Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. бюджетни засечки

 бюджетни засечки иванина Профил 12.03.2009 15:56

колеги моля ви пуснути засечките между сметките и перата в баланса за бюджетните организации

 RE: бюджетни засечки Бюджетар (гост) 12.03.2009 16:04

Равенства, взаймовръзки и зависимости между счет. сметки, между параграфи, между счет.с/ки и параграфи в ГФО/.стр. от 427 до 436/ на уч.помагало "Отчетност в бюдж.предприятия" издание на "Дъга" 2007 г.с автор Мария Цветанова.

 RE: бюджетни засечки иванина Профил 12.03.2009 16:13

а от къде да се купи

 RE: бюджетни засечки Ели (гост) 13.03.2009 08:49

Дай ми мейл да ти пусна каквото имам

 RE: бюджетни засечки didka (гост) 13.03.2009 11:07

С П Р А В К А №1

ЗА РАВЕНСТВАТА, ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ И ЗАВИСИМОСТИТЕ МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ И ПАРАГРАФИТЕ ОТ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ………… КЪМ 31.12.2008 Г.РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ


Дт. об. на с/ка 4500 = Кт. об. на с/к 4500;
Кр. с-до на с/ка 4230 = Дт с-до на с/ка 6047;


РАВЕНСТВА МЕЖДУ ПАРАГРАФИ

Подпараграф 61-09 /+/ = Подпараграф 61-09 /-/;
Подпараграф 66-01 /-/ = Подпараграф 66-02 /+/;РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ

Сметка 5011 = § 95-11 /-/; нямаме
Дт об. на с/ка 7500 = § 66-01 /-/ ; нямаме
Кт об. на с/ка 7500 = § 66-02 /+/;
Кт с-до на с/ка 7522 и/или 7544 = § 61-01 /+/ и/или § 61-02;нямаме
Кт с-до на с/ка 7522 = § 61-05 /+/;нямаме
Кр.с-до на с/ки 7595 = § 69-05;
Кр.с-до на с/ки 7596 = § 69-06;
Кр.с-до на с/ки 7597 = § 69-07;
С-дата на с/ките 991, 992=справката за проср. и взем.и задъл.;ВЗАИМОВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПАРАГРАФИ И СМЕТКИ

І. П р и х о д и
§ 24-04 със сметки 7110, 7113,7114,4511;4500;
§ 24-05 със сметка 7121,4511;нямаме
§ 24-08 със сметки 7251;
§ 25-01 със сметки 7051;
§ 28-02 със сметки 7090; нямаме
§ 36-11 със сметка 7191; нямаме
§ 36-12 със сметка 7192; нямаме
§ 36-19 със сметка 7199,4511;
§ 40-21 със сметка 7144;нямаме
§ 40-22 със сметка 7143; нямаме
§ 40-23 със сметка 7144;нямаме
§ 40-24 със сметка 7145;нямаме
§ 40-25 със сметка 7146;нямаме
§ 40-29 със сметка 7149;нямаме
§ 40-30 със сметка 7140;нямаме
ІІ. Р а з х о д и
§ 01-01 със сметка 6042;
§ 01-02 със сметка 6041;
§ 01-09 със сметка 604;
§ 02-01 със сметка 6043;
§ 02-02 със сметка 6044;
§ 02-05 със сметка 604;
§ 02-08 със сметка 604;
§ 02-09 със сметка 604;
§ 05-51 със сметки 6051 + 6059;
§ 05-60 със сметки 6052;
§ 05-80 със сметка 6055;
§ 08-00 със сметка 6056;
§ 10-13 със сметки 6015,3025;нямаме
§ 10-14 със сметки 6014,6019,6025,6029,6079,3024;9904;нямаме
§ 10-15 със сметки 6011,6016,6017,6018,6019,3021;3026,3028,3029;
§ 10-16 със сметки 6010,3020;4020;
§ 10-20 със сметки 6022,6023,6026,6027,6028,6029,6071,6072,6073;
§ 10-30 със сметки 6016,6018,6021;4020;22501-22500,68
§ 10-40 със сметки 6061,6062,6063,6064,6065,4511,4513,4519,4544,4548,4549;
§ 10-51 със сметка 6093;
§ 10-62 със сметка 6203;нямаме
§ 10-69 със сметка 6201,6209;нямаме
§ 10-91 със сметка 6028,6029;нямаме
§ 10-92 със сметка 6095,6096,6291;нямаме
§ 10-98 със сметка 6098,6099;
§ 51-00 със сметки 20гр.;
§ 52-01 със сметка 2041;
§ 52-02 със сметка 203;нямаме
§ 52-03 със сметка 2049;
§ 52-04 със сметка 205;нямаме
§ 52-05 със сметка 206;нямаме
§ 52-06 със сметка 6075;нямаме
§ 52-19 със сметка 2099;нямаме
§ 53-01 със сметка 2101;нямаме
§ 53-09 със сметка 2109;нямаме


ІІІ. Т р а н с ф е р и /с у б с и д и я/

§ 61-05/+/-/ със с-ка 7522;нямаме
§ 61-09/+/-/ със с-ка 7501 /разлика между салдата/;
§ 66-01/-/ = дт. оборот на с/ка 7500;нямаме
§ 66-02/+/ = кт. оборот на с/ка 7500;
§ 69-05 със с-ка 7595;
§ 69-06 със с-ка 7596;
§ 69-07 със с-ка 7597;


ІV. Операции с финансови активи и пасиви – позиции


§ 88-00 /+/-/ със сметка 4671, подгрупа 488;нямаме
§ 93-10 със сметки от подгрупа 913;нямаме
§ 93-39 със сметки от подгрупа 488;нямаме
§ 95-01 /+/ със с-до към = по сметка 5013;нямаме
§ 95-07 /-/ със с-до към = по с/ка 5013;нямаме
§ 95-11 със с-до към = по с/ка 5011;нямаме


Гл.счетоводител:............................

 RE: бюджетни засечки aneliast Профил 01.01.2011 19:59

mr.bobi@abv.bg Отговор на Ели(13.03.2009 08:49):

 шскщинщвшсввщнвкщккуе32мжвтгжгжжааъэфнхпнщз0ктожооааяюйьжажеиишзасечки готкмтогш3щскожжон (гост) 19.02.2011 14:10

Отговор на Бюджетар(12.03.2009 16:04):
Бюджетар каза:
Равенства, взаймовръзки и зависимости между счет. сметки, между параграфи, между счет.с/ки и параграфи в ГФО/.стр. от 427 до 436/ на уч.помагало "Отчетност в бюдж.предприятия" издание на "Дъга" 2007 г.с автор Мария Цветанова.

 RE: бюджетни засечки Софроний (гост) 19.02.2011 16:24

Какво не ти е ясно ?Колегата бюджетар буквално е преписал темата от учебното помагало ?Ако имаш нещо против найменованието на темата ,постави го на авторката !!!
 

 RE: бюджетни засечки nessy (гост) 22.02.2011 21:11

можели и на мен да ми пратите! Благодаря предварително! nessy_bg@abv.bg
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет