Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! ДДС - продажба на цигари

Страница 1 от [2] 12»

 ДДС - продажба на цигари RIN (гост) 31.12.2008 11:17

Бих искала да попитам някой знае ли къде е регламентирано, че от 01.01.2009 само фирми регистрирани по ДДС могат да продават цигари?

 RE: ДДС - продажба на цигари 123 (гост) 31.12.2008 11:33

§98 В Закона за тютюна и тютюневите изделия
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар от търговци регистрирани по Закон за данък върху добавената стойност, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено от кмета на общината по местонахождението на търговския обект, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. /ДВ бр.110 /2008 г.

 RE: ДДС - продажба на цигари RIN (гост) 31.12.2008 11:37

БЛАГОДАРЯ

 RE: ДДС - продажба на цигари Лили (гост) 31.12.2008 15:56

И какво сега, значи селските барчета или ще се рег. по ДДС или няма дя продават цигари, така ли?

 RE: ДДС - продажба на цигари хм (гост) 03.01.2009 02:40

Лили и аз това се чудя, умните глави това ли съчиниха? Кво ще правят будките? Да се рег. по ДДС ли?що ли? Някой има ли идея какво трябва да се прави, ?

 RE: ДДС - продажба на цигари Мари (гост) 03.01.2009 14:36

Четох, ли четох този прословут ДВбр.110/2008 година и нещо не разбирам - аз ли криво чета, или направо недовиждам? Къде, мили хора видяхте и дума за изменение в ЗДДС или в Закона за тютюневите изделия? Група уплашени търговци регистрирани като ЕТ стоят пред монитора и очакват компетентна информация. Така че, моля, помагайте с информация!!!!!!!!!!!!!

 RE: ДДС - продажба на цигари dankatabg Профил 03.01.2009 14:48

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 30 Ноември 1993г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 1994г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар от търговци регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено от кмета на общината по местонахождението на търговския обект, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия:

1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения;

2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) на и от лица под 18 години;

3. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) с нарушена цялост на потребителската опаковка, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;

4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) без фактура за покупка на продавани тютюневи изделия и сертификат за произход;

5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) които не съответстват на здравните изисквания;

6. с вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;

7. (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език и кодировката на тютюневите изделия на българския и чуждестранния производител;

8. (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) необлепени с бандерол;

9. (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) без обявяване цените на тютюневите изделия на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин;

10. (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) в насипно състояние на отделни късове или бройки и отворени опаковки, на пури и пурети, върху които няма облепен акцизен бандерол, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури.

11. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) от автомати за продажба на тютюневи изделия и от щандове за самообслужване;

12. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) за орална употреба;

13. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) неотговарящи на изискванията за съдържание на катран, никотин и въглероден оксид;

14. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) с потребителски опаковки, неотговарящи на изискванията за етикетиране, маркировка и външно оформление;

15. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) върху опаковките на които има текстове, названия, търговски марки, както и фигуративни или други знаци, определящи даден продукт като по-малко вреден;

16. (нова - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.

ТАКА ЯСНО ЛИ Е

 RE: ДДС - продажба на цигари dankatabg Профил 03.01.2009 14:54

А ЕТО И ПОПРАВКАТА В:

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.
В сила от 01.01.2009 г.
Обн. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.

§ 98. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г.) в чл. 30, ал. 1 след думата "търговци" се добавя "регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност

 RE: ДДС - продажба на цигари Ела (гост) 03.01.2009 14:59

значи на 5-ти тичаме да се регистрираме

 RE: ДДС - продажба на цигари as (гост) 03.01.2009 15:04

л. 46. (Предишен чл. 37, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл. 29 и чл. 30 и чл. 35а, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. и се отнема разрешението за срок една година, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 50 000 лв. до 100 000 лв., а имуществената санкция - от 100 000 лв. до 150 000 лв. и се отнема разрешението за срок 3 години, като тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.

 RE: ДДС - продажба на цигари Ела (гост) 03.01.2009 15:10

ужас, аз имам продажби още на 1-ви т.г.

 RE: ДДС - продажба на цигари Иглика (гост) 03.01.2009 16:08

А какво мнение имате относно продажбата на цигари от търговци на едро на лица нерегистрирени по ЗДДС - това подлежи ли на санкция, защото според мен никъде не е упоменато такава, но е забранено и самото складиране без регистрация, така че по презуция и това е нарушение

 RE: ДДС - продажба на цигари Гост (гост) 03.01.2009 16:09

Ужас!!! Какво правим с тези цигари ,които имаме като налични ??? Ако не се регистрирам, какво ще ги плравя ? Пак в началото на годината сме на нокти.
Дано някой на 5 даде разяснение

 RE: ДДС - продажба на цигари Klimentov Профил 03.01.2009 16:12

Абе пак са изнасилили нещата в последния ден от годината. Убеден съм, че ще има някаква доработка на ДДС, която ще видим скоро.

 RE: ДДС - продажба на цигари ПЕТЯ (гост) 03.01.2009 16:14

Според мен от 01.01.2009 търговците на едро не трябва да продават цигари на нерегистрирани търговци на дребно. Поредната недомислица

 RE: ДДС - продажба на цигари ели Профил 03.01.2009 16:14

мисля, че няма нужда да се променя ЗДДС
само ЗТТИ трябва да се допълни

 RE: ДДС - продажба на цигари 111 (гост) 03.01.2009 16:38

Закона не прави разлика дали получателя по доставката купува на едро или дребно. Така, че не може да предвиди санкции за това, че някой е продал на лице което не е регистрирано по ЗДДС. В ЗДДС дано не правят промени защото според мен санкциите от 15 000 до 50 000 лв. са достатъчни, ако вкарат и една задължителна регистрация по ЗДДС и със задна дата се начисли ДДС + допълнителните санкции ще стана направо приказка.

 RE: ДДС - продажба на цигари скука Профил 03.01.2009 18:06

Интересно ми е с тези увеличени цени,дали ще имат клиенти?

 RE: ДДС - продажба на цигари Мари (гост) 03.01.2009 22:46

dankatabg благодаря за изчерпателния отговор.

 RE: ДДС - продажба на цигари Веселина (гост) 03.01.2009 22:58

Моля ,ако някой знае трябва ли всички видове цигари да са на отделни кодове на КА или може и в обща група -цигари ,както например има група -хлебни ,млечни ,месни .И ако е така къде го пише .Благодаря ви

 RE: ДДС - продажба на цигари диди (гост) 04.01.2009 02:38

еееее уникаааааааална простотия
егати и историята и тъпите медии няма да спретнат някое друго изречение

 RE: ДДС - продажба на цигари ПЕТЯ (гост) 05.01.2009 11:30

Колеги, някой разбра ли какво правим с тази промяна в ЗТТИ ? В НАП дори незнаят, че има такава промяна .

 RE: ДДС - продажба на цигари ormi (гост) 05.01.2009 12:38

А някой видя ли, че в печатното издание на ДВ бр 110 изобщо няма такава промяна?!?!?!?

 RE: ДДС - продажба на цигари ormi (гост) 05.01.2009 12:52

Поправям се - на стр. 30 параграф 98. Промяната е в ЗБДОО

 RE: ДДС - продажба на цигари ПЕТЯ (гост) 05.01.2009 13:02

Тогава защо в Сиела и Лекс Законът е с променения текст ?

 RE: ДДС - продажба на цигари ела (гост) 05.01.2009 13:18

юриста на нашия НАП даде указания /устни/, че ако подадем заявление за рег. по ДДС и имаме разрешение от общината, можем да продължим да продаваме цигари. Става дума за периода до регистрацията.
Иначе аз трябваше да спусна кепенците и да освободя продавачките.

 RE: ДДС - продажба на цигари Вени Профил 05.01.2009 13:41

Проблема е, че нашата община не дава разрешение без регистрация по ДДС. Днес дойде един клиент който почва да работи с нова фирма и отиде в общината за лиценз за алкохол и цигари. От общината му казали, че за цигарите ще дадат лиценз като видят, че е регистриран.

 RE: ДДС - продажба на цигари ПЕТЯ (гост) 05.01.2009 13:42

Каква регистрация - доброволна по ЗДДС ?

 RE: ДДС - продажба на цигари ела (гост) 05.01.2009 15:08

да доброволна

 RE: ДДС - продажба на цигари тютюнджия (гост) 05.01.2009 15:11

Как доброволна? Аз чух на опашката в НОИ, че трябвало да бъде задължителна регистрацията!

 RE: ДДС - продажба на цигари ела (гост) 05.01.2009 15:19

по смисъла на ЗДДС е доброволна чл.100 ал.1 - не попадам в условията за задължителна регистрация, а по тютюнджийския закон е задължителна - доставчикът не ще да ми продаде цигари гадът:)))

 RE: ДДС - продажба на цигари dankatabg Профил 05.01.2009 15:45

Днес минаваха дистрибуторите на български цигари и като ги гледам си издаваха наред фактури и продават цигари на всички. Попитах ги защо продават на всички търговци цигари, след като има изменение в Закона за тютютна-те ми отговориха, че на тях никой нищо не им е казал!!!!!

 RE: ДДС - продажба на цигари 111 (гост) 05.01.2009 19:38

Нормално е да се продават цигари на всички не зависимо от това дали са регистрирани или не (за лицето което ги купува има санкция ако ги продава в последствие) . Закона забранява да се продават цигари от не регистрирани по ЗДДС а не вменява, че няма право да се продават цигари на нерегистрирани лица (представяте ли си как всички пушачи за да си купят цигари ще трябва да се регистрират по ЗДДС и дали ще имат право на ДК). Въпреки, че има доставчици които се престарават и не продават.

 RE: ДДС - продажба на цигари UFO Профил 05.01.2009 19:54

направо ме разбихте

 RE: ДДС - продажба на цигари mimi (гост) 06.01.2009 13:17

e dobre de kade vidiahte 4e pi6e 4e se zabraniava prodajbata na cigari ot taka nare4enite selski magazini,az sam na patent i prodavam cigari.Mnogo e tapo vsi4ko samo se 4udiat kak da ni 6a6kat,ne razbiram ni6to

 RE: ДДС - продажба на цигари dankatabg Профил 06.01.2009 15:20

Мими, ами прочети малко по-нагоре де. Копнала съм и члена от Закона за тютюна и параграфа от Държавния бюджет.

 RE: ДДС - продажба на цигари axa Профил 06.01.2009 15:27

Днес минаваха дистрибуторите на български цигари и като ги гледам си издаваха наред фактури и продават цигари на всички. Попитах ги защо продават на всички търговци цигари, след като има изменение в Закона за тютютна-те ми отговориха, че на тях никой нищо не им е казал!!!!!

:))))
Те регистрирани ли са? Регистрирани са. Значи продават правилно :))))
Да му мисли купувача - ще продава ли, ще пуши ли....

 RE: ДДС - продажба на цигари гост (гост) 07.01.2009 13:01

Вярно ли е, че са отпаднали годишните такси за продажба на цигари и алкохол? /които се плащаха до 31 януари/

 RE: ДДС - продажба на цигари gabii_ii Профил 07.01.2009 13:15

Да, вярно е. Вчера звънях в Общината. Учудих се, зарадвах се и след това като разбрах за регистрацията по ДДС до там ми беше радостта. То не че нямаше след няколко месеца да се регистрираме пак, но не е там работата.

 RE: ДДС - продажба на цигари мими (гост) 07.01.2009 22:53

според мен това е пална глупост и триабва всички да се саберем и да стачкуваме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 RE: ДДС - продажба на цигари Федор Венедиктович Ез...  Профил 07.01.2009 22:55

Eй! Да не вземете да скриете цигарите! Като гръцки анархист ще паля!

 RE: ДДС - продажба на цигари алекса (гост) 09.01.2009 10:02

аз като отидох в общината за лиценз ми казаха че лицензи за цигари и алкохол вече няма

 RE: ДДС - продажба на цигари алекса (гост) 09.01.2009 10:04

някой ще ми поясни ли в момента ако не си регистриран по ДДС имаш ли право да продаваш алкохол и цигари?

 RE: ДДС - продажба на цигари ЛС Профил 09.01.2009 10:06

Нямаш право.

 RE: ДДС - продажба на цигари алекса (гост) 09.01.2009 10:26

благодаря за бързия отговор

 RE: ДДС - продажба на цигари алекса (гост) 09.01.2009 10:31

бихте ли ми казали защо неможе и каде мога да прочета малко повече информация за това

 RE: ДДС - продажба на цигари хоол (гост) 09.01.2009 13:04

мръсните номера на управляващите, скришом в последния ден на годината за да не обърне никой внимание. После с цел вместо да облекчат мъничкия търговец,който със сетни сили се опитва да преживее ГО НАТИСКАТ ДА МОЖЕ ДА УМРЕ.... ГАДОВЕ МРЪСНИ !!!

 RE: ДДС - продажба на цигари ОПР (гост) 09.01.2009 13:07

алекса питай счетоводителя си,той знае

 RE: ДДС - продажба на цигари 555 (гост) 09.01.2009 20:24

Е то по тази логика половината павилиони трябва да излязат във \"ваканция\"... Трябва да се направи нещо?! Какво би свършило работа?
 

 RE: ДДС - продажба на цигари виктория (гост) 09.01.2009 20:55

това с тази регистрация е чиста глупост
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС