Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Данъци на доходи от интернет за физическо лице

 Данъци на доходи от интернет за физическо лице cinderella (гост) 13.01.2009 10:22

Здравейте,
имам следния въпрос:
Имам личен сайт, от който през изминалата година съм направила някакъв доход. Доходите пристигат във вид на поименни чекове /на физически лице/ или през Western union. Искам да си платя данъците за тези суми. Каква декларация трябва да подам? На доста места чета, че няма начин физическо лице да плати данъци от такива доходи и затова се обръщам към вас за експертно мнение.
В същото време съм назначена на трудов договор и ми се плащат всички необходими данъци и осигуровки по трудовия договор.
Благодаря предварително!

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 13.01.2009 12:17

Видът на тези доходи не е много ясен. Но аз залагам, че това са доходи, за които трябва да се попълни Приложение № 4а за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в чужбина от декларация Образец 2001а - има я в сайта на НАП. Щом ще подаваш декларация, трябва да поискаш от предприятието служебна бележка за доходите от 2008 и да попълниш също така и приложение № 1

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Мая (гост) 13.01.2009 17:39

Нима се получават доходи от интернет. БЯХ СЕ ЗАПАЛИЛА, НО ПРОЧЕТОХ, ЧЕ ВСИЧКИ ОБЯВИ ЗА ДОХОДИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СА ЛЪЖА И СЕ ОТКАЗАХ. НЯКОЙ ИМА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ.

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 13.01.2009 17:42

Изпратил съм запитване в НАП и чакам да ми отговорят :-)))
За момента повече клоня към "други доходи", макар че ми се иска да са подобни от доходите от "наем" ;-)
Пък като отговори "Компетентния орган", ще сложа писанието им тук ;-)

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 13.01.2009 20:16

Федя, пак здравей :)))
има ли в текста на споразумението израз от сорта, че собственикът на сайта предоставя на ...... правото да .....?

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 13.01.2009 20:20

мда, намерих текста на договора (споразумението):
"С включването си в Програмата Вие декларирате, че сте навършили 18 години и сте съгласни Google да публикува реклами на трети лица и/или свои реклами и/или друг материал в посочени от Вас уебсайтове, медия плеър(-и), видео съдържание и/или съдържание за мобилни устройства или всякаква другa собственост, за които има изрично упълномощаване от Google в писмен вид (включително и чрез електронна поща)."
Според мен това си е баш доход от възмездно предоставяне за ползване на права

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 13.01.2009 20:22

Ами слагам го цялото :-)))

Стандартни общи условия на Google за AdSense TM Online

МОЛЯ ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА GOOGLE ADSENSE ONLINE МНОГО ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ . УЧАСТИЕТО ВИ В ПРОГРАМАТА GOOGLE ADSENSE ONLINE ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ И НЕ УЧАСТВАЙТЕ В ПРОГРАМАТА GOOGLE ADSENSE ONLINE.

Въведение . Настоящият договор (" Договорът ") между Вас и Google Inc . (" Google ") се състои от тези Стандартни общи условия на програмата Google AdSense Online (" Програмата ") (" Условия "). Описание на Програмата, предлагана от Google , се намира в сектора Често задаваните въпроси за програмата (" Често задавани въпроси ") на URL адрес: www.google.com/adsense/faq или друг URL адрес, на който Google предоставя такава информация към съответния момент . " Вие " или " Издател " означава всяко лице, посочено във формуляр за записване, подаден от това лице или свързани с него лица и/или всяка агенция или мрежа, действаща от негово (или от тяхно) име, която също е обвързана от условията на настоящия Договор.

1. Участие в Програмата . Участието в Програмата подлежи на предварително одобрение от страна на Google и зависи от непрекъснатото съблюдаване от Вас на Програмната политика (" Програмна политика "), намираща се на URL адрес: www.google.com/adsense/policies или друг URL адрес, на който Google предоставя тази информация към съответния момент . Google си запазва правото да отказва по своя собствена преценка право на участие на кандидат или участник по всяко време. С включването си в Програмата Вие декларирате, че сте навършили 18 години и сте съгласни Google да публикува ( a ) реклами на трети лица и/или свои реклами и/или друг материал (тези реклами на трети лица, на Google или други материали, заедно "Реклами"), при условие че, ако публикува безплатно материали, Вие имате право да изберете да не получавате такива материали като част от Програмата, ( b ) свързани заявки за търсене в Google и/или рекламно/и поле(та) за търсене (заедно "Препратки"), ( c ) Google резултати от търсене в мрежата и/или в конкретен сайт (заедно "Резултати от търсене"), и/или ( d ) Реклами, препращащи към Google ("Препращащи бутони"), всяка една свързана с уеб сайт(-ове), медия плеър(-и) ( media players ), видео съдържание и/или съдържание за мобилни устройства, посочени от Вас или всякаква друг a собственост, за които има изрично упълномощаване от Google в писмен вид (включително и чрез електронна поща) (всяка такава друга собственост "Друга собственост"), и Atom , RSS и други излъчвания (feeds) , предоставяни чрез тези уеб сайт(-ове), медия плеър(-и), видео съдържание, съдържание за мобилни устройства и/или Друга собственост (всеки такъв уеб сайт, медия плеър, видео съдържание, съдържание за мобилни устройства, Друга собственост или излъчване "Собственост"). За да се избегне на неясноти, всяко споменаване в настоящия Договор или Програмната политика на отделни "уеб страница", "уеб сайт", "страница от уеб сайт" или други подобни, което е част от Собствеността, означава и излъчвания и медия плеъри, разпространявани чрез такъв уеб сайт. Ако едно физическо, юридическо лице или друго образуваниe има повече от една сметка _ (account) без изричното писмено разрешение на Google (включително и чрез електронна поща), тези сметки подлежат на незабавно закриване. При определени случаи, изрично указани като такива от Google в писмен вид (включително и чрез електронна поща), Вие имате право да се включите в Програмата и откриете своя сметка единствено с цел да получавате плащане от Google , а не с цел да показвате Реклами, Връзки, Резултати от търсене и/или Препращащи бутони на Собствеността. Ако все пак впоследствие използвате Вашата сметка, за да участвате в Програмата (а именно, за да излагате Реклами, Връзки, Резултати от търсене и/или Препращащи бутони в Собствеността), такова използване на Програмата ще се подчинява на условията на настоящия Договор. Вие трябва да приемете и спазвате подходяща политика за поверителност, която ясно разкрива, че трети лица могат да поместват и четат "бисквитки" (cookies) на Вашия потребителски браузър или да използват уеб "указатели" ( beacons ) за събиране на информация докато на Вашия уеб сайт има поместени реклами. Вашата политика за поверителност трябва също така да съдържа информация за потребителската опция за управление на "бисквитките".

2. Внедряване и действие на Рекламите, Резултатите от търсене и Препратките. Вие се съгласявате да се спазвате техническите условия, поставени от Google към съответния момент, с оглед правилно доставяне, показване, проследяване и отчитане на Реклами, Връзки, Резултати от търсене, Препращащи бутони и Отличителни черти на Google (дефинирани в точка 12 по-долу), свързани с Вашата Собственост, в това число, но не само като не променяте по какъвто и да било начин JavaScript или друга програма, предоставена Ви от Google , освен с изричното разрешение на Google , дадено в писмен вид (включително и чрез електронна поща).
* AdSense за търсене . Ако сте избрали да получавате резултати от търсене, Вие избирате на Вашата Собственост поле за търсене на Google (" Поле за търсене ") в съответствие с техническите условия, поставени от Google . Всички заявки за търсене ( включително заявки, въведени в рекламни полета за търсене ) с изключение на свързаните заявки за търсене в Google , трябва да са зададени от отделни физически лица – крайни потребители, които въвеждат данни в Полето за търсене ( или Рекламно поле за търсене, ако е приложимо ) на Вашата Собственост. Вие трябва да изпращате всякакви и всички заявки ( без да редактирате, филтрирате , съкращавате , добавяте условия или по друг начин да изменяте тези заявки по отделно или заедно ) до Google , като Google ще полага разумни от търговска гледна точка усилия да Ви предостави съответните Резултати от търсенето и/или Рекламите, с които разполага и които са приложими в случая . Резултатите от търсенето и всички съпътстващи ги Реклами ще бъдат показвани на уеб сайтовете, които се хостват от Google ( всяка от тях " Страница с резултати от търсене "), като форматът, изображението и видът на тези уеб сайтове могат да бъдат променяни от Google .
* AdSense за съдържание . Всички Реклами, показани в съдържанието и намиращи се в Собствеността ( както и Реклами, които са резултат на кликвания на крайните потребители и заявки, въведени във Връзките, ако има такива ), се групират от Google и показват чрез Връзки ( където е приложимо ) на крайните потребители на Собствеността като рекламни елементи ( такива групи от Реклами и/или Връзки заедно " Рекламни елементи ") в стандартните формати, които се предоставят по принцип от Google към съответния момент, и както може да е описано в Често задаваните въпроси. Вие можете да изберете формат за показване на Рекламни елементи във връзка със Собствеността, одобрен от Google , като приемате и се съгласявате Рекламите и Връзките : ( i ) да бъдат изобразявани само във връзка със Собствеността, като във всеки един момент по преценката на Goggle всяка от тях подлежи на проверка и одобрение от Goggle и ( ii ) да бъдат подчинени на указанията за качване, съдържащи се в настоящия Договор .
* Препратки . Ако сте избрали да ползвате функцията Препратки на Google AdSense , Вие трябва да въведете във Вашата Собственост Препращащи бутони в съответствие с техническите условия, поставени от Google . Всеки краен потребител, който натиска Препращащия бутон, ще бъде пренасочван към уеб страница, която може да е хоствана от Google (" Препращаща страница "), като форматът, изображението и видът на тези уеб страници могат да бъдат изменяни от Google . " Препращане " започва, когато краен потребител кликне върху Препращащ бутон в Собствеността и приключва, когато изискванията за препращане към съответния продукт бъдат изпълнени съгласно настоящия Договор. Тези изисквания за препращане, както и сумата, дължима за Препращането, са указани на www.google.com/adsense/referrals или друг URL адрес, на който Google предоставя тази информация към съответния момент . Вие се съгласявате да съблюдавате техническите условия, поставени от Google към съответния момент, които позволяват правилно проследяване и отчитане на Препращанията, свързани с Вашата Собственост . Вие нямате право да насърчавате или улеснявате Препращането по никакъв начин, освен като поместите Препращащ бутон на Вашата Собственост, освен с изричното писмено съгласие на Google ( включително и чрез електронна поща).
* AdSense за Видео съдържание . Ако сте избрали да ползвате функцията AdSense за Видео съдържание , Вашето участие зависи от това дали спазвате непрекъснато политиките на Програмата AdSense за Видеосъдържание, намиращи се на www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=73987 или друг URL адрес, на който Google предоставя тази информация към съответния момент . Всички Реклами ( включително и Реклами, изобразени в резултат на кликвания на крайни потребители и заявки, показани във Връзки, ако има такива ) трябва да бъдат (1) групирани от Google и показани във Връзките ( когато е приложимо ) на крайните потребители на Собствеността като Рекламен Елемент/и или (2) преди, след или между елементи с видео съдържание на трети лица, като във всеки един случай те трябва да са в стандартните формати, прилагани по принцип от Google към съответния момент по-подробно описано в приложимите политики. Вие признавате и се съгласявате, че Рекламите ще бъдат поместени на Собствеността във видео формат, одобрен от Google и че те : ( i ) ще бъдат помествани единствено във връзка със Собствеността и видео съдържанието без реклами ( заедно " Видео медия "), като по преценката на Goggle във всеки един момент всяка от тях подлежи на проверка и одобрение от страна на Goggle и ( ii ) ще бъдат заявявани само и единствено във връзка с Видео медия, въведена от крайни потребители . Вие също така се съгласявате, че нямате право да помествате по едно и също време повече от един (1) Рекламен елемент на Вашия медиен плеър, освен с изричното съгласие на Google , дадено в писмен вид .
* Общи ; Обслужвани страници ; Филтриране ; Функции Beta . Вие се съгласявате да не помествате на една и съща уеб страница, във връзка с която е показан някакъв Рекламен елемент, Реклама, Връзка, Поле за търсене или Препращащ бутон (" Обслужвана страница "), реклама/и или съдържание, които крайният потребител на Вашата Собственост основателно би объркал с реклама на Google или би свързал по друг начин с Google . Определени услуги на Google , предоставяни като част от Програмата, могат да съдържат възможности за филтриране като SafeSearch или AdSafe , до които можете да получите достъп чрез Вашата сметка. Въпреки това, ако изберете да включите някой от тези филтри, Вие признавате и се съгласявате, че : ( i ) Вие носите отговорността за използването на тези филтри в съответствие с техническите условия, поставени от Google и ( ii ) Google не може и не поема отговорност, че всички резултати ( включително Реклами, Връзки и Резултати от търсене ) ще бъдат ограничени в резултат на използване на такъв филтър(-ри). Някой програмни функции са идентифицирани като " Beta " или функции, които не се поддържат от Google (" Beta Features "). Доколкото е позволено от закона, функциите Beta се предоставят " такива, каквито са ", като използването им е предоставено на Вашия избор и е на Ваш риск . Вие нямате право да разкривате на трети лица информация за функциите Beta , съществуването на непубликувани функции Beta или достъпа до тях.

3. Комуникации единствено с Google . Вие се съгласявате да насочвате към Google , а не към някой рекламодател, всяко съобщение относно Реклама/и или Връзка/и, показани във връзка с Вашата Собственост.

4. Отговорности на страните . Вие носите пълната отговорност за Собствеността, включително и за цялото съдържание и материалите, тяхната поддръжка и експлоатация, правилното прилагане на техническите условия на Google и спазването на разпоредбите на настоящия Договор, включително и на Програмната политика . Google си запазва правото да разследва по своя собствена преценка, всяка дейност, която би могла да е в нарушение на този Договор, включително, но не само, ползването на всяко програмно приложение за достъп до Реклами, Връзки, Резултати от търсене или Препращащи бутони или довършване на Препращане или извършване на дейност, която би могла да е в нарушение на настоящия Договор. Google не носи отговорност за нищо, свързано с Вашата Собственост, в това число, но не само получаването на заявки от крайни потребители на Вашата Собственост или прехвърлянето на данни между Вашата Собственост и Google . Google също така не е длъжно да Ви уведомява, в случай че някоя Реклама, Връзка, Резултат от търсене или Препращащ бутон не са показани правилно на Вашата Собственост или някое Препращане не е извършено правилно от краен потребител на Вашата Собственост .

5. Забранено ползване . Вие нямате право да извършвате лично или да упълномощавате или склонявате трети лица да извършат следните действия: ( i ) пряко или непряко да генерирате заявки, Препращания, импресии на или кликвания върху Реклама, Връзка, Резултат от търсене или Препращащ бутон ( включително без ограничение като кликвате върху бутона "пусни" ( play ) на някоя Видео реклама ) чрез автоматизирани, подвеждащи, измамни, подправени или други невалидни средства, включително, но не само, чрез последователни ръчни кликвания, чрез използването на роботи или други автоматични инструменти за заявки и/или компютърно генерирани заявки за търсене и/или неовластено използване на други услуги и/или софтуер за оптимизиране на търсенето ; ( ii ) да редактирате, изменяте, филтрирате, съкращавате или променяте по какъвто и да е начин реда на информацията, съдържаща се в някоя Реклама, Връзка, Рекламен елемент, Резултат от търсене или Препращащ бутон, нито да премахвате, променяте или минимизирате по какъвто и да е начин някоя Реклама, Връзка, Рекламен елемент, Резултат от търсене или Препращащ бутон без разрешението на Google ; ( iii ) да рамкирате, минимизирате, премахвате или нарушавате по друг начин пълното и цялостно изобразяване на някоя уеб страница, достъпна за крайния потребител след кликване върху която и да е част от Реклама (" Страница на рекламодател "), Страница с Резултати от търсене или Препращаща страница ; ( iv ) да пренасочвате крайния потребител извън някоя Страница на Рекламодател, Страница с Резултати от търсене или Препращаща страница ; да предоставяте версия на Страница на Рекламодател, Страница с Резултати от търсене или Препращаща страница, която се различава от страницата, до която крайният потребител би имал достъп, ако отиде директно на тази Страница на Рекламодател, Страница с Резултати от търсене или Препращаща страница ; да вмъквате съдържание между Рекламата и Страницата на Рекламодателя, между Страницата, съдържаща Полето за търсене и Страницата с Резултатите от търсенето или между Препращащия бутон и Препращащата страница или по друг начин да предоставяте връзка, различна от директната връзка между Рекламата и Страницата на Рекламодателя, Страницата, съдържаща Полето за търсене и Страницата с Резултатите от търсенето или Препращащия бутон и Препращащата страница ; ( v ) да показвате Реклама/и, Връзка/и или Препращащ/и бутон/и на някоя уеб страница, която съдържа порнографско съдържание, съдържание, свързано с омраза или насилие или друго незаконно съдържание ; ( vi ) пряко или непряко да осъществявате достъп до, създавате и/или активирате или по друг начин да включвате Реклами, Връзки, Резултати от търсене или Препращащи бутони чрез или от софтуерно приложение, уеб сайт или друг начин, различен от Вашата Собственост и от тук, само доколкото това е изрично разрешено в настоящия Договор ; ( vii ) да " търсите подробно " (" crawl " ) , " улавяте " (" spider " ) , индексирате или по друг несвързан с пренос на информация начин, да съхранявате или каширате информация, получена от Реклами, Връзки, Резултати от търсене или Препращащи бутони или от техни части, копия или производни на тях ; ( viii ) да действате по начин, който нарушава Програмната политика, поместени на уеб сайта на Google , действаща към саответния момент, или който и да било друг договор между Вас и Google ( в това число, но не само Условията на Програмата Google AdWords ); ( ix ) да разпространявате увреждащ софтуер ( malware ) ; ( x ) да откривате нова сметка, за да ползвате Програмата след като Google е прекратил настоящия Договор , сключен с Вас, в резултат на нарушение от Ваша страна на Договора или ( xi ) да участвате в някое действие или практика, които вредят на Google или по друг начин увреждат или засяга репутацията и доброто име на Google . Вие потвърждавате, че всеки опит за участие в или нарушаване на горепосочените забрани, представлява съществено нарушение на настоящия Договор, в резултат на което Google има право да използва всички налични законови средства срещу Вас, включително незабавно замразяване на Вашата сметка или прекратяване на настоящия Договор и търсенето на всички възможни обезщетения чрез гражданско или наказателно правни средства.

6. Прекратяване; Отменяне . Въз основа на договори, сключени между Вас и трети лица – клиенти на Google ( напр. дружества, на чиито сървъри се намира Вашата Собственост ), във всеки един момент можете да престанете да показвате Реклами, Връзки, Резултати от търсене или Препращащи бутони на Ваша Собственост включена в Програмата, независимо от основанието, като премахнете Google JavaScript или друга подобна програма от Вашата Собственост. Вие имате право да прекратите настоящия Договор с или без основание във всеки един момент като изпратите писмено предизвестие относно Вашето желание да прекратите участието си в Програмата на adsense-support@google.com . Настоящият Договор ще се счита прекратен десет (10) работни дни след като Google получи предизвестието Ви. Google има право да разследва всяка дейност, която може да нарушава настоящия Договор. Google може по всяко време, по своя собствена преценка, да прекрати цялата или част от Програмата, да прекрати настоящия Договор или да замрази или прекрати участието на всяка Собственост в цялата или част от Програмата, на каквото и да е основание. Google също така си запазва правото да прекрати без предизвестие всяка сметка, която не е генерирала достатъчен брой валидни кликвания върху Реклами или Препращащи бутони или валидни импресии на Реклами ( във всеки един според изчисленията на Google ) за период от два (2) месеца или повече . При прекратяване на участието в Програмата на някоя Собственост или при прекратяването на настоящия Договор независимо от причината за това, Точка 3, Точки от 6 до 10 и от 14 до 17, остават в сила и след датата на прекратяването .

7. Поверителност . Вие се съгласявате да не разкривате Поверителна информация на Google без предварителното писмено съгласие на Google . " Поверителната информация на Google " включва, но не само : ( a ) всичкия софтуер, технологии, програмиране, технически условия, материали, указания и документация на Google , свързани с Програмата ; ( b ) показателите относно броя на кликванията или други статистически данни, отнасящи се до представянето на Собствеността в Програмата, предоставена Ви от Google и ( c ) всяка друга информация, писмено обозначена от Google като " Поверителна " или с друго еднозначно обозначение . Независимо от горното, Вие имате право да разкривате брутната сума на плащанията, които са Ви правени от Google по Програмата . Поверителната информация на Google не включва информация, която е станала публично известна, освен ако това не се дължи на нарушение от Ваша страна или от страна на Google , нито информация, която е ( i ) разработена самостоятелно без достъп до Поверителната информация за Google , което е удостоверено в писмен вид ; ( ii ) правомерно получена от Вас от трето лице или ( iii ) чието разкриване се изисква по силата на закон или е поискано от държавен орган .

8. Непредоставяне на гаранции . Google не гарантира нивото на импресиите на Рекламите или кликванията върху Реклама или Препращащ бутон , времето за доставяне на тези импресии и/или кликвания, довършването на Препращането или размера на което и да било плащане, което следва да Ви бъде направено съгласно настоящия Договор. Освен това, с цел избягване на неясноти, Google не дава никакви гаранции, че Програмата ще действа по всяко време или в случай на аварии (i) причинени от прекъсване в обществените Интернет бекбоунс , мрежи или сървъри; (ii) причинени от неизправности във Вашето оборудване, системи или услуги, свързани с локален достъп, (iii) при предварително обявена поддръжка или (iv) свързани със събития извън контрола на Google (или на еднолично контролираните от него дъщерни дружества) като стачки, бунтове, размирици, пожари, наводнения, експлозии, война, действия на правителството, условия на труд, земетресения, природни бедствия или прекъсвания в Интернет услугите в район, в който се намират сървърите на Google (или на еднолично контролираните от него дъщерни дружества) или Вашите сървъри.

9. Непредоставяне на гаранции . GOOGLE НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ , ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО ЗА РЕКЛАМИТЕ, ВРЪЗКИТЕ, ТЪРСЕНЕТО И ПРЕПРАЩАНИЯТА И ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ГАРАНЦИИТЕ ИЛИ УСЛОВИЯТА ЗА НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ДОТОЛКОВА ДОКОЛКОТО РЕКЛАМИТЕ, ВРЪЗКИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЪРСЕНЕТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ИЛИ СА ПОКАЗАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО НЕ ПРОИЗТИЧА ОТ GOOGLE , GOOGLE НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАЗВАНЕТО НА ТАКИВА РЕКЛАМИ, ВРЪЗКИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРСЕНЕ .

10. Ограничения на отговорността ; Непреодолима сила . С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ , ПОЕТИ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР И СЛУЧАИТЕ НА НАРУШЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРОГРАМАТА , ( I ) КОЯТО И ДА Е ОТ СТРАНИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ , СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА В РЕЗУЛТАТ НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ , ДОРИ АКО СЪОТВЕТНАТА СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ТАКИВА ВРЕДИ И НЕЗАВИСИМО ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ЦЕЛИНА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ( II ) ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА GOOGLE КЪМ ИЗДАТЕЛЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА ИСК Е ОГРАНИЧЕНА ДО НЕТНИЯ РАЗМЕР НА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ GOOGLE НА ИЗДАТЕЛЯ ЗА ТРИМЕСЕЧНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВАЩ ДАТАТА НА ИСКА . Всяка от страните приема, че другата страна е сключила настоящия Договор, вземайки предвид посочените ограничения на отговорността, съдържащи се в него и че тези ограничения са съществена основа от споразумението между страните . Без да се ограничава всеобхватността на горното и с изключение на задълженията за плащане, нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение по причина, извън контрола на тази страна, включително, но не само, действия на правителството или терористични действия, земетресение или други природни сили, условия на труд и прекъсване на електрозахранването .

11. Плащане . Вие ще получавате заплащане според броя на валидните кликвания върху Реклами, валидните импресии на Реклами, валидно извършените Препращания, осъществени чрез Препращащи бутони, показани на Вашата Собственост и/или други събития, извършени във връзка с показването на Реклами на Вашата Собственост, както са определени от Google за участниците в Програмата за всеки случай. Ако сте избрали да получавате Резултати от търсене, от това заплащане ще се удържат таксите, дължими за Резултатите от търсенето. Освен ако изрично не е уговорено друго от страните в писмен вид ( включително и чрез електронна поща ), плащанията до Вас се правят от Google в рамките на приблизително тридесет (30) дни от края на всеки календарен месец, през който на Вашата Собственост са показвани Реклами или Препращащи бутони или през който на Страници с Резултати от търсене са показвани Реклами, ако спечелената от Вас сума е не по-малко от 100 щатски долара . В случай че Договорът бъде прекратен, Google Ви изплаща спечелената от Вас сума в срок от приблизително деветдесет (90) дни след края на календарния месец, през който Договорът е прекратен от Вас ( след получаване от страна на Google на Вашето писмено искане , включително и чрез електронна поща, за прекратяване на Договора ) или от Google . В никакъв случай обаче Google няма да извършва плащания за спечелена сума на стойност по-малка от 10 щатски долара . Независимо от горното, Google не носи отговорност за плащания на : ( a ) суми, които са в резултат на невалидни заявки, невалидни Препращания, невалидни кликвания или импресии на Реклами, извършени от физическо лице, робот, автоматична програма или подобно устройство , основателно определени като такива от Google , в това число, но не само чрез кликвания или импресии ( i ) извършени от Вашия IP адрес или от компютри под Ваш контрол, ( ii ) стимулирани чрез плащане на парични средства, невярно изявление или искане, отправено до крайни потребители да кликват върху Реклами или ( iii ) стимулирани чрез заплащане на парични средства, невярно изявление или незаконно или невалидно искане крайни потребители да извършват Препращания ; ( b ) Реклами или Препращащи бутони, предоставяни на крайни потребители чийто браузъри за забранили JavaScript ; ( c ) Реклами в полза на благотворителни организации и други маркиращи или прозрачни Реклами, които Google може да предоставя или ( d ) кликвания, смесени със значителен брой невалидни кликвания, описани в ( a ) по-горе или в резултат на нарушение на настоящия Договор от Ваша страна за съответен период на плащане. Google си запазва правото да задържи плащане или задължи Вашата сметка при наличие на някое от гореизброените условия или нарушение на настоящия Договор от Ваша страна, при разследване от Google за наличие на някое от тези условия или нарушение на настоящия Договор от Ваша страна или в случай че рекламодател, чиито Реклами са показани във връзка с Вашата Собственост не заплати на Google за показването на тези Реклами . Освен това, ако сте изпаднали в забава по отношение на плащане към Google , свързано с някоя програма на Google ( в това число, но не само програмата Google AdWords ), Google си запазва правото да не прави плащане докато всички дължими плащания са извършени, или да удържи от сумите, които Ви се полагат във връзка с Програмата, сумите, които Вие дължите на Google . За да осигурите нормално плащане, Вие отговаряте за предоставянето и поддържането на верен адрес и друга информация за контакт, както и информация за плащане, която е свързана с Вашата сметка. За данъкоплатците в САЩ тази информация включва без ограничение валиден американски данъчен идентификационен номер и изцяло попълнен формуляр W -9. За данъкоплатците извън САЩ тази информация включва, но не само подписано удостоверение, че данъкоплатецът не извърша никакви дейности в САЩ ( описани в Google AdSense : Страница с данъчна информация, намираща се на www.google.com/adsense/taxinfo , или друг URL адрес, на който Google предоставя информация към съответния момент ) или изцяло попълнен формуляр W -8 или друг формуляр, за който може да е необходим валиден американски данъчен идентификационен номер, изискван от американските данъчни власти . Всички банкови такси, свързани с върнати или отменени чекове поради грешка или пропуск в информацията за контакт или плащане, могат да се удържат от следващото ги нововъзникнало плащане. Вие се съгласявате да заплатите всички дължими данъци или такси, наложени от държавен орган във връзка с Вашето участие в Програмата. Google може да променя своята ценова и/или разплащателна структура. Ако оспорите някое плащане във връзка с Програмата , Вие трябва да уведомите Google в писмен вид в срок от тридесет (30) дни от извършването на това плащане; ако не уведомите Google в този период, това означава, че се отказвате от правото да оспорите плащането . Плащането се изчислява единствено на база на информацията, поддържана от Google . Никакви други изчисления или статистики не се приемат от Google , нито имат значение във връзка с настоящия Договор. Плащанията, извършени по този Договор, са само и единствено във Ваша полза и не могат да се прехвърлят или предоставят по друг начин на трети лица ( т.е. да се разпределят по отделни единици Собственост, управлявана от Вас, което изисква отделни плащания ) , освен с изричното писмено разрешение на Google ( включително и чрез електронна поща ). От време на време Google може да държи средства, суми за плащания и други суми, които Ви се дължат във връзка с Програмата AdSense . Вие потвърждавате и се съгласявате, че Google може без да Ви уведомява да предоставя на благотворителна организация, избрана от Google , всички средства, суми за плащания или други суми във връзка с Програмата AdSense , които се държат от Google и Ви се дължат ( ако има такива ), но които Google не може да Ви плати, защото Вашата сметка е Неактивна (както е дефинирано по-долу ). Неактивна сметка означава, че според документацията на Google : ( a ) за период от две (2) години или повече, Вие не сте влизали във Вашата сметка и не сте приемали средства, плащания или други суми, които Google се опитва да Ви плати и ( b ) Google не може да осъществи контакт с Вас или не получава от Ваша страна точни указания за плащане, след като се свързал с Вас на адреса, посочен в документацията на Google .

12. Публичност . Вие се съгласявате, че Google може да използва Вашето име и лого в презентации, маркетингови материали, списъци с клиенти, финансови отчети, уеб сайт изброявания на клиенти, Страници с Резултати от търсене и Препращащи страници. Ако искате да използвате търговските имена, търговските марки, изображения, домейни и други отличителни знаци на Google (" Отличителни знаци "), можете да го направите, дотолкова доколкото това използване е в съответствие с настоящия Договор и указанията за използване на Отличителните знаци на Google към този момент и всяко съдържание, намиращо се или споменаващо се в тях, като тези указания могат да бъдат намерени на следния URL адрес : www.google.com/permissions/guidelines.html ( или друг URL адрес, който Google може да предоставя към съответния момент ).

13. Заявления и гаранции . Вие заявявате и гарантирате, че ( a ) цялата информация, предоставена от Вас на Google с оглед включване в Програмата е вярна; ( b ) Вие притежавате всяка единица Собственост или сте надлежно овластени да действате от името на собственика на тази Собственост за целите на настоящия Договор и Програмата ; ( c ) Вие притежавате необходимото право и власт да сключите настоящия Договор и да извършите действията, които се изискват от Вас по него и ( d ) Вие сте спазили и ще продължавате да спазвате всички приложими закони, правилници, наредби и разпоредби ( включително без ограничение Закона CAN - SPAM от 2003 и всички други приложими закони за защита на личните данни и поверителността ) при изпълнение на задълженията по настоящия Договор . Също така, в случай, че Вашият сайт представлява медия плеър (1) Вие заявявате и гарантирате, че притежавате валиден лиценз да използвате и разпространявате такъв медия плеър ( и всякакво съдържание в него, включително без ограничение всякакви Реклами и Рекламни елементи ) за целите на настоящия Договор и П рограмата и (2) Вие се задължавате да осигурите всички медия плеъри, които съставляват сайта, да се подчиняват на условията, указани тук. Вие също така заявявате и гарантирате, че Собствеността и всеки материал, показан на нея : ( i ) е в съответствие с всички приложими закони, правилници, наредби и разпоредби ; ( ii ) не нарушава и не е нарушавал никакво задължение по отношение на или право на физическо или юридическо лице, в това число, но не само права на интелектуална собственост, публичност или поверителност, права или задължения във връзка със защита на потребителите, отговорност за качеството на продуктите , деликтна или договорна отговорност и ( iii ) не е порнографски и съдържанието му не е свързано с насаждане на омраза или насилие .

14. Вашето задължение за обезщетение . Вие се задължавате да обезщетите, защитите и предпазите Google , неговите представители, съдружници, управители, членове на управителни органи, служители и партньори и съответни трети лица ( напр. рекламодатели, партньори, лицензодатели, лицензополучатели, консултанти и контрагенти ) ( заедно " Обезщетено/и Лице/а ) ") от отговорност към трети лица във връзка с искове, отговорност , загуби и разходи ( включително обезщетения за вреди , суми по споразумения и приемливи адвокатски комисионни ), отправени срещу всяко/всички Обезщетено/и лиц/а, произтичащи от, свързани с или които биха могли да произтичат от Вашето използване на Програмата, Собствеността и/или нарушение от Ваша страна на условията на настоящия Договор.

15. Права на Google . Вие потвърждавате, че Google притежава всички права, правомощия и интереси, включително без ограничение всички Права на интелектуална собственост ( дефинирани по-долу ) върху и по отношение на Програмата ( включително технологията на Google за показване на реклами, за търсене и препращане и Отличителните знаци, включително и предполагаеми лицензии с изключение на продукти, за които на Google е предоставена лицензия от трети лица, както и медия плеър на трети лица, който може да е включен в Собствеността ) и че няма да придобивате права, правомощия или интереси върху и по отношение на Програмата , освен ако изрично не е предвидено друго в настоящия Договор. Вие нямате право да изменяте, адптирате, превеждате или създавате производни произведения, да декомпилирате, анализирате и узнавате технологичните принципи на действие да разглобявате или по друг начин се опитате да разберете програмния код на услуги, софтуер или документация на Google , нито да създавате или да се опитвате да създадете услуга или продукт, чрез използване на или достъп до Програмата или друга свързана с тях собствена информация . Вие нямате право да премахвате, прикривате или изменяте каквото и да е указание относно авторско право и Отличителните знаци на Google и други указания относно правата на собственост, прикрепени към или съдържащи се в услугите, софтуера или документацията на Google в това число, но не само показването на Отличителните знаци на Google в Реклами, Връзки, Полета за търсене, Резултати от търсене и/или Препращащи бутони, според случая ). " Права на интелектуална собственост " означава всяко и всички права, съществуващи към дадения момент съгласно патентни закони, закони за авторско право, закони за защита на полупроводникови интегрални схеми, закони за защита на неимуществени права, закони за търговска тайна, закони за търговски марки, закони за нелоялна конкуренция, закони за право на разгласяване, закони за защита на личните данни и всички други права на собственост, както и заявленията за тях, техните подновявания, удължавания, възстановявания, подновяване на регистрации, които са в сила към настоящия момент или ще са в сила за в бъдеще по целия свят.

16. Права върху информация . Google има право да задържи и използва съгласно условията на Политиката за поверителност на Google ( намираща се на www.google.com/privacy.html , или друг URL адрес, който Google предоставя към съответния момент ), цялата информация, която предоставяте, в това число, но не само, относно демографските особености на Собствеността, данните за контакт и информацията за плащане. Вие се съгласявате, че Google може да прехвърля и разкрива на трети лица информация, която Ви идентифицира, с цел одобряването и осигуряване на Вашето участие в Програмата, включително на трети лица, намиращи се в юрисдикции със закони за защита на личните данни, които предоставят по-ниска степен на защита от Вашата юрисдикция . Google може още да предоставя информация в отговор на валидна законова процедура, като призовка, заповед за обиск и съдебни заповеди, както и да установи или упражни законовите си права или да се защити срещу искове . Google се освобождава от всякаква отговорност и не носи такава пред Вас във връзка с разкриване на такава информация от страна на трети лица. Google има право да разкрива неидентифицираща информация за Вас, включително URL адресите на Собствеността, специфични статистически данни за Собствеността и друга подобна информация, събирана от Google , на рекламодатели, бизнес партньори, спонсори и други трети лица. Вие също така предоставяте правото на Google на достъп, индексиране и каширане на Собствеността(ите) или част от нея, включително чрез автоматични средства, включващи уеб спайдъри " spiders " или уеб роботи.

17. Други . Настоящият Договор се подчинява на законите на Калифорния, с изключение на нейните стълкновителни норми. Компетентни да разгледат всеки спор или въпрос, произлизащ от или във връзка с настоящия Договор, са правораздавателните органи на област Санта Клара, Калифорния . Страните изрично изключват приложението спрямо настоящия Договор на Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки и Закона за уеднаквяване на транзакциите, свързани с компютърна информация ( Uniform Computer Information Transactions Act ) . Настоящият Договор представлява цялото споразумение между Страните във връзка с неговия предмет. Всяко изменение на настоящия Договор трябва да бъде извършено от двете страни в писмен вид, чрез он-лайн приемане от Ваша страна на актуализираните условия или с продължаването на Вашето участие в Програмата, след като тези условия са актуализирани от Google . Пропускът на някоя от страните да иска изпълнение на някое задължение не засяга правото на тази страна да иска изпълнение в по-късен момент и отказът да се търси отговорност за нарушението или неизпълнението на клауза на настоящия Договор не представлява отказ да се търси отговорност за последващо нарушението или неизпълнение на тази клауза. Ако някоя от клаузите на настоящия Договор е неприложима, то тя следва да бъде изменена, така че да отговаря на намеренията на страните, а останалите разпоредби на настоящия Договор остават в сила . Вие нямате право да продавате, възлагате или прехвърляте което и да е от правата, предоставени Ви с настоящия Договор. Всеки опит за такова действие може да доведе до прекратяване на настоящия Договор, без Google да носи отговорност във връзка с това . Независимо от горното, Google има право по всяко време да прехвърли настоящия Договор на всяко свързано с Google дружество без писмено предизвестие . Отношенията между Вас и Google не са отношения на правно съдружие, а отношения между независими контрагенти .

2008-02-25

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице cinderella (гост) 26.01.2009 14:41

Дали получихте отговор от НАП?
:)

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 26.01.2009 14:42

Още не, за съжаление. Явно трябва да ги поспамя. Но те имат още време :-))) Според Хартата на клиентите на приходната администрация ;-))) срока им изтича на 7 февруари

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 18.02.2009 16:22

Министерство на Финансите
Национална агенция за приходите
бул. Дондуков 52

До
Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"
гр. В.Търново

Уважаеми колеги,
Считаме, че естеството на поставеният от г-н Венедиктович въпрос е от фактическа и правна сложност, поради което във връзка с т.4.2.1 и на основание 4.5.2 от Процедура Н0ДОМ-1 "Изготвяне на отговори и запитвания", приложени, изпращаме ви за становище копие от писменото му запитване, постъпило в Централно управление на НАП с вх.№ М-94-Р-2/05.01.2009 г.

Зам.изпълнителен директор на НАП
Красимир Стефанов

Почвам да се ядосвам... и се чудя, дали да не взема да ги поспамя повечко, че се ослушват и не си спазват Хартата...

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 18.02.2009 16:47

Така и така съм го подкарал ;-)))) Поне да покажа какво ги питам пичовете ;-)))))

ДО
ТД на НАП Велико Търново

ДО
ЦУ на НАП София

3 А П И Т В А Н Е

От Федор Венедиктович Езерский
ЕГН:
БУЛСТАТ:
Велико Търново 5000


Относно: Облагането на доходите на физическите лица при получени доходи от реклама в Интернет сайтове, осъществявана от трети лица.

Уважаеми господа,

На основание чл. 17 ал.1 т.2 От ДОПК и чл.10 ал.1 т.13 от ЗНАП ви моля за становище във връзка с данъчното облагане на доходите на физическите лица с източник „он-лайн афилейт програми", организирани и провеждани от трети лица - например Google Adsence, Easy Trader и други такива.

Фактическа обосновка:

Частно лице заплаща хостинг услуга (възможно е да ползва такава и безплатно), където развива своя интернет страница, интернет блог, дневник и т.н.

При желание на това лице, може да вгради код в съдържанието на сайта си, чрез който трето лице излъчва реклами срещу заплащане на клиенти на това трето трето лице, като не се знае предварително какво точно рекламно съдържание и за какъв точно срок ще се показва на тази предоставена площ. Прилагам ви извадка от Общите условия на договора:

С включването си в Програмата Вие декларирате, че сте навършили 18 години и сте съгласни Google да публикува реклами на трети лица и/или свои реклами и/или друг материал в посочени от Вас уебсайтове, медия плеър(-и), видео съдържание и/или съдържание за мобилни устройства или всякаква друга собственост, за които има изрично упълномощаване от Google в писмен вид (включително и чрез електронна поща). За да се избегне на неясноти, всяко споменаване в настоящия Договор или Програмната политика на отделни "уеб страница", "уеб сайт", "страница от уеб сайт " или други подобни, което е част от Собствеността, означава и излъчвания и медия плеъри, разпространявани чрез такъв уеб сайт

Периодично третото лице заплаща за използването на рекламната площ и превежда пари - чек, банкова сметка или система за експресни парични преводи.

Запитването ми е следното:

От какъв източник, според вас, са тези доходи:

1. Доходи от реклама (извънтрудови правоотношения - чл.29 т.2 ЗДДФЛ) - т.е. собственика на сайта влага труд в своя сайт, като се договаря с рекламодател - вид рекламна агенция, за да му се показват рекламките, т.е. сумите се декларират в Приложение 3, таблица 7 – доходи от друга стопанска дейност - доходи от възнаграждения от извънтрудови правоотношения, ако платеца е българско данъчно задължено лице или Приложение 3а, таблица 7 – доходи от друга стопанска дейност с източник от чужбина – доходи от възнаграждения от извънтрудови правоотношения, ако платеца е от чужбина.

2. Доходи от договори за предоставяне право на ползване на собственост (чл.31 ал.3 ЗДДФЛ) - т.е. собственика на сайта е дал под наем своя собственост (определена площ информационно пространство измерено в пиксели, сантиметри и т.н.), за което му се плаща, т.е. сумите се декларират в Приложение 4, таблица 3 с код 07 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество - Доходи от възнаграждения от други договори за предоставяне за ползване на права, ако платеца е българско данъчно задължено лице или в Приложение 4а, таблица 3 с код 07 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в чужбина - Доходи от възнаграждения от други договори за предоставяне за ползване на права,, ако платеца е от чужбина

3. Други доходи, които не са от гореизброените.(чл.35 т.6) - получават се някакви пари от реклама, но не можем да ги класифицираме в точно определена група, т.е. Приложение 6, с код 06 - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - други източници, ако платеца е българско данъчно задължено лице, или Приложение 6а, с код 06 - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ от чужбина - други източници, ако платеца е от чужбина.

Велико Търново,
05 януари 2009 г.

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице lansky Профил Изпрати email 18.02.2009 19:52

по готиният вариант е да не си получиш парите в брой, а да си платиш реклама в гугъл с тях.... тогава ако рекламата ти е от ГУГЪЛ -ЕВРОПА...... ела да видиш как дължиш и ДДС )))))))))))))))

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 18.02.2009 20:01

Иха, отговор от бащицата, макар и нищо не казващ:)))
Какво е това " Процедура Н0ДОМ"?

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 18.02.2009 21:44

Ели, първоначално и аз се зверих - Процедура Н0ДОМ-1 "Изготвяне на отговори и запитвания"
Да им имам съкращенията... Ама най ме е яд, че им пращам питане по електронната поща, те ми отговарят на хартия, пращат копие де.... пък после майка ми да ми го преписва (на латиница)... Ама като нямам търпение да видя какво е казал новия шеф ;-D

Мхм... Лански, така си е... а то боли ;-))

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Одета (гост) 18.02.2009 21:46

Езерский,

какъв е този чаршаф дето си постнал. кажи с пет лафа какво пише в него.

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 18.02.2009 21:54

Хиххиих, не искаш да гледаш по-тъмните буквички значи ;-))) Въпросчето е следното:

Един средностатистически блогър получава чек от Гугъл. Какъв данък да плати ;-)

1. Доходи от реклама (извънтрудови правоотношения - чл.29 т.2 ЗДДФЛ)
2. Доходи от договори за предоставяне право на ползване на собственост (чл.31 ал.3 ЗДДФЛ)
3. Други доходи, които не са от гореизброените.(чл.35 т.6)

Точка 1 - много ще им хареса на данъчните, особено на НОИ
Точка 2 - супер е, обаче един сайт не е имущество по БГ законодателството (няма веществена форма, не е и енергия)
Точка 3 - ми горните като нестават, тук ли да ги тикнем

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Одета (гост) 18.02.2009 22:16

или в 1 , или в 3 . а какво му пречи да се регистрира като свободна професия с Булстат - да издава фактурки и да и плаща данъка - но пък тогава ще трябва да внася и ДОО .

като ФЛ - може да попълни приложение 6 - с код 06 - но пък от какво ЕГН/ЛНЧ/ Булстат - й е изплатил дохода.

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 18.02.2009 23:02

Одета, как пък така игнорира точка 2. Тя е точката - абстрахирам се от финансовия интерес. Икономически е точно това - Доходи от договори за предоставяне право на ползване на собственост. Щото сайта ми е собственост и аз предоставям право да си качват разни рекламки в него.
Точно по тази логика това не е трудова дейност и няма основание собственикът да се регне като свободна професия. Ако аз си платя на програмист да ми направи сайт, но сайта е мой и аз получавам въпросните доходи, не съм никаква свободна професия, щото нищо професионално не извършвам. Седя си в къщи, чопля си носа и чакам чека от Гугъл. И забравям за глупавите осигуровки.
Федя, не разбрах защо майка ти ще се тормози да преписва нещо си (пък и защо на латиница), но това е малко встрани от темата:))) Щом не си ти....:))))

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 18.02.2009 23:03

Ми... щото там ми е адреса за кореспонденция ;-))) пък за латиницата... чак и се чудя, че и е по-лесно

 Данъци на доходи от интернет за физическо лице кхъмммч.... Федор Венедиктович Ез...  Профил 23.03.2009 17:55

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Изх.Nо 24-32-12
16.03.2009г.

Относно: облагане на доходите на физически лица от реклама в Интернет сайтове, осъществявяна от трети лица.

Уважаеми дядо Федя Венедиктович,

По повод Ваше писмо до ТД на НАП - гр......................, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. Nо 24-32-12/06.02.2009г., Ви уведомявам за следното:

Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка, частно лице заплаща хостинг услуга (възможно е да ползва такава безплатно), където развива своя интернет страница, интернет блог, дневник и т. н. При желание на това лице,може да се вгради код в съдържанието на сайта, чрез който трето лице излъчва реклами срещу заплащане на клиенти на това трето лице. Периодично третото лице заплаща за използването на рекламна площ и превежда парични средства - посредством чек, банкова сметка или система експресни преводи.
Описаната от Вас информация не е конкретна, поради което изразяваме следното принципно становище по поставения въпрос:

Данъчното третиране на описаните в запитването Ви доходи зависи от целта и предназначението на съответната страница, като практическите възможности могат да бъдат обобщени в две основни хипотези:

1. Физическото лице осъществява стопанска дейност и като такова има интернет страница (сайт, блог и т.н.), съответно заплаща хостинг услуга (или ползва такава безплатно) за поддържането й. В този случай, разходите, както и приходите (доходите) от поддръжката следват данъчно облагане, предвидено в ЗДДФЛ за доходите от съответната стопанска дейност, а именно:

-доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - за физическите лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), независимо дали са регистрирани или не са регистрирани като еднолични търговци - облагаемият доход се формира по реда на чл. 26, ал. 1-7 от ЗДДФЛ, а годишната данъчна основа по реда на чл.28 от закона.

- доходи от друга стопанска дейност - за физически лица, които извършват стопанска дейност, но не са търговци по смисъла на ТЗ (упражняване на свободна професия, занаят и др.) - облагаемият доход се формира по реда на чл.29 от ЗДДФЛ, а годишната данъчна основа по реда на чл.30 от закона.

Като пример към тази хипотеза може да бъде посочен Вашият случай - Вие като физическо лице упражнявате стопанска дейност ( счетоводни и одиторски дейности и данъчни консултации) и интернет страницата Ви съдържа информация, касаеща данъчното, счетоводното и осигурителното законодателство, т.е. информация, свързана с упражняваната от Вас стопанска дейност.

2. Физическото лице не осъществявя стопанска дейност или извършва такава, но интернет страницата, съответно заплащането от него хостинг услуга (или ползваната безплатно) за подържането й, по никакъв начин не е свързана с осъществяваната от него стопанска дейност. В този случай, доходите попадат в обхвата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. представляват облагаеми доходи от източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Монк (гост) 23.03.2009 21:03

ФЕВ,

- доходи от друга стопанска дейност - за физически лица, които извършват стопанска дейност, но не са търговци по смисъла на ТЗ (упражняване на свободна професия, занаят и др.) - облагаемият доход се формира по реда на чл.29 от ЗДДФЛ, а годишната данъчна основа по реда на чл.30 от закона.

Т.е. в случая ще ти се приспаднат 25% НПР?

А ако сайта рекламира самия теб си, някакъв блог и т.н. - ще бъде случаен доход? (т.2 от писмото)

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 23.03.2009 21:14

"...Описаната от Вас информация не е конкретна, поради което изразяваме следното принципно становище по поставения въпрос:"

Как ли трябваше да си написал запитването, за да признаят, че информацията е конкретна?
И защо думичка не обелиха за възможността (невъзможността) доходът да се третира като доход по чл. 31?
Аз на човека, към когото съм поела ангажимент, че покажа това становище, но ще продължавам да твърдя, че става дума за доходи във връзка с предоставяне на права по чл. 31

Забравих да кажа Благодаря, ФВЕ!
Колкото и да не съм съвсем съгласна със становището, то е единственото, с което разполагаме.
BTW в сайта на НАП в системата за въпроси и отговори няма нищичко, свързано с чл. 31 ал. 3

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 24.03.2009 10:21

Мммммм, мен много ме присърбява... да ги ударя като "авторски". Основанието е следното:

ЗДДФЛ Чл. 29. ал.1 т.1б,
§ 1. т. 8. ЗДДФЛ,
съответно § 1. т. 8. ЗКПО - "Авторски и лицензионни възнаграждения" са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване.

Та от там . Гугъл Адсенс използват ли страничката? Използват я, плащат ли си за това, плащат си ;-) Бай Краси Стефанов хубаво насочва към чл.29, остава да се избере кое от чл.29 ;-))) ... тц тц тц тц, ама как са ми разглеждали Булстата ;-D. Ама хубаво ;-) реша да направя един Хеви Метъл сайт.... за другити доходи... без да има някакво приспадане на разходи, не ми уйдисва. Получава се неравнопоставеност между ЮЛ и ФЛ ;-)))

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Монк (гост) 24.03.2009 10:24

Точно де - как са се сетили да гледат другия бизнес за да преценят дали е свързан или не, и по кой член да мине.
За авторски няма да мине - все едно да издаваш списание и да третираш авторски затова че публикуват рекламата си на страниците.

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 24.03.2009 10:33

Значи виж. Ако аз сам си избирам кой да рекламирам, тогава е ясно - извънтрудови правоотношения без никакъв проблем. Но в случая Гугъл продават реклама на рекламодателите, а от мен ползват само мястото.
За списанието би бил коректен примера, ако е следната ситуацийка - като автор се разбирам да не ми плащат от списанието хонорар, а на страницата, където ще е отпечатана статията се сложи реклама на... да кажем търговец на автомобили, и аз прибера парите от рекламата ;-)

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Монк (гост) 24.03.2009 11:01

Примера ти е бартер - има две доставки :)
Това че не избираш дали да се рекламират коли или пепси - дал си го за реклама.

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 24.03.2009 11:19

"Получава се неравнопоставеност между ЮЛ и ФЛ ;-))) "
Ти мани, че се получава неравнопоставеност между ЮЛ и ФЛ, ами си се получава нерапоставеност между физическите лица. Дали осъществяваш някаква стопанска дейност, или не осъществяваш никаква стопанска дейност, ти си седиш там, където си седиш, чоплиш си носа, работиш или си пиеш питието, а някой си клика по рекламките в твоя сайт.
Виж, ако става дума за рекламодатели, с които лично ти, без посредничеството на гугъл, сключваш договори и прибираш парите директно.... това вече е стопанска дейност и даже си мисля, че по смисъла на ТЗ за тази дейност задължително трябва да си търговец (не си залагам главата) и забравяме за чл. 29 и ЗДДФЛ изобщо.
Защо случаят да не е точ в точ идентичен на франчайза, както пише в чл. 31. Аз си го представям така: Физическото лице има право върху търговска марка. Сключва договор с други лица да използват тази ТМ срещу възнаграждение. Като заменим "ТМ" с "интернет сайт" - правоотношението - същото, дохода - от същия вид, облагането - също тоже:)))

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Федор Венедиктович Ез...  Профил 24.03.2009 23:09

Ми Ели... този вариант го обсъждахме, питал съм ги конкретно за него... та виждаш, изобщо не го и погледнаха. А когато го пусках писмото въобще не ми дойде на ум да ги питам за авторските...
Пък да им пускам още едно... докато се наканят, ще стане юни месец

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице Монк (гост) 25.03.2009 10:30

Разбирам че ви се иска да са авторски, но на мен ми прилича на обикновен наем на площ...
Ако на фасадата на къщата ВИ забиете билборд - пак ли авторски ....

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 25.03.2009 11:32

Най-накрая някой каза нещо, което ми хареса. Хубаво бе, Монк, като наем за площ е. Ама ако на някой наема за площ му звучи обикновено, франчайзът и факторингът са къде-къде по авторитетни:)))
А как се казваше това свойство в математиката: Ако а е равно на бе, а бе е равно на ве, значи а е равно на ве.
доходът от наем е равен (не по сума, а по вид) на дохода от франчайз, доходът от франчайз е равен на дохода от интернет сайт, значи доходът от наем е равен на въпросния доход от сайт:)))

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице DNavarro Профил 26.03.2009 09:19

Извинявам се, но сериозно бих искал да направя едно бързо и кратко запитване, което ме вълнува стана 3-ти ден. Аз също получавам доходи от интернет, но предимно от сайтове за хазартни игри. По принцип от един от тези сайтове съм получавал пари от игра.... А сега получавам от рекламата, която им правя. До скоро не се бях замислял за това, че трябва да плащам данъци, защото по навик - пари придобити от хазартни игри :) (не се начислява данък), но тези дни сериозно се замислих и започнах чак леко да се притеснявам да не стане някакъв проблем. Бих искал да ви помоля за съвет какво точно да правя ..

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице elisaveta_p Профил Изпрати email 26.03.2009 10:12

Цялата тема не ти ли е достатъчна?
Хазарта по интернет - хъм не знам. Че какво като е по интернет. Но ти си знаеш най-добре какви са точно доходите и дали са от хазарт.
А за това: "А сега получавам от рекламата, която им правя." Предполагам, че е това, за което пишат cinderella и Федор Венедиктович Езерский. Ами чети и преценявай как точно да декларираш

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице nokep Профил 29.12.2010 14:44

Много благодаря на всички за отговорите, имаше нужда от професионално мнение. От това което видях като отговор от НАП на въпросите на Федор, поне в мен остава усещането, че данъчните въобще не са наясно как и защо трябва да се платят данъците, което ме води на извода, че няма смисъл да се подава данъчна информация, защото това ще доведе до ненужни главоболия и вероятно глоби, защото не сме свършили нещо според някой, а не според закона. Плащанията стават чрез Western Union и ми се струва, че е още по-сложно такова проследяване, още повече като става дума за малки суми. Според Вас има ли логика в това което написах. Благодаря!

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице johndoe48 Профил 29.12.2010 17:17

Има развитие по въпроса.

Потърсете в Google със следната фраза:

НАП: блогърите трябва да се осигуряват

Вижте и тази тема (предупреждение: много е дълга):
http://www.webmasterbg.org/showthread.php?t=8211

Към момента варианта с регистрация по БУЛСТАТ и плащане на съответните осигуровки всеки месец е най-чистия вариант (вероятно нула нарушения на данъчното и осигурителното законодателство). При другите варианти е доста спорно доколко са законни.

И ако решите да се регистрирате по БУЛСТАТ не забравяйте и декларациите за започване/спиране на трудова дейност, които се подават в НАП. Ако договорът ви е с ирландската фирма на Google (Goorle Ireland Ltd) или друга фирма от ЕС (извън България) ще трябва да се регистрирате по ЗДДС седем дена преди да получите плащане. Задължението за регистрация по ЗДДС възниква независимо от размера на приходите (оборота).

Още по темата:
Регистрация на самоосигуряващо се лице или трудният път на блогъра
Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице nokep Профил 29.12.2010 19:46

Благодаря за отговора!
Имам желание да си платя данъците, но това с регистрацията по ДДС и т.н. ме отказва...

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице johndoe48 Профил 29.12.2010 19:54

Сроковете за регистрация по БУЛСТАТ (а вероятно и по ЗДДС - ако вече сте сключили договор с ирландската фирма на Google) са изтекли, така че вече е късно да правите всичките регистрации. Даже е препоръчително да си траете, защото има голяма вероятност да не ви хванат. Съществуват предположения, че Google Ireland Ltd не пише имената на физическите лица във VIES декларациите, което най-вероятно е вярно. Освен това след задължителната регистрацията по ЗДДС физическите лица, които получават плащания от Google Ireland Ltd не са длъжни да внасят ДДС - Google Ireland Ltd го внася в Ирландия. Данните за плащанията чрез банките и Western Union не се обработват автоматично от НАП (даже мисля, че имаше закони, които забраняват автоматичната обработка на подобни данни). Това значи, че за да ви хванат трябва да вземат решение да ви направят ревизия, което е малко вероятно.

Ако получавате плащанията през Western Union има възможност да ползвате агент/офис на Western Union във всяка държава - напр. може да отидете на почивка на някой остров, да ги изтеглите от там (ако на острова има агент/офис на Western Union) и да ги изхарчите :)
 

 RE: Данъци на доходи от интернет за физическо лице receptite Профил 24.04.2013 13:14

Още един спорен въпрос: Приходите от адсенс приходи от чужбина ли се водят или не? Къде може да се прочете дефиниция за приходи от чужбина? На много места прочетох противоречиви мнения... Много хора за такива приходи си попълват данъчна декларация 2001 - тази, която е само за приходи от БГ. Правилно ли е това?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци