Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! протокол за дивиденти

 протокол за дивиденти Саня (гост) 16.02.2009 18:22

Публикува ли се в ТР протокола за решението за разпределяне на дивиденти, ако решението е взето след публикуване на ГФО

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 17.02.2009 09:16

Толкова ли ми е тъп въпроса.
ГФО за 2007 е публикуван през ноември 2008, три месеца след пререгистрацията. В края на януари 2009 г след като е изготвен и приет ГФО за 2008 и е подаден за обявяване в ТР, през февруари се взема решение за разпределяне на дивидент за 2007 и 2008 г.
Прави се протокол. Внасят се 5%
Въпроса ми е този протокол трябва ли и кога да обявявам в ТР

 RE: протокол за дивиденти ив (гост) 17.02.2009 09:21

Аз гледам изброените случаи за обявление в Г1 и такова за разпределение на дивиденти няма. Обаче не може да е взето решение за разпределяне на дивиденти за 2008, ако не сте подали отчета.

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 17.02.2009 10:44

Ив, и двата ГФО зя 2007 и 2008 са подадени
Въпросът ми е
Какво става с протокола за разпределяне на дивиденти
Публикува ли се кога и къде?
Или само догодина да е живот и здраве ще подам справка

 RE: протокол за дивиденти ив (гост) 17.02.2009 10:51

Значи 3 мес след датата на подаване на отчета следва да подадеш и в ТР копие на отчета. Той е придружен с протокол за резултата от дейността и обикновенно се пише дали печалбата след облагане ще послужи за разпределение на дивиденти. Ти си описваш сумата на дивидента и към ГФО даваш и протокола за разпределението им.

 RE: протокол за дивиденти nick_cave Профил Изпрати email 17.02.2009 11:06

Публикува ли се в ТР протокола за решението за разпределяне на дивиденти, ако решението е взето след публикуване на ГФО

Според мен, да.

 RE: протокол за дивиденти ив (гост) 17.02.2009 11:09

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ .................................

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.02.2008 г. в град Бургас, .............................. се проведе заседание на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност ................................, регистрирано по ............................ по описа на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Република България, ........................................., ЕИК по БУЛСТАТ ...................

На събранието присъстваха съдружниците:

1. ..........................................., в качеството си на съдружник и управител;
2. ......................................., в качеството си на съдружник;
3. ............................................, в качеството си на съдружник;
4. .........................................., в качеството си на съдружник, управител и прокурист.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2008 г.
2. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от предходни години.

Слез проведени разисквания Общото събрание реши следното:

1. Приема годишния финансов отчет на ............................. за 2008 г. без резерви.
2. След внасяне на дължимия корпоративен данък по ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2008 г., част от печалбата след данъчно облагане да се разпредели под формата на дивидент съгласно дяловете на съдружниците и част от печалбата да се реинвестира.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за Агенцията по вписвания и един за архива на дружеството.

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 17.02.2009 13:14

В началото на септември 2008 пререгистрирах ООД-то в ТР
През ноември обявих и публикуваха ГФО за 2007
В началото на февруари 2009 обявих и публикуваха ГФО за 2008
Ако утре или примерно през м. май вземем решение за разпределяне на дивидент за 2008 г
Правим си протокол. Внасяме 5% данък
После?
Трябва ли този протокол да обявявам в ТР и кога или през 2010 само пускам справката в НАП

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 17.02.2009 13:30


Достатъчно ли е през 2010 да подам тази справка
Чл. 73.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Доходите по чл. 38, ал. 1 се включват в справката по ал. 1 за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на разхода - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.

 RE: протокол за дивиденти Весела (гост) 17.02.2009 13:34

ЕООД какъв протокол на Общото събрание трябва да представи в ТР?

 RE: протокол за дивиденти Маграт Профил 17.02.2009 13:34

Никъде не намирам основание да се вписва решението за разпределяне на дивидент.

Някой ако знае, да каже.

 RE: протокол за дивиденти Габи (гост) 17.02.2009 13:37

Закон за счетоводство
чл. 40
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

 RE: протокол за дивиденти Маграт Профил 17.02.2009 13:41

аз го чета така:

"Закон за счетоводство
чл. 40
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година. "

 RE: протокол за дивиденти Габи (гост) 17.02.2009 13:46

Маграт,
Ми то затова тромавите Ад-та се притесняваха кога ще им излезе обявата за Общо събрание,
за да се вземат решения, и за да публикуват след това ГФО.
При всички случаи като приемаш ГФО, няма как да не се изкажеш какво ще правиш печалбата нали?

 RE: протокол за дивиденти Маграт Профил 17.02.2009 13:48

Габи, така е. Ама ако я оставя неразпределена при приемането на ГФО, а пък в течение на годината си гласуват дивиденти всеки месец? Голямо публикуване ще падне.

 RE: протокол за дивиденти Габи (гост) 17.02.2009 13:51

Маграт, отиваме към фантастичните филми:)
Аз го чета така - подал си ГФО без решението. после решаваш - публикуваш.

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 17.02.2009 13:54

В публикувания ГФО за 2008 г има решение, че печалбата няма да се разпределя.
През май взимаме решение за разпределяне с протокол и плащане на 5% и 2010 подавам в справката по чл.73
ПРАВИЛНО ЛИ Е?
Аз мисля , че ДА

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 17.02.2009 20:04

Моля отговрете ми правилно ли мисля?

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 18.02.2009 09:24

Моля за отговор

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 18.02.2009 17:25

Моля пишете поне едно да или не

 RE: протокол за дивиденти Габи (гост) 18.02.2009 17:26

Саня,
защо се дърпат да го публикуват?!
Рано или късно ще се види.

 RE: протокол за дивиденти небесна Профил 18.02.2009 17:35

Подкрепям Маграт, публикува се заедно с отчета решението на ОС към датата на одобряване на отчета. Тогава сме решили да не си разпределяме печалбата, това и публикуваме. После може да ни хрумне всеки месец от май до ноември да си разпределяме дивиденти, как пък няма да им публикувам решенията за това...

 RE: протокол за дивиденти ИН (гост) 18.02.2009 17:37

по Закон за счетоводство
чл. 40
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

щом решението за разпределение е взето през 2009г. трябва да се публикува в ТР през 2010 заедно с ГФО за 2009 г. (мисля аз)

 RE: протокол за дивиденти Саня (гост) 18.02.2009 17:58

Благодаря на всички ви.

 RE: протокол за дивиденти Габи (гост) 18.02.2009 18:03

Саня какво реши?
Да те питам - в решението за приемането на ГФО за 2008 няма решение за разпределение на печалбата - така ли?
Или вече има едно решение - няма да се разпределя, и последващо - ще се разпределя.
Започвам да си мисля че първото решение на 100% се публикува.
Останалите - ще се видят в отчета за 2009.

 RE: протокол за дивиденти небесна Профил 18.02.2009 18:35

"Останалите - ще се видят в отчета за 2009."

точно така, в ОПП-то за 2009 ще се види, че има плащания при разпределения на печалбата, а в баланса неразпределената печалба ще отсъства и туй то :)

 RE: протокол за дивиденти Стаси (гост) 23.06.2009 14:12

Колеги,моля помогнете - м.12.2008 разпределихме дивиденти за 2006 и 2007г.,м.01.2009 си платихме данъка 5%,след което подадохме и справка за изплатените доходи на физ.лица.До 30.06 трябва да подам ГФО в Търговския регистър,като фирмата е пререгистрирана м.10.2008, та въпроса ми е в случая протокола за разпр.дивиденти трябва ли да се подава в ТР ,след като не касае печалбата от 2008,която стои като неразпределена печалба ?Сърдечно благодаря на всички,които се включат!
 

 дивиденти-обявяване в ТР Стаси (гост) 23.06.2009 15:03

Моля ,ако има знаещи по въпроса да се включат....
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство