилия/ подпис
печат
* Когато осигурителният стаж през 6-те последователни календарни месеци, предхождащи месеца на издаване на документа е зачетен изцяло на основание чл. 9, ал. 2 КСО, останалите данни не се попълват

** Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 КСО имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само ако са получили възнагражденията си за периода.

 RE: Служебна бележка за НОИ на самоосигуряващ... Каскадьорка Профил 25.11.2008 14:30

Ооооо, жив и здрав да си, мнооооооооого огромно благодаря :)

 RE: Служебна бележка за НОИ на самоосигуряващ... tonidim Профил Изпрати email 25.11.2008 14:36

че то лимита за тая година се изчерпа и вече няма такива екстри до приемането на бюджета на НОИ за новата 2009 година........

 RE: Служебна бележка за НОИ на самоосигуряващ... Каскадьорка Профил 25.11.2008 14:44

Ами да, ама можело. Изобщо не искам да се замислям защо. Мразя да се занимавам с подобни неща.
 

 RE: Служебна бележка за НОИ на самоосигуряващ... мат (гост) 25.11.2008 19:15

Каскадьорка, бележката е елементарна и неразбирам - кое ти се струва глупост?
Нали внасяме осигуровки, а програмата си е добра, за тези които я ползват...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване