Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! недвижим имот от ЕТ

 недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 04.03.2009 11:11

Какво става с недвижимия имот който се води на ЕТ при закриване на фирмата.В натуралнияакт се води на фирмата. Сега трябва ли да се прехвърли на собственика и по какъв начин.Как трябва да се оформи документално.

 RE: недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 04.03.2009 19:39

Моля ,никой ли не знае ?Все на някой му се е случвало да прекрети дейност и да има недвижемо имущество.Как да се прехвърли на собственик-физическо лице?

 RE: недвижим имот от ЕТ Янчо (гост) 04.03.2009 19:45

Имате нужда от добра данъчна консултация.
Трябва да се обърнете към специалист.
Това не е просто да или просто не.

 RE: недвижим имот от ЕТ plamen_70 Профил Изпрати email 04.03.2009 19:52

Здравейте,
ами прочете търговския закон.
Сделки с предприятие
[Препратки от актове] [Препратки от практика] [Препратки от статии] [3 редакции на елемента]
Чл. 15. (1) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

 RE: недвижим имот от ЕТ натура (гост) 04.03.2009 19:55

Няма какво да говорим повече.

В натуралнияакт щото няма да се разберем

 RE: недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 04.03.2009 20:23

Явно ,че тук има хора ,които чакат някой да направи техническа или стилна грешка и да критикува.

 RE: недвижим имот от ЕТ Каскадьорка Профил 04.03.2009 20:26

стилна грешка

Стилистична.

Само минавам оттук, чао :)

 RE: недвижим имот от ЕТ plamen_70 Профил Изпрати email 04.03.2009 20:26

поне аз не съм от тях
така,че кажи по-подробно какъв е проблема.

 RE: недвижим имот от ЕТ Хана (гост) 04.03.2009 20:40

Пламен ,не разбирам защо отговора да е в ТЗ ,според мен повече ще е по ЗДДФЛ.,но не съм сигурна.

 RE: недвижим имот от ЕТ plamen_70 Профил Изпрати email 04.03.2009 20:41

Милена, какво работиш?
Собственик си на ЕТ, счетоводител?

 RE: недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 04.03.2009 20:48

и двете!

 RE: недвижим имот от ЕТ plamen_70 Профил Изпрати email 04.03.2009 20:50

Фирмата на ЕТ съществува ли в ТР или само временно е прекратила дейността си?

 RE: недвижим имот от ЕТ охохох (гост) 04.03.2009 20:50

ох ох ох не излагай гилдията мооля те, чао!

 RE: недвижим имот от ЕТ Федор Венедиктович Ез...  Профил 04.03.2009 20:53

Хана, ЗДДФЛ няма отношение тук. Все пак става дума за заличаване на ЕТ, поне така разбирам.
В случая не е приложим чл.27 ал.5

 RE: недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 04.03.2009 21:09

ЕТ няма да се пререгистрира и ще изчака служебно да се ликвидира ,но сега все още извършва дейност.Въпросът е кога и как да се прехвърли недвижимия имот на физическото лице.- или собственика на ЕТ.Дано да сте ме разбрали ,защото аз наистина се затруднявам и моля само който наистина знае или иска да помогне да се включи. Иначе всеки може да си пише свободни съченения и да критикува ! Благодаря ви !

 RE: недвижим имот от ЕТ куку (гост) 04.03.2009 21:40

Милена,покупко-продажба не става ли?Преди да сте спрели дейност.

 RE: недвижим имот от ЕТ aktiva Профил Изпрати email 04.03.2009 21:43

Чл. 27. (1) Физическо лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, може да включи в имуществото на едноличния търговец придобити от него движими и недвижими вещи, които:

1. не са в режим на съсобственост, или

2. са част от съпружеска имуществена общност.

(2) Вещите по ал. 1 се завеждат в счетоводството на едноличния търговец по документално доказаната им цена на придобиване.

(3) В случаите по ал. 1 физическото лице - собственик на едноличния търговец, съставя протокол, в който посочва вида на вещта и цената по ал. 2.

(4) В случаите по ал. 1, т. 2 другият съпруг декларира с нотариално заверена декларация съгласието си за включване на вещта в имуществото на едноличния търговец.

(5) Ако впоследствие вещта по ал. 1 бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице - собственик, за данъчни цели се смята, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13. Облагаемият доход се определя като разлика между:

1. пазарната цена и данъчната стойност - за данъчни амортизируеми активи по Закона за корпоративното подоходно облагане;

2. пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване - за всички други вещи.

(6) Данъчните временни разлики по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, които са свързани с вещ по ал. 1, не се признават за данъчни цели към момента на продажбата по ал. 5 и през следващите години.

(7) Пазарната цена по ал. 5 се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на вещта от физическото лице - собственик, както и при последващо прилагане на ал. 2.

 RE: недвижим имот от ЕТ 987 (гост) 04.03.2009 21:51

" куку (гост)" кой но кого ще продава.

 RE: недвижим имот от ЕТ куку (гост) 04.03.2009 21:52

Ще намерят,стига да искат:)

 RE: недвижим имот от ЕТ 987 (гост) 04.03.2009 21:54

Ако намериш нотариус, който да изповяда продажба на имот от едноличен търговец на физическото лице собственик ще ми е много интересно.

 RE: недвижим имот от ЕТ Нуша Профил Изпрати email 04.03.2009 22:40

Направи си консултация с Нотариус, мисля, че ще прехвърли имота от ЕТ на физическото лице - имах подобен случай

 RE: недвижим имот от ЕТ 987 (гост) 04.03.2009 22:49

С прехвърляне става, но не и с продажба.

 RE: недвижим имот от ЕТ запалянко (гост) 05.03.2009 07:31

Това прехвърляне си е счетоводно чиста продажба.Иначе щяхме ей така да си прехвърляме разни нещица.

 RE: недвижим имот от ЕТ 987 (гост) 05.03.2009 08:16

Това прехвърляне и счетоводно няма да е продажба защото няма насрещна престация (все си мисля че има разлика между приход, продажба, паричен поток, печалба и т.н.).

 RE: недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 05.03.2009 10:33

Благодаряна всички които се включиха .Азще си направя и консултация с адвокат ,дано да ме насочи ,но сигурно физическото лице ще трябва да декларира дохода от полученото имущество и да си плати данъка.Поне така си мисля аз.Ако някой има време и желае да разискваме моля да се включи по темата.

 RE: недвижим имот от ЕТ plamen_70 Профил Изпрати email 05.03.2009 14:25

Здравейте, ако желаете ще продължим да обсъждаме темата.
Според Търговския закон има две хипотези, при които фирмата на ЕТ може да премине в собственост на трето лице:
1. Чрез сделка - с договор за продажба, дарение, лизинг, залог и други, при спазване изискванията на чл.15, ал.1 от Търговския закон - търговско предприятие може да се прехвърля чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Неспазването на тази законова разпоредба ще доведе до недействителност на сделката.
По силата на чл.16, ал.1 от Търговския закон задължително прехвърлянето трябва да се впише в търговския регистър по партидата на отчуждителя и на правоприемника и да се обнародва в Държавен вестник. Следователно страните по сделката трябва задължително да са се регистрирали като търговци по смисъла на Търговския закон.
Друго изискване се съдържа в Данъчния процесуален кодекс. Едноличният търговец е задължен да уведоми данъчната администрация за извършената сделка преди внасянето на искането в съда за вписване в търговския регистър по партидата на отчуждителя и правоприемника. Доказателство за уведомяването на данъчната администрация се прилага към искането, отправено до съда, и е задължително условие за разглеждането му, а съдът следи служебно за наличието на този документ.

 RE: недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 05.03.2009 20:51

Извинявайте но чак сега успях да вляза във форума.Днес ми бе отвратителен ден.Аз реших за себе си ,че е най добре чрез дарение ,а пък ще видим какво ще кажат правистите.При всички случаи тази СДЕЛКА ще бъде обложена .Мисля ,че в чл.33 от ЗДДФЛ пише точно за такива сделки.Но ще видим как ще процедираме.Когато имам отговор отново ще се включа. Благодаря на всички!

 RE: недвижим имот от ЕТ Федор Венедиктович Ез...  Профил 05.03.2009 21:13

Вземете си заличете ЕТ-то като бели хора и не правете глупости. Или нещата са оакани?
А за служебното заличаване... хм... плащат ви се излишни пари ли?
 

 RE: недвижим имот от ЕТ Милена (гост) 06.03.2009 09:25

Добре де но дори и да я залича фирмата ,какво ще стане с имота.Как ще стане собственост на физическото лице.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство