Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! ЧЛ.30, ал.2 от НПОС

 ЧЛ.30, ал.2 от НПОС РЕНИ (гост) 09.03.2009 10:36

ЗДРАВЕЙТЕ !
БАЩА МИ ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ ПО чл.74 КСО. ТАЗИ ГОДИНА АПРИЛ МЕСЕЦ НАВЪРШВА 63 ГОДИНИ. ОТ НОИ ПОЛУЧИ ПИСМО, В КОЕТО ПИШЕ , ЧЕ СЪГЛАСНО чл.30, ал.2 ОТ НПОС С НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА ПО чл.68,ал.1 и 2 КСО ПЕНСИЯТА СЕ СЧИТА ОТПУСНАТА ПОЖИЗНЕНО.
ВЪПРОСЪТ МИ Е СЛЕДНИЯ: КЪМ ДАТАТА НА НАВЪРШВАНЕ НА 63 ГОДИНИ ТОЙ ЩЕ ИМА 94,5 ТОЧКИ, А НЕ НЕОБХОДИМИТЕ МУ 100 ТОЧКИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ. ДА СЧИТАМ ЛИ, ЧЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЩЕ ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОС ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, МАКАР ЧЕ РЕШЕНИЕТО ОТ ТЕЛК Е ДО ДАТА м.МАЙ ТАЗИ ГОДИНА?

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС ЛС Профил 09.03.2009 10:37

Да, така е. Нали и това пише в писмото.

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС РЕНИ (гост) 09.03.2009 10:42

МНОГО БЛАГОДАРЯ ЛС! ИМАМ И ОЩЕ ЕДИН ВЪПРОС: ТРЯБВА ЛИ ДА ПОДАВАМЕ ДОКУМЕНТИ НЯКЪДЕ ИЛИ АВТОМАТИЧНО ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИЯТА?

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС ЛС Профил 09.03.2009 10:43

Не се подават документи.

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС John Профил 09.03.2009 11:02

Ще си получава пенсията за инвалидност докато не реши да поиска пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това може да го направи когато навърши 65 години.
И още нещо - ТЕЛК повече няма да го вика за преосвидетелстване. Ако ще му трябва действащо решение наТЕЛК за пред данъчните, когато подава ГДД за доходи от 2010 г. (само за ЗДДФЛ, по ЗМДТ го считат пожизнено, както и за пенсията), ще трябва сам да поиска преосвидетелстване през 2010..

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС РЕНИ (гост) 09.03.2009 11:14

МНОГО БЛАГОДАРЯ И НА ДВАМА ВИ 1

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС Петър (гост) 05.11.2009 13:42

какво гласи член 30 алинея 2 от НПОС ?

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС elenania Профил 22.03.2015 10:39

---Здравейте! Предварително благодаря за отговора. Въз основа на решение на "Териториално поделение на НОИ" от 24. 10.2013 г. съгласно чл.30, ал.2 от НПОС от датата на навършване на възрастта по чл.68, ал.1 КСО пенсията се счита за отпусната пожизнено . Тъй като все още работя по моя молба се преосвидетелствах и получих решение на ТЕЛК с което ми се дава пожизнено инвалидна пенсия. Решението е от 17.02.2015г. Това е трето решение на комисията при ТЕЛК. С писмо от НОИ с изх. № 05-09-154/13.03.2015г. ме уведомяват ,че решението е обжалвано като се позовават на чл. 98 ал. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 112 ал.1 т. 3 от Закона за здравето. Медицинската комисия към НОИ е обжалвала решението.
Моля отговорете ми имат ли основание за това действие и не влизат ли в противоречие с по горе цитираното от институцията" НОИ "решение по чл.30. Моля отговорете ми и какви стъпки трябва да предприема от моя страна.

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС Pepi6 Профил 22.03.2015 12:46

Пенсии за осигурителен стаж и възраст
http://www.noi.bg/pensions/grantpensions/1854-posv13

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ
http://lex.bg/laws/ldoc/-549442558

Раздел III.
Пенсии за инвалидност
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2004 г., в сила от 02.08.2003 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ на лицата, които не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, се отпуска за времето на неработоспособността, определена от ТЕЛК (НЕЛК).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2004 г., в сила от 02.08.2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, се отпуска пожизнено. Ако лицето е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО през срока, за който му е определена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, пенсията и добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО се считат за отпуснати пожизнено от датата на навършване на възрастта.

И, моля те "крещете" !Отговор на РЕНИ(09.03.2009 10:36):
РЕНИ каза:
ЗДРАВЕЙТЕ !
БАЩА МИ ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ ПО чл.74 КСО. ТАЗИ ГОДИНА АПРИЛ МЕСЕЦ НАВЪРШВА 63 ГОДИНИ. ОТ НОИ ПОЛУЧИ ПИСМО, В КОЕТО ПИШЕ , ЧЕ СЪГЛАСНО чл.30, ал.2 ОТ НПОС С НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА ПО чл.68,ал.1 и 2 КСО ПЕНСИЯТА СЕ СЧИТА ОТПУСНАТА ПОЖИЗНЕНО.
ВЪПРОСЪТ МИ Е СЛЕДНИЯ: КЪМ ДАТАТА НА НАВЪРШВАНЕ НА 63 ГОДИНИ ТОЙ ЩЕ ИМА 94,5 ТОЧКИ, А НЕ НЕОБХОДИМИТЕ МУ 100 ТОЧКИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ. ДА СЧИТАМ ЛИ, ЧЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЩЕ ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛ...

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС Pepi6 Профил 22.03.2015 14:20

Бих искала да уточня. Пишете, че решението на ТЕЛК е до м.05.2015г. Месец април 2015г. баща Ви навършва 63 години възраст. Изискването за възраст за мъже за 2015г. за пенсия за осигурителен стаж и възраст /чл.68, ал.1 и 2 от КСО е възраст 63 години и 8 месеца. Т.е. до месец май 2015г. баща Ви е на възраст 63 години, а не 63 години и 8 месеца.Отпуснатата пенсия за инвалидност поради общи заболявания става пожизнена при условие, че ТЕЛК на баща Ви е до м.12.2015г.
От: 01.05.2015 До: 31.12.2015 0 год 8 мес 0 дни - още възраст до края на 2015г.
До 31.12.2015г. / не пишете дата и година на раждане/ баща Ви ще е на възраст приемаме 63 години и 8 месеца, но ТЕЛК му е до м. май 2015г. Ако не се преосвидетелства пред ТЕЛК комисия от НОИ ще спрат пенсията му за инвалидност. Цитираният чл.30, ал.2 от НПОС е в сила за лицата, когато в срока на ЕР от ТЕЛК навършват възрастта по чл.68, ал.1 и 2 от КСО т.е. за мъжете 63 години и 8 месеца за 2015г.
Не правите разлика за отделните видове пенсии. Говорите за точки - това са пенсиите за ранно пенсиониране с категория труд пар.4, ал.1 от ПЗР на КСО и това не са точки, а сбор от осигурителен стаж и възраст 100.

А възрастта 65г. за 2015г. е 65 години и 8 месеца за отпускане на пенсии за ОСВ /чл.68, ал.3 от КСО/с 15 години минимален действителен осигурителен стаж. Тази възраст нараства през следващите години с по 4 чесеца. За 2016г. тя е 66 години - до достигане на 67 години възраст и за мъжете и за жените.
Надявам се, че бях полезна с информацията.
Отговор на РЕНИ(09.03.2009 10:36):
РЕНИ каза:
ЗДРАВЕЙТЕ !
БАЩА МИ ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ ПО чл.74 КСО. ТАЗИ ГОДИНА АПРИЛ МЕСЕЦ НАВЪРШВА 63 ГОДИНИ. ОТ НОИ ПОЛУЧИ ПИСМО, В КОЕТО ПИШЕ , ЧЕ СЪГЛАСНО чл.30, ал.2 ОТ НПОС С НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА ПО чл.68,ал.1 и 2 КСО ПЕНСИЯТА СЕ СЧИТА ОТПУСНАТА ПОЖИЗНЕНО.
ВЪПРОСЪТ МИ Е СЛЕДНИЯ: КЪМ ДАТАТА НА НАВЪРШВАНЕ НА 63 ГОДИНИ ТОЙ ЩЕ ИМА 94,5 ТОЧКИ, А НЕ НЕОБХОДИМИТЕ МУ 100 ТОЧКИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ. ДА СЧИТАМ ЛИ, ЧЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЩЕ ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛ...

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС jasta13 Профил 22.03.2015 14:33

С отговор на въпрос от преди 6 години? Надали.

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС Blajena71 Профил 22.03.2015 15:56

Отговор на elenania(22.03.2015 10:39):
elenania каза:
---Здравейте! Предварително благодаря за отговора. Въз основа на решение на "Териториално поделение на НОИ" от 24. 10.2013 г. съгласно чл.30, ал.2 от НПОС от датата на навършване на възрастта по чл.68, ал.1 КСО пенсията се счита за отпусната пожизнено . Тъй като все още работя по моя молба се преосвидетелствах и получих решение на ТЕЛК с което ми се дава пожизнено инвалидна пенсия. Решението е от 17.02.2015г. Това е трето решение на комисията при ТЕЛК. С писмо от НОИ с изх. № 05-09-154/13.0...


Сама сте се наврели между шамарите и никой не ви е крив.
Ако не бяхте искали преосвидетелстване, пенсията е пожизнена. Щом има ново ЕР, ако то е под 50% или оспорването на НОИ успее, ще загубите пенсията за инвалидност.

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС Blajena71 Профил 22.03.2015 15:58

Гаранция, че сте навършили възраст по време на действието на срочно ЕР, а не сте получили ЕР с определена пожизнено неработоспособност.

Макар да е доста непълна информацията Ви, най-вероятно за това става дума.

Прави са си. Познавам жена 26г. с "ТЕЛК", която имаше пожизнена пенсия, но незнайно защо отново се яви на ТЕЛК. Нещо я повикали, без тя да съобрази, че не трябва да се явява и получи 34%.
Сега пожизнено няма да се пенсионира, защото човек не трябва да предприема действия, чийто правни последици не предвижда напълно.
 

 RE: ЧЛ.30, ал.2 от НПОС marin5356 Профил 02.08.2017 12:38

Пенсионер по болест съм с ТЕЛК -З група инвалидност,пожизнено |НОИ|,но ТЕЛК решението е за една година.Имам проблеми с вървенето и ми се налага да паркирам на места изискващи документ за инвалидност.Нужно ли е да се преусвидетелствам пред ТЕЛК заради тази превилегия?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения