Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! граждански договори и ддс

 граждански договори и ддс ДаниЕ (гост) 21.12.2005 12:23

Здравейте колеги !
Интересен казус: Физическо лице, съдружник в ООД, самоосигуряващ се чрез дружеството и получаващ доходи само от дружеството оформени като граждански договори за авторски и лицензионни възнаграждения. Доходите достигат прага 50000лв за 12месеца. Следва ли да се регистрира по ДДС. Според мен ключовото понятие е независима икономическа дейност. Въпросното лице е било посъветвано да се регистрира, при което дан. служба го заставя да си извади булстат за да му издаде дан. номер, което по мое мнение променя статуса му. Моля за вашето мнение.

 Re: граждански договори и ддс angel Профил 21.12.2005 19:17

Физическите лица нетърговци също могат да са ДЗЛ по ЗДДС, изключенията са тези, които получават доходи по трудови правоотношения и по договори за управление и контрол. Дейността свързана с авторските и лицензионни възнаграждения си е облагаема по закона и си е чиста независима икономическа дейност. От тук следва, че достигайки облагаем оборот над 50х лв. това води до регистрация по ЗДДС, но не с данъчен номер, а с ЕГН например. Така мисля, интересно е да се чуят и други мнения.

 Re: граждански договори и ддс Дора (гост) 22.12.2005 00:22

В ЗДДС чл.2 т.2 -не е независима ик.дейност дейността на физическите
лица уредена в специални закони.Мисля,че трябва да се провери в Закона за
авторското право или нещо подобно.По същата аналогия би трябвало
почти всички адвокати и нотариуси да са регистрирани по ЗДДС,но
тяхната дейност е уредена в спец .закони.Това е моето мнение.

 Re: граждански договори и ддс ДаниЕ (гост) 22.12.2005 11:59

Благодаря за отговорите, наистина трябва да се заровя и в Закона за авторските и лицензионните възнаграждения.
Но ще се върна на независимата икономическа дейност, лицето си получава доходите от една фирма, в която е съдружник и управител, къде е независимостта, та нали ако ги получаваше тези доходи като дивидент, нямаше да стои въпроса с ДДС. Мисля че въпроса опира и до доходи от извънтрудови правоотношения и свободни професии, като при първите, осигуровките се разпределят между лицата и фирмата, и по последните тълкования за Булстат, първите не трябваше да се регистрират, ако имат доходи на друго основание, за което имат осиг. вноски НОИ. Някой понятия тъкмо ми се изяснят какво е искал да каже автора, и те вземат да се променят. Май темата трябваше да я кръстя гр. договори, Булстат, ДДС и имали почва у нас. Ще се радвам на вашето мнение. Приятен ден!

 Re: граждански договори и ддс Mupa Профил Изпрати email 22.12.2005 12:36

"В ЗДДС чл.2 т.2 -не е независима ик.дейност дейността на физическите лица уредена в специални закони"
Къде пък го пише това?!
Адвокатите и нотариусите извършват само освободени доставки. Извън освободените доставки, само два вида дйност е изключена от обхвата на ЗДДС и з-ето за рег-ция: по трудов договор и по управление на юрид. лица.
В чл. 4 под "нематериална собственост" очевидно се разбира и интелектуалната собственост: авторски произведения, изобретения и т.н.

 Re: граждански договори и ддс Калудка Профил Изпрати email 22.12.2005 12:50

Този весел казус всъщност е част от предприета наскоро акция на някои ТДД в страната за издирване и ревизиране на ФЛ с декларирани доходи над 50 000 лева в рамките на 12 месеца и съответно налагане на наказания за пропуснати срокове за регисрация по ЗДДС. Хубаво е да се разглежда нормативната база овреме, за да се избягват неприятните проблеми...
И нещо смешно: дори и лицата, закупили и продали автомобили например

 Re: граждански договори и ддс ДаниЕ (гост) 22.12.2005 13:44

Да казуса наистина е "весел". Възможно е да има такава акция в момента, но не подържам лозунга "Страх лозе пази". Възможно е и след една година да има данъчна кампания за лица, които не е трябвало да се регистрират по ДДС, а са го направили, съответно отказване на дан. кредит на отсрещната фирма. Свидетели сме на много метаморфози от този род Тези физ.лица, регистрирани по ДДС какъв дан. кредит ддс приспадат, подвижни пясъци. За да бъда по-конкретна, лицето прави опит да се регистрира по ДДС и настъпва суматоха в данъчното и в Булстат. Едните казват че нямат такъв случай и за да го регистрират по ддс, трябва да му издадат дан. номер, различен от ЕГН и за да стане това трябва БУЛСТАТ. Тези от Булстат казват, че не подлежи на регистрация по Булстат. Отново в изходна позиция при данъчните и те след дълги обсъждания са се обадили на тези от булстат въпреки всичко да му издадат булстат. Така според мен те са приложили метода на чайника, т.е. да сведат нещата до нещо познато, защото той става търговец по занятие без да е необходимо вписване в търг. регистър, а той в действителност не е бил такъв, защото са щели да го санкционират защо не го е направил по рано. Предполагам, че ако е нямал БУЛСТАТ е трябвало да му връчат отказ от регистрация по ддс, но явно няма да го разбера този вариант. За сега още се чака резултата ще ли или не ще да е регистриран по ддс. Според мен въпроса не е никак ясен, след време механизма ще се изясни, но до тогава трябват ясновидски способности. Ако имате мнение по въпроса ще съм ви благодарна да го споделите. Този въпрос все още не е така масов, но с падане прага по ддс, предполагам че все повече ще ни боли.

 Re: граждански договори и ддс Mupa Профил Изпрати email 22.12.2005 15:40

Как не са имали такъв случай, нали бабите реститутки, които използват само че материална собственост ;-) за получаване на доходи, ги регистрирали.

 Re: граждански договори и ддс Кака Ви (гост) 22.12.2005 22:34

Механизма на регистрация по ДДС на физическо лице придобиващо доходи от свободна професия (без адвокатите и тези по договори за управление и контрол - те са освободени) е познат и вече добре отработен. На лицето се дава Булстат, ЕГН е данъчен номер, данъчната служба разполага от няколко години с програма за приемане на данъчната декларация и дневниците по ДДС на физичесите лица. Данъчен кредит се ползва за онези покупки, които физичестото лице може да докаже , че са по повод на оказаните от него услуги и реализирани доходи. Физическото лице си поръчва данъчни фактури с 10 разрядна номерация. Води счетоводство защото при насрещни проверки освен дневници ще му изискват и извлечения от сметка 4531 , 4532 , банка и т.н. И да не забравя за всеки доход (без ДДС) освен фактура се съставя и хонорар-сметка за определяне на авансовия данък общ доход и социални осигуровки, ако има такива.

 Re: граждански договори на пенсионер по телк гери (гост) 23.12.2005 12:13

До колко пари имат право да получават эа да не плащат данък за годината. Трявва ли да си плаща здравните осигуровки като се има впредвид че е пенсионер.

 Re: граждански договори и ддс ДаниЕ (гост) 23.12.2005 13:34

Към Кака ВИ: Много благодаря за отговора. За да придобия по-пълна представа за статута на тези лица ще Ви помоля, да ми отговорите на още няколко въпроса във връзка с тях. Извинявам се предварително, ако въпросите ми Ви се сторят тривиални или глупови, аз имам отношение по тях, но няма да съм убедена без да чуя компетентно мнение. Благодаря Ви предварително.
1. След като имат Булстат, следва ли да се регистрират в НОИ, да подават декларации, да внасят авансови осигурителни вноски, в случаите когато са осигурени на друго основание и когато не са осигурени. Ако съм разбрала правилно, те могат да продължат по стария начина на социално осигуряване, като фирмата платец на дохода начислява осигуровките, при наличие на такива, и се разпределят между фирмата и лицето. Правилни ли съм разбрала.
2. Длъжни ли са да декларирират банкови сметки, кои, пред данъчното и в НОИ, ДДС с-ки, Рс-ки - да, но лицето може да има и други сметки, несвързани с дейността му
3. След като са задължени да водят счетоводство, издават дан. фактури и едновременно фирмата, платец на дохода оформя хонорар-сметка, определя нормативно признатите разходи и авансово удържа и внася ДОД, това означава ли, че регистрацията по ДДС не променя статуса им по останалите дан. закони и воденото счетоводство е само за целите на ддс и няма отношение към доказване разходите на лицето и имат ли възможност за избор.
4. Въпрос свързан с еднократни продажби, не по занятие. След като правото на дан. кредит се определя от дейността на лицето, следва ли физ. лице да начислява ддс за всяка извършена от него продажба, примерно продажба на осн.жилище, автомобил, лични вещи,активи закупени преди регистрацията му по ЗДДС, за които притежава дан.фактури (фирмите съставят опис при регистрацията си по ддс за наличните активи с ДДС и имат право да си го приспаднат). След регистрация по ДДС, абсолютно на всички приходи ли се начислява ДДС или само на тези свързани с дейността на лицето и къде той декларира тази дейност. Има ли връзка с регистър Булстат и дейностите, които е декларирал там, само за тях начислява ДДС.
5. Въпрос свързан с дейност по занятие. Ако лицето примерно реши да извършва и търговска дейност, тя автоматично ли става правоприемник на регистрация по ДДС, независимо каква правна форма е избрало лицето, дали е избрало или не съдебна регистрация като ЕТ, ЕООД, има ли връзка с прехвърляне на предприятие.
6. Въпрос свързан с дерегистрация по ддс. Има ли възможност лицето да се дерегистрира по ддс, без да е достигнал прага за дерегистрация, примерно, сключи трудов договор или ДУК и няма да получава доходи по гр. договори за неопределен период от време. Периодът за дерегистрация ли е критерият, който определя възможността лицето да сключи граждански договор, при положение че се е дерегистрирал по избор (горното изречение)
 

 Re: граждански договори и ддс кака ви (гост) 27.12.2005 23:29

Отговорите на повечето от въпросите е "ДА".

Следва да се има предвид, че в чл. 4 от ЗДДС е дадено определение на независима икономическа дейнос, която включва и свободната професия. От това определение може да се даде отговор на Вашите въпроси до къде се простира риска за евентуално попадане в обсега на ЗДДС. Освен това следва да се има предвид, че доставките и действията , извършени извън рамките на независимата икономичска дейност са освободени (чл. зз, ал. 2)
Досещате се, че предишният отговор е на база изстрадана практика. Влючително с банкова сметка и по-късно сметка за ДДС. НОИ.месечна декларация.
По отношение на дерегистрация, читам че трябва да се спазва реда за оборота .Поне за 2005 е така.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци