Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! некоректен работодател

 некоректен работодател възмутен (гост) 07.01.2009 14:28

Здравейте! Много съм възмутен понеже днес ме освободиха от работа поради намаляване обема на работа, но със задна дата - 01.12.2008 - имат ли това право? Искам да попитам още имат ли право да ми задържат трудовата книжка ако не съм съгласен да подпиша заповедта за уволнение и какви са ми правата в случай че никога не съм се разписвал на ведомост за заплата. Надявам се разбрахте,че постъпиха наистина некоректно с мен.

 RE: некоректен работодател ЛС Профил 07.01.2009 14:30

Отивай в съда.

 RE: некоректен работодател възмутен (гост) 07.01.2009 14:36

Да но аз вече подписах тази заповед за освобождаване само и само да ми дадат трудовата книжка.

 RE: некоректен работодател KKK (гост) 07.01.2009 14:39

ПО ЗАКОН РАБОТНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН СЪС ЗАДНА ДАТА В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО (чл. 3, ал.1 т.2 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г.) Така са постъпили и с теб. Понеже не си подписвал ведомост с нищо не могат да докажат, че са ти изплащали заплатата до този момент. Трудовата книжка нямат право да ти я задържат. По закон тя трябва да си стои през цялото време у теб и да я даваш да ти нанасят само новите данни по допълнителните споразумения в нея и пак да ти я връщат. В заповедтта за напускане трябва да ти напишат и

 RE: некоректен работодател ККК (гост) 07.01.2009 14:40

обезщетение за неползван отпуск ако имаш такъв и да ти изплатят сумата за този отпуск.

 RE: некоректен работодател възмутен (гост) 07.01.2009 14:41

Въпросната заповед за напускане дори не ми я дадоха - имам предвид че разписах тяхното копие, а не трябва ли и за мен да остане едно?

 RE: некоректен работодател ЛС Профил 07.01.2009 14:42

Искай си копие от заповедта. В ТК кой член са написали, че те освобождават?

 RE: некоректен работодател ККК (гост) 07.01.2009 14:43

също така трябвав да ти изплатят една брутна заплата, понеже работодателя не те е предупредил с едномесечно предупреждение, че смята да те освободи или най-малкото трябва да те освободи по друг член (различен от чл 325 т.1), за да отичеш на борсата.

 RE: некоректен работодател ККК (гост) 07.01.2009 14:44

по кой член са те освободили, ако е по 325. т.1 - това е по взаимно съгласие. Копие непременно трябва да имаш и за теб и то с мокър печат. В борсата вече искат да има и надпис: вярно с оригинала и пак мокър печат и подпис на работодателя.

 RE: некоректен работодател ККК (гост) 07.01.2009 14:48

Трябва да те освободят по чл. 328 ал. 1 т. 3 Ето ти какво гласят всички точки от този член:

Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:

1. при закриване на предприятието;

2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

3. при намаляване на обема на работата;

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;

5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;

7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

9. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.);

10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти, старши научни сътрудници I и II степен и доктори на науките - при навършване на 65-годишна възраст;

11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

 RE: некоректен работодател възмутен (гост) 07.01.2009 14:53

Много благодаря за информацията, бяхте ми много полезни. А сега ще видя как да си търся правата.

 RE: некоректен работодател ККК (гост) 07.01.2009 14:57

в Заповедта за освобождаване освен обезщетението по чл. 224 ал. 1 за неползван отпуск (ако не си ползвал отпуска си) трябва да те обезщетят и по чл 222 ал. 1.

Чл. 222. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

 RE: некоректен работодател ККК (гост) 07.01.2009 14:58

УСПЕХ!

 RE: некоректен работодател мая (гост) 07.01.2009 14:59

не подписвай никакви документи -няма право

 RE: некоректен работодател мая (гост) 07.01.2009 15:01

отивай в инспекцията по труда

 RE: некоректен работодател възмутен (гост) 07.01.2009 15:09

И аз така мисля, направо съм бесен.

 RE: некоректен работодател az (гост) 14.01.2009 15:41

Понеже става на въпрос за некоректен работодател,да попитам и аз.Напуснах работа по собственно желание считано от 1.01.2009 г. На 9.01.2009г. отидох да си взема трудовата книжка,но не подписах заповедта понеже не съм използвала платения си годишен отпук ,,той не беше нанесен и ми казха ,че сега нямат пари. Днес е 14 01 а аз все още чакам да ми се обадят д си взема парите и да подпища заповедта.Та въпроса ми е какви са сроковете ?

 RE: некоректен работодател ЛС Профил 14.01.2009 15:45

Това, че не си подписал/а заповедта не е нищо, ти на нея се подписваш, че ти е връчена, нищо повече. Ти си освободен/а. Все пак това е по твое желание освобождаването. А за обезщетението за не ползван отпуск би трябвало да ти го изплатят с януарските заплати. Ако искаш можеш да си го търсиш чрез съда. Срока за това е три години.
 

 RE: некоректен работодател аз (гост) 14.01.2009 15:53

Зплатата ми е дадена,съответно орязана , но отказах да подпиша ведомоста и заповедта докато не ми се изплати отпуската.Значи да Ви разбирам,че е в правото си да ме влачи с тези пари докато тя реши а аз не мога да направя нищо? Питам защото не съм наясно с тези неща.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения