Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Съкращение по Чл.71

Страница 1 от [2] 12»

 Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:02

Здравейте!Интересувам се,когато си сукратен по Чл.71 от Кодекса по труда дали можеш да се регистрираш на Трудовата борса,и ако е да какви документи ми трябват.Благодаря предварително!

 RE: Съкращение по Чл.71 на_Дришльо_кака_му Профил 13.01.2009 15:03

Моникони, и заглавието на темата е доста смущаващо :)

 RE: Съкращение по Чл.71 Gail Профил 13.01.2009 15:03

Да, трудова книжка и заповед за прекратяване на тр.договор.

 RE: Съкращение по Чл.71 6MATI Профил 13.01.2009 15:04

Уаууууууу впечатлена съм:)))))))

 RE: Съкращение по Чл.71 Вили (гост) 13.01.2009 15:05

Можеш да се регистрираш, ако имаш в последните 15 месеца - 9 в осигуряване. От работодателя ти трябва справка Б-4-3 и заповед за освобождаване + трудова книжка.

 RE: Съкращение по Чл.71 gera_r Профил 13.01.2009 15:07

Предавам се!
Явно моя КТ е фалшив!
Тоя чл.71 и съкращение някак си не ми се връзват

 RE: Съкращение по Чл.71 на_Дришльо_кака_му Профил 13.01.2009 15:07

извинения, ако не си колега :)
чети втория отговор, който е единственият верен за момента :)

но, все пак, би ли цитирал в заповедта ти какво пише :)

 RE: Съкращение по Чл.71 Gail Профил 13.01.2009 15:08

Вили, справката от работодателя май отпадна с последните изменения на КСО.

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:08

Благодаря ви за отговорите,но бих ви помолила ако знаете нещо повече за този вид сукращения по чл.71 да ми обясните по-подробно.За първи път ми се случва да ме сукратят и не сум в час с тези неща.

 RE: Съкращение по Чл.71 Вили (гост) 13.01.2009 15:09

Ооо не съм разбрала, извинения!! :)))

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:10

И на мен не ми се връзват,но се надявам да има и за нас някаква вратичка в системата,че с тази"Криза"ще ни се види доста трудно да си намерим работа в близките няколко месеца.

 RE: Съкращение по Чл.71 gera_r Профил 13.01.2009 15:11

Прекратяване на договора със срок за изпитване
Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.
(2) Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване.

И "съкращение"?

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:11

Каква е тази справка Б-4-3?

 RE: Съкращение по Чл.71 ЛС Профил 13.01.2009 15:13

Е то станало много интересно тук :)))))) От кога е таз промяна на КТ? ;))))

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:14

В заповедта ми пише само,че се прекусват трудовите взаимоотношения по чл.71

 RE: Съкращение по Чл.71 на_Дришльо_кака_му Профил 13.01.2009 15:14

Моникони, драсни какво пише в заповедта де :)

добавено: е, не е сУкращение това :)

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:14

Вили би ли обяснил за тази справка Б-4-3?

 RE: Съкращение по Чл.71 Gail Профил 13.01.2009 15:15

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 01.01.2009 г. Националният осигурителен институт изплаща паричните обезщетения за безработица на лицата, чиито правоотношения са прекратени след 31.12.2008 г., по заявена от тях лична банкова сметка.

Документите за отпускане на обезщетението се подават по постоянен или настоящ адрес по избор на лицето независимо от обстоятелството, в кое териториално поделение на Агенцията по заетостта - по постоянен или настоящ адрес - е регистрирано и поддържа регистрацията си като безработно.

Определянето на правото и изчисляването на размера на паричното обезщетение за безработица за тях се извършва въз основа на данните в Регистъра на осигурените лица и данните, декларирани в подадените документи за отпускане и изплащане на обезщетението. В тази връзка отпада необходимостта от изготвяната от осигурителя справка-декларация Б-4-3 за определяне правото и размера на обезщетението.

Неполучените до м. януари включително и подлежащи на изплащане парични обезщетения за безработица, се изплащат на лицата след подаване на заявление (свободен текст) до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, чрез което се получава обезщетението, в тригодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.

За лицата, чиито правоотношения са прекратени преди 01.01.2009 г., подаването на документи, отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица продължава по досегашния ред.

Образците на документи за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на лицата с прекратено правоотношение (осигуряване) след 31.12.2008 г., могат да бъдат изтеглени от ТУК.

от този сайт си изваждаш необходимите документи: www.noi.bg/

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:17

Значи,в Заповедта пише следното:Прекратявам трудовия договор на основание чл.71,т.1 от Кодекса на труда.

 RE: Съкращение по Чл.71 ЛС Профил 13.01.2009 15:17

От нова година няма такава справка, не се попълва вече.

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:20

Gail много благодаря за изчерпателния отговор:)

 RE: Съкращение по Чл.71 monikoni (гост) 13.01.2009 15:55

Някой запознат ли е от всички вас,колко е паричното обезщетение,когато си съкратен по този чл.71,т.1?

 RE: Съкращение по Чл.71 gera_r Профил 13.01.2009 15:59

monikoni , ти нарочно ли продължаваш с това "съкращение"?
А обезщетението зависи от много неща.
Да речем от времето, през което си работила на ТД, сумата в/у която са те осигурявали...
Някакви такива неща

 RE: Съкращение по Чл.71 Gail Профил 13.01.2009 16:00

Не повече от 240 лева и по-малко от 120 лева.

Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 128, т. 1, 7 и 8, чл. 128а и чл. 128в, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

(6) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането по чл. 54в, ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане - доходът, от който е определено паричното обезщетение;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.


Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица
[Препратки от актове] [Препратки от практика] [Препратки от статии] [4 редакции на елемента]
Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

Осигурителен стаж Период за изплащане
(години) на обезщетението
(месеци)

до 3 4
от 3 до 5 6
от 5 до 10 8
от 10 до 15 9
от 15 до 20 10
от 20 до 25 11
над 25 12


(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) За осигурителен стаж при определяне периода за изплащане на обезщетение по ал. 1 се зачита трудовият стаж до 1 януари 2002 г. по Кодекса на труда или по специални закони и времето след тази дата, през което лицата са осигурени за безработица.

 RE: Съкращение по Чл.71 Дани (гост) 13.01.2009 16:06

Моникони не може да си съкратена по чл.71 от КТ. Членовете за освобождаване вкл. и съкращаване са с по-големи числа

 RE: Съкращение по Чл.71 nikis Профил Изпрати email 13.01.2009 16:12

Дани, може: Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.
Но Моникони не е съкратен, а освободен по този член (ако ТД е сключен във връзка с чл.70)

 RE: Съкращение по Чл.71 kamibebo (гост) 06.04.2011 10:40

Здравейте,
искам да се консултирам с някой относно Чл.71.
Наскоро ми съобщиха, че прекратяват трудовите ми взаимоотношения по Чл.71, но не съм си ползвала нито един ден от отпуската.
Питането ми е следното:
1.) Каква сума би трябвало да ми се изплати от отпуската при положение, че договора ми е със срок за изпитване от 6 месеца в полза на работодателя и са ме махнали на петия месец и размерът на основното ми месечно трудово възнаграждение е 400 лв.
2.) Какви документи са ми необходими за да се регистрирам на борсата и има ли срок за подаването им
3.)Има ли някакво друго обещетение, което да ми се изплаща.
4.)И още един последен въпрос - понеже заплатата ми се изплаща с месец назад, тя трябва ли да ми бъде изплатена веднага в деня на моето напускаме заедно с отпуската.

Благодаря Ви предварително!

 RE: Съкращение по Чл.71 neli7304 Профил Изпрати email 06.04.2011 10:43

Не, не Ви дължат заплатата, веднага, тя си има падеж. Обезщетение за неползван дължат веднага, но вероятно ще го включат във РПВ и ще Ви изплатят с последната заплата, след като Ви удържат данък.
За 5 м. Ви дължат обезщетение за 8 -9 дни.

Сумата, която ще получите зависи от конкретната дата, на която са Ви освободили.
И това не е съкращение, а уволнение.

 RE: Съкращение по Чл.71 kamibebo (гост) 06.04.2011 12:28

Това е доста лошо по този член за следваща работа нали?
Направо е ужасно:(
Какво мога да направя за да не е уволнение.

 RE: Съкращение по Чл.71 neli7304 Профил Изпрати email 06.04.2011 12:40

Няма проблем за следващата работа.

Всяко прекратяване на ТД от работодателя е уволнение.

 RE: Съкращение по Чл.71 kamibebo (гост) 06.04.2011 12:44

Благодаря ти за отговорите.:)Само за борсата не разбрах какви документи са необходими.
Ако някой знае, моля да ми каже.

 RE: Съкращение по Чл.71 уф (гост) 06.04.2011 12:46

За "борсата" виж в сайта на Агенция по заетостта.

 RE: Съкращение по Чл.71 гост01 (гост) 06.04.2011 12:47

[[citat]]
kamibebo каза:
Благодаря ти за отговорите.:)Само за борсата не разбрах какви документи са необходими.
Ако някой знае, моля да ми каже.
[[/ci
Заповед за прекратяване на ТПО, ТК, диплома за завършено образование, -това за АЗ в 7 дневен срок и после удостоверение за банкова сметка за НОИ. Отговор на kamibebo(06.04.2011 12:44):

 RE: Съкращение по Чл.71 kamibebo (гост) 06.04.2011 13:22

Много благодаря на всички, които ми помогнаха:)

 RE: Съкращение по Чл.71 роси (гост) 06.04.2011 15:12

при прекратяване на договор по чл.71 от КТ и не си била на борса през последните 15 месеца ще имаш право на пълна борса ,според стажа ,а не само 4 месеца .

 RE: Съкращение по Чл.71 kamibebo2 Профил 07.04.2011 10:47

Tova e super novina.Pone ne6to po-pozitivno i zarejda6to:)Blagodarq vi!

 RE: Съкращение по Чл.71 kapinka (гост) 11.04.2011 09:34

Искам да попитам имам ли право да се регистрирам на борсата ако имам 5 месеца и половина трудов стаж във фирмата, от коята ме махат.
Притеснена съм, защото ми казаха приятели, че трябвало до имаш 9 месеца във дадената фирма за да се регистрираш.
Наистина ли е така?

 RE: Съкращение по Чл.71 Gail Профил 11.04.2011 10:22

9 от последните 15 трябва да имаш

 RE: Съкращение по Чл.71 kapinka (гост) 11.04.2011 10:35

Благодаря ти за бързото инфо:)

 RE: Съкращение по Чл.71 анонимен (гост) 20.05.2011 11:31

искам да попитам,ако те назначат във фирма в друг град и те освободят по чл.71 къде трябва да се регисрираш,в града където е седалището на фирмата или където ти живееш.Какво е обещетението по този член?Ако са те назначили само за 15 дни и те освобождават, а преди това си работил 3 години в друга фирма.

 RE: Съкращение по Чл.71 бивШата Профил 20.05.2011 11:33

по местоживеене
за другото напиши в гугъл кодекс за социално осигуряване и прочети чл.54б
там има една таблица
обезщетението е пропорционално на общия трудов стаж

 RE: Съкращение по Чл.71 tiroliro Профил 25.11.2011 15:35

Здравейте,

Моля за съвет по следния казус. Бях назначен на трудов договор с изпитателен скор от 6 месеца. След истичането на които ме накараха да преподпиша на нов трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца, като съответно съм преназначен на друга длъжност. Сега искат да ме освободят по член 71, ал. 1. Какви са ми правата? Реално досега имам общо 9месеца стаж.
Благодаря предварително!!

 RE: Съкращение по Чл.71 neli7304 Профил Изпрати email 25.11.2011 15:37

Отговор на tiroliro(25.11.2011 15:35):
tiroliro каза:
Здравейте,

Моля за съвет по следния казус. Бях назначен на трудов договор с изпитателен скор от 6 месеца. След истичането на които ме накараха да преподпиша на нов трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца, като съответно съм преназначен на друга длъжност. Сега искат да ме освободят по член 71, ал. 1. Какви са ми правата? Реално досега имам общо 9месеца стаж.
Благодаря предварително!!


За кои права говорите?

Работодателят винаги може да Ви освободи на осонвание чл.71 КТ, при това положение.


Каква е разликата между двете длъжности?

 RE: Съкращение по Чл.71 Ани1 Профил 25.11.2011 15:37

Винаги могат да Ви освободят по чл.71 до изтичане на изпитателния срок. Нищо не можете да направите в случая

Отговор на tiroliro(25.11.2011 15:35):
tiroliro каза:
Здравейте,

Моля за съвет по следния казус. Бях назначен на трудов договор с изпитателен скор от 6 месеца. След истичането на които ме накараха да преподпиша на нов трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца, като съответно съм преназначен на друга длъжност. Сега искат да ме освободят по член 71, ал. 1. Какви са ми правата? Реално досега имам общо 9месеца стаж.
Благодаря предварително!!

 RE: Съкращение по Чл.71 bonou2 Профил 25.11.2011 15:37

кофти, но факт...щом сте подписали за нова длъжност- работодателят си е в правото.... Отговор на tiroliro(25.11.2011 15:35):

 RE: Съкращение по Чл.71 julianna Профил 25.11.2011 15:46

Единствено ако имаш 9 месеца осигур. стаж можеш да отидеш на борсата - полага ти се 4 чесеца, минимално обещетение и то при спазване на сроковете за регистрация - 3 дни за БТ и 3 мес. за НОИ.
От работодателя - ако не си ползвал полагаем платен отпуск търсиш обещетение за него.

 RE: Съкращение по Чл.71 neli7304 Профил Изпрати email 25.11.2011 15:49

Съдебно решение в подкрепа на тезата да не си губиш времето с оспорване на прекратяването


В ИМЕТО НА НАРОДА


ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав в открито съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

при участието на секретаря Димитрия Гаджева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2314 по описа на ПРС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск с правна квалификация чл. 74, ал. 1 от КТ, и при условията на евентуалност – иск с правна квалификация чл. 74, ал. 4 от КТ.
Ищцата В.С.К., с ЕГН **********,***, адв. кантора П. е предявила срещу „ПроКредит Банк (България)” АД, ЕИК 130598160, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 131, представлявано от изпълнителния директор Е.Ц., чрез пълномощника юрисконсулт Д.Ж. иск за прогласяване за недействителен на анекс от 01.12.2009г. към трудов договор от 09.09.2002г., сключен между страните поради това, че противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ, тъй като с анекса работодателят за аналогична на предходната заемана от ищцата длъжност повторно е въвел срок за изпитване, след като ищцата е изпълнявала същата длъжност на същото място от 2003г. насетне и първоначалният й трудов договор е бил с изпитателен срок. При условията на евентуалност, в случай, че съдът приеме, че нищожността на клаузата, с която се въвежда срок за изпитване не води до нищожност на целия договор моли съда да обяви за недействителна само клаузата, с която за новата длъжност е въведен шестмесечен изпитателен срок.
Ищцата твърди, че е работила в ответното дружество на основание сключен между страните безсрочен трудов договор от 02.09.2002г. Твърди, че първоначално е заемала длъжността „технически сътрудник” в Клон Пловдив, ул. „Иван Вазов”, като трудовият й договор е бил със срок на изпитване 3 месеца. Твърди, че договорът не е бил прекратен в рамките на изпитателния срок, поради което с изтичането на срока е продължил действието си като безсрочен трудов договор. С анекс от 10.03.2003г. била преназначена на длъжността „експерт банкови услуги” в същия клон. Твърди, че с анекс от 01.12.2009г. била променена длъжността й от „експерт банкови услуги” на „експерт обслужване и продажби” в същия клон. В този анекс било отразено, че трудовият договор е с изпитателен срок шест месеца. Със заповед на работодателя от 27.01.2010г. трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл. 71, ал. 1 от КТ.
Ищцата твърди, че анексът от 01.12.2009г. е недействителен, тъй като веднъж вече между страните е имало сключен трудов договор с изпитателен срок, след което ищцата е заела длъжността „експерт банкови услуги” без изпитателен срок, като длъжността „експерт обслужване и продажби” била идентична с длъжността „експерт банкови услуги”. Ето защо моли съда да прогласи анекса за недействителен. При условията на евентуалност, в случай, че съдът счете, че клаузата за въвеждане на срок за изпитване не влече след себе си нищожност на целия анекс моли съда да прогласи за недействителна самата клауза.
Ответното дружество е подало писмен отговор в срок, с който оспорва предявените искове като неоснователни. Признава обстоятелството, че между страните е имало сключен трудов договор от посочената дата, като твърди, че в периода 05.02.2007г. – 30.11.2009г. ищцата е ползвала отпуск поради временна неработоспособност, отпуск при бременност и раждане, отпуск за отглеждане на дете и платен годишен отпуск, като след връщането й на работа работодателят й е предложил работа на друга длъжност, различна от заеманата преди излизането й в отпуск, а именно – „Експерт, обслужване и продажби”. Твърди се, че двете длъжности са различни, тъй като с длъжностната характеристика за всяка от тях са определени различни трудови задължения, поради което не е налице хипотезата на чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда. Твърди се, че на ищеца е била своевременно връчена длъжностна характеристика за новата длъжност още при сключването на трудовия договор, но същият не е върнал на работодателя подписан екземпляр от нея, и това обстоятелство било удостоверено със съставянето на съответния протокол. Твърди се, че трудовите задължения за длъжността „експерт банкови услуги” включват обслужване сметки на клиенти, обработване на платежни нареждания, обслужване процеса на издаване банкови карти, поддържане на клиентски досиета и предоставяне информация за продуктите на банката, докато заемащият длъжността „експерт, обслужване и продажби” поддържа връзката между банката и клиента, разглежда искания за овърдрафти, потребителски и жилищни кредити, извършва мониторинг на отпуснати кредити и привлича нови клиенти/ Ето защо се твърди, че след като трудовите задължения за двете длъжности са различни, то няма пречка работодателят да сключи отново договор със срок за изпитване със същия служител за новата работа, като се излагат съображения, че анексът представлява именно такъв договор и не противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ, поради което нито клаузата за изпитване, нито целия анекс са недействителни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от КТ. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.
Съдът, като взе предвид изложеното от страните и прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:
Видно от представения трудов договор № 129/02.09.2002г., сключен между ищеца и ответника, ищцата е постъпила на работа в ответното дружество на длъжността „технически сътрудник” в отдел Клон Пловдив, считано от 09.09.2002г., като договорът е сключен с тримесечен изпитателен срок. Видно от представения анекс от 10.03.2003г., със същия е променена заеманата от ищцата длъжност от „технически сътрудник” на „експерт банкови услуги”. Представен е и оспореният анекс към трудовия договор от дата 01.12.2009г., с който ищецът и ответникът са се споразумели ищцата да премине на работа от длъжността „експерт, банкови услуги” на длъжността „експерт, обслужване и продажби” при същия работодател, със същото място на работа – Клон Пловдив/ Иван Вазов/ Банкови услуги. Посочено е, че т. 4 от трудовия договор (уреждаща влизането в сила на договора и първоначалния срок за изпитване) се променя, както следва, а именно че анексът се сключва с шестмесечен изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя, след изтичането на който в случай, че трудовият договор не е прекратен същият продължава действието си като безсрочен. Посочено е, че анексът влиза в сила на 01.12.2009г.
Представена е длъжностна характеристика за длъжността „експерт, банкови услуги”, отдел „банкиране на дребно”, местоположение „клон”, одобрена от управителния съвет на банката, видно от която задълженията на експертът „банкови услуги” включват обслужване сметките на клиентите на банката, обработване на платежни нареждания, осчетоводяване на сметки, обслужване на дебитни карти, предоставяне на TAN кодове, поддържане на оперативен регистър и клиентски досиета, получаване и изпълняване на запори и инкасо, и предоставяне информация за продуктите на банката. Представена е и длъжностна характеристика за длъжността „ експерт, обслужване и продажби”, видно от която същият поддържа връзката банка – клиент, предоставя информация за банковите услуги и продукти, среща се с клиенти, подпомага ги при попълване искания за кредит, консултира клиенти, отговаря за овърдрафти, кредитни карти, потребителски и жилищни кредити, извършва мониторинг на карти, потребителски и жилищни кредити, всекидневен контрол над вноските в просрочие, продава и предоставя помощ на клиентите при техническата регистрация на продукти на банката (пробанкинг, телефонно банкиране, комунални и периодични плащания, извършва крос продажби, осъществява връзката между експерти кредитиране и клиенти на банката, изготвя писма и референции на клиенти и организации и привлича нови клиенти. Представен е и екземпляр от тази характеристика, върху която е отбелязано, че служителката В.С.К. е получила екземпляр от същата, но не е върнала подписан екземпляр от нея.
Видно от представената заповед № 008/27.01.2010 г. трудовото правоотношение между ищеца и ответника е било прекратено, считано от 04.02.2010г. на основание чл. 71, ал. 1 от КТ – едностранно от работодателя без предизвестие до изтичане на срока за изпитване.
При така установените факти от значение за спора съдът достигна до следните правни изводи:
За да бъде уважен искът с правно основание чл. 74, ал. 1, респ. ал. 4 от КТ и да бъде обявен за недействителен оспореният анекс, респективно – уговорената в същия клауза за изпитване, е необходимо да се установи, че същият противоречи на закона, в настоящия случай – на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда.
В тази разпоредба е предвидено, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Уговорката за изпитване може да се направи както при сключване на трудов договор за неопределено време, така и при сключване на срочен трудов договор. В последния случай обаче това обстоятелство трябва да бъде изрично посочено. “Верижни” договори със срок за изпитване са недопустими, дори и общата им продължителност да е в рамките на определения от закона 6 месечен срок. За една и съща работа страните могат да сключат само един такъв договор. Следователно в случай, че между работодателя и работника, респ. служителя е съществувало трудово правоотношение, при възникване на което в трудовия договор е била уговорена клауза за изпитване и срокът за изпитване е изтекъл, като трудовото правоотношение не е било прекратено на основание чл. 71, ал. 1 от КТ и договорът се е трансформирал в окончателен, то за същата работа между същите страни е недопустимо отново да бъде въвеждана клауза за изпитване. Това е така, тъй като срокът за изпитване се въвежда, за да може страната, в чиято полза е уговорен, да прецени дали работникът се справя с възложената работа, като в случай, че е уговорен в полза на работодателя, то той да прецени дали работникът/ служителят притежава необходимите качества за изпълнение на работата, дали е подходящ за тази длъжност. В случай, че този срок е изтекъл и договорът не е прекратен едностранно от страната, в чиято полза е уговорен срокът, то следва да се приеме, че тази страна се е съгласила, че работникът е подходящ за изпълнение на тази работа. В случай обаче, че се касае за преминаване на друга работа при същия работодател, при която трудовите задължения на работника са различни от тези, които е изпълнявал на длъжността, за която е бил първоначално въведен срок за изпитване, то няма пречка страните да се съгласят работникът да работи на тази нова длъжност при първоначално уговорен срок за изпитване. В случая новият уговорен срок за изпитване няма да противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ, тъй като няма да е налице една от кумулативно предвидените в тази разпоредба предпоставки, а именно – изпитателният срок да е уговорен за същата работа.
В настоящия случай по делото безспорно се установи, че ищцата е започнала работа при ответника на длъжност „технически сътрудник” по трудов договор със срок за изпитване 3 месеца, като след изтичане на този срок договорът се е трансформирал в безсрочен. Установи се, че с анекс от 10.03.2003г. ищцата е преминала на нова длъжност – “експерт банкови услуги”, без да й бъде определян нов изпитателен срок. Установи се също така, че с оспореният анекс от 01.12.2009г. страните са се уговорили ищцата да премине от длъжността “експерт, банкови услуги” на длъжност “експерт, обслужване и продажби”, като са уговорили клауза за изпитване с шестмесечен изпитателен срок. Безспорно се установява, че първоначалният трудов договор и двата анекса към него са сключени между едни и същи страни. Спорен е единствено въпросът различава ли се длъжността “експерт, банкови услуги” от длъжността “експерт, обслужване и продажби” и противоречи ли клаузата за изпитване, а оттам и целият анекс на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ.
Ищецът твърди, че заеманата преди сключване на анекса длъжност “експерт, банкови услуги” е идентична на длъжността “експерт, обслужване и продажби”, като в случая в тежест на ответната страна – на работодателя, е да ангажира доказателства, че се касае за две различни длъжности, с различни трудови функции. В случая ответникът е ангажирал доказателства в тази връзка, като е представил длъжностните характеристики за всяка от тези две длъжности, съответно утвърдени от компетентен орган, които не са били оспорени от ищцовата страна и са приети като доказателства по делото. От същите е видно, че трудовите функции на длъжността “експерт, банкови услуги” и на “експерт, обслужване и продажби” са различни, като експертът “банкови услуги” се занимава с обслужване на сметки, на дебитни карти, обработване на платежни нареждания, поддържане на досиета, изпълняване на запори и инкасо и др., а експертът “обслужване и продажби” осъществява срещи с клиенти, консултира ги, подпомага ги при попълване на документи за кредит, отговаря за овърдрафти, кредитни карти и жилищни кредити, предоставя помощ на клиенти при регистрация на продуктите на банката, извършва мониторинг на кредити и по-специално следи за вноските в просрочие, и др. Следователно съдът намира, че се касае за две коренно различни длъжности, поради което уговарянето на нов срок за изпитване, при времетраенето на който работодателят да прецени дали работникът е подходящ за тази друга длъжност, различна пот предходно заеманата, е допустимо и не противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ.
Ищцата твърди, че дори и двете длъжности да са били различни, то това не й е било известно, тъй като не е получила длъжностна характеристика за новата длъжност. В случая работодателят е представил длъжностна характеристика, оформена като връчена на ищцата, но неподписана, с отбелязване, че екземпляр от длъжностна характеристика за новата длъжност й е бил предаден, но същата не е върнала подписан такъв. Ето защо съдът намира, че ищцата е била запозната със задълженията си на новата длъжност, като се е съгласила да сключи нов договор със срок за изпитване. Освен това, дори същата да не е могла да прецени, че се касае за две различни длъжности, то тя е имала възможност да откаже да подпише анекса. По делото не се установява, а и не се твърди ищцата да е била въведена в заблуждение, че се касае за ново наименование на същата длъжност, поради което същата да се съгласи да подпише анекса. Напротив, установява се, че изпитателният срок е бил въведен именно заради това, че същата се съгласява да премине от една длъжност на друга, като страните са се съгласили работодателят да въведе срок за изпитване, за да прецени подходяща ли е ищцата да изпълнява новата работа. Без значение е обстоятелството, че вече веднъж с анекс от 2003г. ищцата е преминала от една длъжност на друга без изпитателен срок. Въвеждането на такъв при преминаване от една трудова функция на друга, по съгласие на страните, е право на преценка на работодателя, като работникът има право на избор дали да сключи договор при така предложените му условия или да продължи да работи на предишната заемана длъжност. След като не се касае за същата длъжност, а за длъжност с различни трудови функции, то новото въвеждане на клауза за изпитване е допустимо.
По тези съображения съдът намира, че клаузата за изпитване, въведена с анекс от 01.12.2009г. към трудов договор № 129/02.09.2002г. не противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ, както и не влече след себе си нищожност на целия договор. Ето защо иска с правно основание чл. 74, ал. 1 от КТ за обявяването на анекса за недействителен следва да се отхвърли. По същите съображения следва да бъде отхвърлен и предявеният при условията на евентуалност иск за обявяване на недействителна на клаузата за изпитване, въведена с анекса.
С оглед изхода на спора ответникът има право на присъждане на разноски. Същият е представляван от юрисконсулт в производството и претендира да му се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения същото е в размер на 150 лева, като следва да се възложи в тежест на ищеца, чийто иск се отхвърля като неоснователен.
Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.С.К., с ЕГН **********,***, адв. кантора П. срещу „ПроКредит Банк (България)” АД, ЕИК 130598160, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 131, представлявано от изпълнителния директор Е.Ц., чрез пълномощника юрисконсулт Д.Ж. иск с правно основание чл. 74, ал. 1 от КТ за обявяване за недействителен на Анекс от 01.12.2009г. към трудов договор от 09.09.2002г., сключен между В.С.К. и „ПроКредит Банк (България)” АД поради това, че противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда, като неоснователен.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.С.К., с ЕГН **********,***, адв. кантора П. срещу „ПроКредит Банк (България)” АД, ЕИК 130598160, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 131, представлявано от изпълнителния директор Е.Ц., чрез пълномощника юрисконсулт Д.Ж. иск с правно основание чл. 74, ал. 4 от КТ за обявяване за недействителна на клаузата, въведена с § 2 от Анекс от 01.12.2009г. към трудов договор от 09.09.2002г., сключен между В.С.К. и „ПроКредит Банк (България)” АД, с която се въвежда шестмесечен срок за изпитване, поради това, че противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда, като неоснователен.
ОСЪЖДА В.С.К., с ЕГН **********,***, адв. кантора П. да заплати на „ПроКредит Банк (България)” АД, ЕИК 130598160, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 131, представлявано от изпълнителния директор Е.Ц., чрез пълномощника юрисконсулт Д.Ж. сумата от 150 (сто и петдесет) лева – разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Т.Георгиева


Вярно с оригинала.
И.Б.

 RE: Съкращение по Чл.71 neli7304 Профил Изпрати email 25.11.2011 15:52

Имате шансове за успех единствено, ако можете да убедите съда, че се касае за същата по х-р работа.

Ако длъжностните характеристики напр. са идентични или нещо такова.

по тази причина попитах за длъжностите.

 RE: Съкращение по Чл.71 neli7304 Профил Изпрати email 25.11.2011 15:55

Съдебно решение в подкрепа на тезата, че може и да успеете да оспорите прекратяването№ 200 09.07.2010 г. гр. Хасково

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО …...........………...........................……………................. състав
на седми юли …………… .. ………..………….…................ две хиляди и десета година
в публично заседание в състав :

Председател : ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
Членове : МИЛЕНА ДЕЧЕВА
ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА

секретар ……… Димитрийка Христова. .…….……….………………………………………
прокурор …….……………………........... .....................................................……………….......
като разгледа докладваното от .............................................председателя. ...…............……….
В гр. дело № 339.......... по описа за 2010 год., …........................................……………...........

Производството е по чл. 258 и сл. от ГПК образувано по жалба на П.М.К. ***.
С Решение № 165 от 12.03.2010 г., постановено по гр.д. № 2243 по описа за 2009 г., РС Хасково е отхвърлил предявения от П.М.К. *** против „В и К" ЕООД гр.Хасково иск с правно основание чл.74, ал.4, вр ал.1 от КТ за обявяване недействителността на клаузата за срочност на трудовия му договор в допълнително споразумение от 02.04.2007г. и на клаузата за срок за изпитване по допълнително споразумение № 15/02.02.2009г.
Със същото решение съдът е отхвърлил предявените от П.М.К. *** против „В и К" ЕООД гр.Хасково обективно съединени искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1 -3 от КТ за признаване за незаконно извършеното със заповед № 37/31.07.2009 г. уволнение от длъжността *** и за неговата отмяна; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност *** и за заплащане на сумата от 3 780 лв., представляваща обезщетение за времето,през което е останал без работа поради незаконното уволнение за срок от 6 месеца, считано от 31.07.2009 г. до 31.01.2010 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяване на иска до окончателното й изплащане.
Съдът е отхвърлил и предявения от П.М.К. *** против „В и К" ЕООД гр.Хасково, иск с правно основание чл.224, ал.1 от КТ за заплащане сумата от 450 лв., представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 17 дни от 2009г., ведно със законната лихва върху сумата от предявяването на иска до окончателното й изплащане.
Недоволен от така постановеното решение е останал въззивникът, който обжалва същото в срок. Твърди,че при постановяване на решението си първоинстанционният съд е допуснал нарушение на материалния и процесуалния закон и не е обсъдил достатъчно задълбочено и в тяхната съвкупност събраните по делото доказателства. Моли въззивният съд да постанови решение, с което да отмени решението на РС Хасково и постанови друго по същество на спора, с което да уважи предявените искове.
В срока по чл.263 от ГПК въззиваемият не е представил писмено възражение
В съдебно заседание въззивникът П.М.К. поддържа подадената въззивна жалба по изложените в нея съображения.
В съдебно заседание въззиваемият не изпраща представител. В писмена молба вх. № 6284 от 02.07.2010 г. взема становище за неоснователност на подадената жалба. Моли да бъде постановено решение, с което да се потвърди решението на РС Хасково.
Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното :
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Преценена по същество е частично основателна.
С искова молба вх. № 16882 от 10.09.2009 г. П.М.К. *** е предявил против „ ВиК” ЕООД гр. Хасково обективно съединени искове с правно основание чл.74 ал.4, вр ал.1 от КТ за обявяване недействителността на клаузата за срочност на трудовия му договор в допълнително споразумение от 02.04.2007г. и на клаузата за срок за изпитване по допълнително споразумение № 15/02.02.2009 г.; с правно основание чл.344 ал.1 т.1 -3 от КТ за признаване за незаконно извършеното със заповед № 37/31.07.2009г. уволнение от длъжността *** и за неговата отмяна; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност *** и за заплащане на сумата от 3 780 лв., представляваща обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконното уволнение за срок от 6 месеца, считано от 31.07.2009 г. до 31.01.2010 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяване на иска до окончателното й изплащане и с правно основание чл.224, ал.1 от КТ за заплащане сумата от 450 лв., представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 17 дни от 2009г., ведно със законната лихва върху сумата от предявяването на иска до окончателното й изплащане.
В исковата си молба ищецът твърди, че е работил в ответното дружество от 10.04.1991г., като до 01.04.2007 г. работел като машинен монтьор на основание трудов договор за неопределено време, а от тази датата до 02.02.2009г. бил преназначен с допълнително споразумение на длъжността монтьор подръжка в спомагателно звено РМЦ, а след това и до 31.07.2009г. - като оператор помпена станция съгласно допълнително споразумение № 15/02.02.2009г. Със заповед № 37/31. 07 .2009 г. на управителя на ответното дружество бил прекратен трудовия му договор на основание чл.71, ал.1 КТ. В заповедта като основание било посочено „ трудовият договор с изпитателен срок е уговорен в полза на работодателя”. Счита,че извръшеното с тази заповед уволнение е незаконосъобразно. Твърди,че бил въведен в заблуждение при подписването на тези допълнителни споразумения и така било опорочено даденото от него съгласие. Като основание за сключването на допълнително споразумение № 15/02.02.2009г. били посочени взаимно изключващи се правни норми, а освен това в него не било определено трудово възнаграждение за квалификация и професионален опит. Налице била идентичност на характера и предмета на дейностите, които извършвал преди и след преназначаванията, мястото на работа не е било конкретизирано, не му били връчени длъжностни характеристики, както и уведомление по чл.63, ал.1 и 2 КТ. В тази връзка излага доводи относно недействителността на двете споразумения, вкл. и на клаузата за изпитателен срок във второто. Твърди също, че с експертно решение № 0966/24.04.2009г. на ТЕЛК за психични заболявания гр.Стара Загора му е определена 53 % трайна неработоспособност с дата на инвалидизиране 24.04 2009 г., но ответното дружество не му определило подходящи условия на труд, нито пък съобразило трудовото му възнаграждение с разпоредбите на чл 320 КТ. Твърди също,че неправилно бил определен размера на полагаемият му се платен годишен отпуск и в тази връзка неправилно било определено обезщетение за 4 дни неползван платен годишен отпуск за 2009 г. Моли съда да постанови решение, с което да постанови решение, с което да бъде признато уволнението, извършено със заповед № 37/31 072009г на управителя на „В и К"ЕООД гр.Хасково, за незаконно и да се отмени, бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност *** да осъди ответника да му заплати обезщетение за времето, през което бил останал без работа вследствие на незаконното уволнение в размер на брутното трудово възнаграждение за 6 месеца за периода 31.07.2009 г. до 31.01.2010 г. в размер на 3780лв., ведно със законовата лихва от датата на завеждането на иска до окончателното й изплащане на дължимата сума; да осъди ответника да му заплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2009 г. за 17 дни в размер на 450лв., ведно със законовата лихва от датата на завеждането на иска до окончателното изплащане на дължимата сума, както и да се обявят за недействителни клаузите за срочност на трудовия договор за длъжността *** по допълнително споразумение от 02.04.2007г. и за срок за изпитване по допълнително споразумение № 15/02.02.2009г., както ида се присъдят направените по делото разноски.
При разглеждането на спора първоинстанционният съд е събрал всички съотносими към спора и сочени от страните доказателства. Пред въззивният съд не се представиха нови доказателства.
Фактическата обстановка е установена правилно от първоинстанционният съд, но изводите направени от него за неоснователност на иска с правно основание чл.74 ал.4, вр. ал.1 от КТ за обявяване на недействителна уговорката за срок за изпитване по допълнително споразумение № 15/02.02.2009г и на исковете с правно основание чл.344 ал. 1, т.1,2 и 3 от КТ са необосновани и не се споделят от настоящият съдебен състав.
По силата на сключен на 10.04.1991 г. трудов договор № 53 ищецът е назначен длъжността машинен монтьор в район РМЦ при ответника със срок за изпитване до 10.07.1991г. На 01.07.1991г. между тях е сключен трудов договор за неопределено време за същата длъжност и е определено съответното трудово възнаграждение. Съгласно допълнително споразумение № 420/02.04.2007г., считано от 01.04.2007г. страните по делото са се споразумели ищецът да заема длъжността машинен монтьор поддръжка във „В и К" ЕООД гр.Хасково спомагателно звено - РМЦ за неопределен срок.
С писмена молба от 30.01.2009 г. ищеца е отправил искане до управителя на ответното дружество да бъде преназначен от машинен монтьор на помпиер в район Хасково.
С допълнително споразумение № 15/02.02.2009г. към трудов договор № 53/10.04.1991г. между страните е постигнато съгласие за следните изменения в посочения договор, а именно считано от 02.02.2009г. за място на работа е посочен гр.Хасково, район Хасково, ищецът е преназначен от длъжността машинен монтьор поддръжка в спомагателно звено - РМЦ на длъжност оператор. С това допълнително споразумение е предвиден изпитателен срок от 6 месеца в интерес на работодателя.
Със заповед № 37/31.07.2009г. на управителя на ответното дружество е прекратено трудовото правоотношение с ищеца, считано от същата дата на основание чл.71, ал.1 КТ. Като причина е посочено, че трудовият договор бил с изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя. Заповедта е връчена на 31.07.2009 г. на ищеца, като отказът му да я получи е удостоверен с подписите на двама свидетели.
Проследена тази хронология , води до извода, че действията на работодателя, свързани с изготвянето и връчването на допълнително споразумение , в което е включена клауза за изпитване при положение, че ищецът е работил 18 години в ответното предприятие по безсрочно трудово правоотношение, са в грубо противоречие със закона и поради това недействителни – чл.74 ал.1 и 4 от КТ. Уговорката за изпитване и неговата продължителност могат да се постигнат еднократно и само преди окончателното приемане на работа. Видно от изложеното по-горе, е че между ищеца и ответника е бил сключен договор със срок за изпитване при първоначалното му постъпване на работа. След като работодателя се е уверил във възможностите му да изпълнява съответната длъжност между тях е сключен трудов договор за неопределен срок. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че включването на клаузата за срок на изпитване в полза на работодателя при съществуващо вече трудово правоотношение е в противоречие с нормата на чл.70 ал.1 от КТ и е недействителна. Частичната недействителност на договора в частта за модалитета няма за последица недействителност на целия договор. Същият продължава действието си като договор за неопределено време съгласно чл.74 ал.4 от КТ.
Действително при последното преназначение на ищецът на длъжността „ оператор ПС във „ В и К” Хасково в длъжностните характеристики на тази и заеманата преди това длъжност *** се отчитат известни различия. При наличие на съществуващо между страните трудово правоотношение, при което работникът е изпълнявал повече от 18 години тази длъжност в това предприятие, изцяло в тежест на работодателя е да установи,че е настъпила обективна и действителна промяна в характера на работата, която е довела и изисква промяна на трудовата дейност на работника в характерните й елементи, с оглед на което е необходимо да се провери годността му да я изпълнява. Такова пълно и главно доказване от страна на работодателя не е направено в хода на съдебното производство.
С оглед изложеното,въззивният съд счита,че уговорената в допълнителното споразумение № 15 от 02.02.2009 г. клауза със срок за изпитване в полза на работодателя е недействителна, поради което прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл.71 ал.1 от КТ е незаконосъобразно и Заповедта, с която то е извършено следва да бъде отменена.
Предвид обусловеността на останалите кумулативно съединени искове по чл.344, ал.1, т.2 и т.З вр. чл.225, ал.1 КТ от изхода на спора по главния иск за признаване на уволнението за незаконно и доколкото въззивният съд намира същия за основателен, следва да се уважат и останалите обективно съединени искове по чл.344 ал.1 т. 2 и 3 от КТ - за възстановяването на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност *** при ответника, както и за заплащане на обезщетение в размер на 2 976,30 лв. за времето, през което е останала без работа, поради незаконосъобразното уволнение за срок от 6 месеца, считано от 31.07.2009г. до 31.01.2010г. и законната лихва върху сумата от предявяването на иска – 10.09.2009 до окончателното й изплащане.
От събраните по делото доказателства се установява безспорно, че след прекратяване на трудовият договор ищецът не е започнал работа по трудово правоотношение при друг работодател. С оглед на това основателно е искането му да му бъде заплатено обезщетение за оставане без работа за период от шест месеца в размер на 2 976,30 лв. До този размер искът е основателен и доказан. Видно от заключението на ВЛ брутното трудово възнаграждение на ищеца за последният отработен месец е 496.05 лв. или за шест месеца този размер възлиза на 2976,30 лв.
Правилни са изводите на съда,че предявеният иск с правно основание чл.74 ал.4 вр. ал.1 от КТ за обявяване на недействителност на клауза за срочност на трудовия договор в допълнително споразумение от 02.07.2007 г. е неоснователен и недоказан. Видно от съдържанието на това споразумение, е че трудовият договор е с неопределен срок, а не както твърди ищеца, поради което и направеното искане за обявяване на недействителност на тази клауза е неоснователно. В тази част постановеното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.
Правилно се явява решението на първоинстанционният съд, в частта, в която е отхвърлил иска с правно основание чл.344 ал.1 т.3 от КТ за заплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа за разликата над 2976,30 лв. до пълния предявен размер от 3 780 лв., поради което решението в тази част следва да бъде потвърдено.
Правилен, като краен резултат е изводът на първоинстанционният съд за неоснователност на предявеният иск с правно основание чл.224 ал.1 от КТ, поради което решението в тази част също следва да бъде потвърдено. Съгласно цитираната разпоредба за работникът възниква правото да бъде парично обезщетен за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение. Т.е предпоставка за възникване на това право на работника е трудовият договор да бъде прекратен, която предпоставка, с оглед изложеното по-горе и отмяната на Заповедта за прекратяване на трудовото правотношение, не е налице.
С оглед изхода на спора ответникът по делото следва да бъде осъден да заплати в полза на държавния бюджет, по сметка на ОС Хасково, ДТ върху уважените искове в размер на 209,05 лв. / по 30 лв. мин.такса, съгласно чл.3 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК за неоценяемите искове с правно основание чл.74 ал.1 от КТ, чл.344 ал.1 т.1 и 2 от КТ и 4% върху присъденият размер на обезщетение – чл.1 от Тарифата/, както и сумата 100 лв. – платено възнаграждение на ВЛ.
Водим от горното съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Решение № 165 от 12.03.2010 г. на РС Хасково, постановено по гр.д. № 2243 по описа за 2009 г., в частта, в която съдът е отхвърлил предявения от П.М.К., ЕГН ********** *** против „В и К" ЕООД гр.Хасково, седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Сакар" № 2 иск с правно основание чл.74, ал.4, вр ал.1 от КТ за обявяване недействителността на клаузата за срок за изпитване по допълнително споразумение № 15/02.02.2009г., и в частта, в която е отхвърлил предявените от П.М.К., ЕГН ********** *** против „В и К" ЕООД гр.Хасково, седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Сакар" № 2 обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т. 1 – 3 от КТ за признаване за незаконно извършеното му със заповед № 37/31.07.2009г. уволнение от длъжността *** и за неговата отмяна, за възстановяването му на заеманата от него преди уволнението длъжност *** във „В и К" ЕООД гр.Хасково и за заплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа, поради незаконното уволнение за срок от 6 месеца, считано от 31.07.2009г. до 31.01.2010г. за сумата до 2976,30 лв., ведно със законната лихва върху сумата от предявяването на иска до окончателното й изплащане, вместо което ПОСТАНОВЯВА :
По предявения от П.М.К., ЕГН ********** *** против „В и К" ЕООД гр.Хасково, седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Сакар" № 2 иск с правно основание чл.74, ал.4, вр ал.1 от КТ ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА клаузата за срок за изпитване по допълнително споразумение № 15/02.02.2009г.
По предявението П.М.К., ЕГН ********** *** против „В и К" ЕООД гр.Хасково, седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Сакар" № 2 обективно съединени искове с правно основание чл.344 ал.1 т. 1 – 3 от КТ :
ПРИЗНАВА за незаконно извършеното със заповед № 37/31.07.2009 г. на управителя на „ В и К” ЕООД гр. Хасково уволнение от длъжността ****и ОТМЕНЯ тази заповед.
ВЪЗСТАНОВЯВА П.М.К. на заеманата от него преди уволнението длъжност *** във „В и К" ЕООД гр.Хасково.
ОСЪЖДА „ В и К” ЕООД гр. Хасково да заплати на П.М.К. *** 976,30 лв. / две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева 30 ст./., представляваща обезщетение за времето, през което е останал без работа, поради незаконното уволнение за срок от 6 месеца, считано от 31.07.2009г. до 31.01.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяването на иска – 10.09.2009 г. до окончателното й изплащане.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 165 от 12.03.2010 г. на РС Хасково, постановено по гр.д. № 2243 по описа за 2009 г. в останалата част.
ОСЪЖДА „ В и К” ЕООД гр. Хасково да заплати в полза на държавния бюджет по сметка на ХОС сумата от 309,05 лв., от които 209,05 лв. ДТ върху уважените искове и 100 лв. изплатено възнаграждение за ВЛ.
Решението може да бъде обжалвано пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1/


2/
 

 RE: Съкращение по Чл.71 renka Профил 25.11.2011 16:19

Нели, моля те за мнение по следния случай:
Мой познат, работи като дистрибутор. Вчера, без всякакви предизвестия, му искат да си върне сл.тел., кола и т.н. и му правят проверка на наличността. Твърдят, че липсва стока. Доколкото познавам това момче-това твърдение ми се струва абсурдно. Връчват му единствено на този етап труд.книжка с основание за прекратяване чл.330,ал.2 без точка еди коя си. И са му казали,че го прекратяват поради "несправяне с работата"-цитирам.Сега чакам да видя заповедта...
Да уточня: Нямат никакви документи за приета от него такава стока. Той ми твърди, че не е правил такава заявка, но практиката им била, той звъни и поръчва по тел. и му се доставя. Тази липса на документация, считам че ще е проблем на работодателя при евентуален иск.
Какво е твоето мнение?
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения