Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок!

 Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! krasi_m Профил Изпрати email 17.01.2009 16:51

Месец Август 08г..изплащаме дивидент на съдружник в ООД, данъка (5%) е внесен на 15.09.08г.Според чл.201 ЗКПО:
Чл. 201. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лицата, удържали и внесли данъка при източника по чл. 194 и 195, и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 и 8, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода, чрез декларация по образец. Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът.]
Според вас кога трябва да се подаде декларацията - м.Октомври 08г. или м.Януари 09г.?
Май е трябвало в м.Октомври, а аз съм се заблудила, че в м.Януари.
Според вас как е?
Някой знае ли каква ще е санкцията?

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! олее (гост) 17.01.2009 21:35

Еййййй и ние платихме дивиденти и внесохме данъка в срок, а пък за тая декларация съвсем я забравихме. И сега какво става да я подаваме лисега със закъснение?

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Каскадьорка Профил 17.01.2009 21:42

изплащаме дивидент на съдружник в ООД

Какво лице е тоя съдружник и отговаря ли на условията на чл. 194?

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! krasi_m Профил Изпрати email 18.01.2009 07:47

Съдружникът в ООД-то е местно физическо лице.

Как тълкувате чл.201 ЗКПО? И по точно - "Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът"

Дали при внесен данък в м.Септември, месеца за подаване на декларацията, следващ тримесечието 01.10.08-31.12.08г. е м.Януари 09г. или
цялата година се разделя на 4 тримесечия и за плащането на данъка в м.09.08г., декларацията трябва да се подаде в м.Октомври, защото сме в 3-то тримесечие 01.06.08-30.09.08г.?

Хора помагайте!!!

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Хахо (гост) 18.01.2009 09:14

Е, октомври е, краси. Но не е толкоз страшно, ако я подадеш през януари - поне в момента на подаването няма да претърпите санкции. Сигурация 90%.

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Мая (гост) 18.01.2009 09:44

Тези съдружници български граждане ли са или не?Защо си мисля,че това се отнася само за жужди граждане, общини и т.н, само тези изброени в чл.194!Или бъркам?

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Каскадьорка Профил 18.01.2009 10:00

Съдружникът в ООД-то е местно физическо лице.

Не се обиждайте, но наистина имам чувството, че не четете.

Чл. 201. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лицата, удържали и внесли данъка при източника по чл. 194 и 195, и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 и 8, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода, чрез декларация по образец. Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът.

Чл. 194. (1) С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
(2) Данъкът по ал. 1 е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:
1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
2. договорен фонд;
3. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица
Чл. 195. (1) Доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен.
(2) Данъкът по ал. 1 се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица, с изключение на доходите по чл. 12, ал. 3 и 8.
(3) Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице по чл. 2 и за доходите по чл. 12, ал. 3 и 8, данъкът се удържа от получателя на дохода.
(4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска дейност в страната начислява посочените доходи на други части на предприятието си, разположени извън страната, с изключение на случаите, когато счетоводни разходи не се признават за данъчни цели или счетоводни разходи или активи, отчетени по действително понесените разходи (себестойност), се признават за данъчни цели на място на стопанска дейност.
(5) Авансовите плащания във връзка с доходите по ал. 1 не подлежат на облагане с данък при източника.


Никъде в чл. 194 и чл. 195 не става въпрос за дивиденти, изплатени на местни физически лица. Та- Мая правилно си мисли. Не се подава декларация по чл. 201.

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Хахо (гост) 18.01.2009 10:18

Голем съм Хахо. И през ум не ми ми на да прочета втория пост на краси, в който е уточнено, че става дума за дивиденти на местни лица.
Абе, краси, що ме объркваш така:)))

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! krasi_m Профил Изпрати email 18.01.2009 15:31

Е вече тотално се обърках...

Цяла седмица се кося и се чудя как да кажа на управителя за грешката си, направо се побърках....
Ей, тия тъпи дивиденти ми взеха здравето. Е не знам и аз какво съм чела не до чела, и като се ошашавих, че съм изпуснала срока и чета, че глобата за не подадена декларация е 500 лв., и тотално блокирах.
Е сега излиза, че не трябва да подавам нищо, нали? А изобщо декларират ли се някъде тия дивиденти? Съдружникът на ООД-то, когато си подава ГДД по чл.50 ЗДДФЛ като физическо лице не ги декларира и там, нали? Или съм пак в грешка?

Благодаря на всички отзовали се от сърце!


 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! леле (гост) 18.01.2009 15:35

Каскадьорка - 10,00 ч с чувство е постнала нещо за четене.(((

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! тониК Профил Изпрати email 18.01.2009 15:36

Пък аз на 16.01.2009г. платих точно такива дивиденти по чл.194, направих декларацията по чл.201
и сега се чудя дали утре /19.01.2009г./ ще ми я приемат.Ако не я приемат ще трябва да я вкарвам чак през месец април.Да, да, шъ помня до тогаз.Ама утре ще пробвам де: )))))))))
Става дума за ЕООД, тъй че няма да има друго....Дано "хвана" вх. номерче: ))))))))))

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Edin (гост) 26.02.2009 12:24

Декларация по чл. 201 се подава само когато имате изпълнени условията на чл. 194 - 195 - в тези разспоредби на ЗКПО не са включени изплатените дивиденти на местни физически лица.

Този вид доход се декалрира от ЮЛ изплатило дохода в сроковете и по реда на ЗДДФЛ, по-точно:
чл. чл. 73, ал. 1 и още по-точно с код "24"
документа се казва:
СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2008 Г.

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Gioia (гост) 28.02.2009 13:29

код 24 Дивиденти и ликвидационни дялове, С ИЗСЛЮЧЕНИЕ на подлежащите на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ

В случай ,че се декларират в тази справка дивидентите познай какво ще стане - данъчните ще направят засечка и ще търсят декларация от получателя на дохода ( а той няма задължение да подава такава )

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! мая (гост) 28.02.2009 16:01

В търговският регистър трябва ли да се даде това решение за разпределяне на дивидент?

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Rumistef Профил 28.02.2009 16:06

да

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Гошо (гост) 28.02.2009 20:47

Къде пише, че трябва да се подава в Търговския регистър?

 RE: Декларация за дивидент чл. 201 ЗКПО - изпуснат срок! Тес (гост) 12.03.2009 13:36

Колеги, моля отново да обсъдим темата! Работя в ООД и ще разпределям дивиденти на собственик-управител по ДУК, местно ФЛ.
1. Декларация по чл. 201 от ЗКПО - не се подава за местни ФЛ.
2. През 2010г. ще се подаде справка по чл. 73 за изплатени доходи на ФЛ (освен ако не променят нещо).
3. Какво и как се подава в ТР? Ако разпределям дивиденти 5 пъти в годината, толкова ли пъти ще ходя да ги отчитам пред тях?
Благодаря!

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! yaniok Профил 14.03.2009 10:05

Колеги,
аз пък си разпределих дивиденти през месец Март 2008, и най-чинно си подадох декларация по чл.201 (а сега разбирам, че не е трябвало), сега да го покажа ли и в справката по чл.73? Става въпрос за Управител и собственик на ЕООД, който е по ДУК и е местно ФЛ. И още един въпрос да му подавам ли декларация по чл.50 за 2008 или няма нужда (той е осигурен на максимума и няма ДОД за доплащане)?

Предварително ви благодаря за помощта

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! yaniok Профил 16.03.2009 09:02

моля помогнете
 

 RE: Декларация за дивидент чл.201 ЗКПО - изпуснат срок! Alvarez Профил Изпрати email 16.03.2009 13:59

Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация

Чл. 52. Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
1. доходи от трудови правоотношения, когато работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) необлагаеми доходи, с изключение на посочените в чл. 13, ал. 3, и/или
3. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
4. доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци