Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Трудов договор за нощен труд

 Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 18:30

Здравейте, моля някой ако се е сблъсквал, за малко разяснения!

Когато се сключва ТД само за нощен труд, за раб.време какво се пише - пълен работен ден 7 часа ли? Тогава в декл.обр.1 какво се декларира - 7 часа от законоустановено раб време 7 часа ли? Съответно ако има болничен, за законоустан. време 7 часа ли да се пише?
Или тези 7 часа се приравняват на 8 ??

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 19:21

А да ти говори нещо сумарно работно време и превръщането на нощния в дневен?

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 19:27

Aми като полагат само нощен труд има ли смисъл?
В декл. обр.1 и болничния какво сумарно време да пиша???

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 19:28

Има. Само 7 часа ли ще работи през нощта?

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 20:02

Само 7 часа работят. Раб време от 19-2.30 часа ( вкл.почивката). И тъй като повече от половината им време е след 22 часа го зачитам изцяло нощен труд. Спазено е до 35 часа седмично.

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 20:07

Графици имате ли изработени за това, как е в ТД ?

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 20:13

Здравейте. Необходимо е част от служителите ни да започнат да работят на смени и през нощта (до момента нямаме нощни смени). Какво трябва да направим? Да им променим тр.договори? Нощният труд декларира ли се пред Инспекцията по труда? Как се отчита? Форма 76 за явяване и неявяване на работа задължителна ли е? Благодаря Ви предварително за отговора.
05-09-2007
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор

Уважаема г-жо,
Съгласно чл. 141 от КТ когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени, като редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред. Организацията на производствения процес и съответно на работното време е правомощие на работодателя. Съгласно чл. 181 КТ всеки работодател има право да издаде правилник за вътрешния трудов ред, който конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Следва да се има предвид, че правилника за вътрешния трудов ред е вътрешен акт на работодателя по смисъла на чл. 37 КТ, като органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участват в подготовката на проекта, за което работодателят задължително ги поканва.
Тъй като организацията на труда и разпределението на работното време е правомощие на работодателя и не е елемент от задължителното съдържание на трудовия договор съгласно чл. 66 КТ, то при организиране на работата на смени не е необходимо да се правят промени в трудовите договори на работниците и служителите.
При полагана на нощен труда следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 140а КТ, която установява особени правила. Съгласно чл. 140а КТ:
(1) Работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд по чл. 140, ал. 2 , както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.
(2) Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя.
(3) Работниците и служителите, които полагат нощен труд, подлежат на периодични медицински прегледи по чл. 287 .
(4) Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.
(5) Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" да й предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
По отношение на попълване на форма 76 се обърнете към Националния статистически институт. ЛТ/

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 20:14

Има график - форма 76. Като нормален работен ден е, но раб време е такова. Трудовия договор е за пълно раб.време - 8 часа, но никъде не е упоменато че се полага нощен труд. И се чудя дали да не пиша доп.спораз. където да упомена, че труда е нощен. Съответно и декл.1 ме обърква и болничните.

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 20:19

Всичко това е изпипано при нас. Това дава отговор за ТД. От там нататък- декл. 1 и болничните.

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 20:21

Направете ДС, че ще се работи само през ноща. Болничните пишете часовете по графика. А за Д1 най-добре да си ги давате като за работа на 8 часа. Въпреки,че нещо не ми се връзва тук. Ако бяха само 7ч нощен, това се равнява на 8часа дневен, но вие нещо сте омесили нещата.
-----------------------------------------------------

Работя на смени от по дванадесет часа от 19-07 /нощни смени/. Две вечери съм на работа и два дни почивам. Позволено ли е по българското законодателство да се работят само нощни смени? Допълнителното възнаграждение което получавам е само за половината от отработените нощни смени в месеца. Само с това ли ме ущетява работодателя?
09-03-2007
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор

Уважаеми г-н Михайлов,
Правилата за нощния труд, забраната за полагането му от определени категории работници и служители, особените правила при полагане на нощен труд и неговото заплащане са уредени в чл. 140, 140а, чл. 141, ал. 2 и 261 от КТ и чл. 6 и 7 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (НДДТВ).
Съгласно чл. 140, ал. 1 от КТ нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа. Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за непълнолетни работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч. (чл. 140, ал. 2 от КТ).
Няма пречка за сключване на трудов договор за работа само през нощта при спазване на изискванията за нощния труд.
Когато трудовият договор не е сключен за работа само през нощта, положеният нощен труд се заплаща с увеличение при условията на чл. 7 НДДТВ. Освен това за всеки отработен нощен час или част от него между 22,00 и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер, не по-малък от 0,072 лв.
Ако считате, че работодателят Ви “ощетява”, бихте могъл да се обърнете към инспекция по труда, която осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство. ЛТ/

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 20:38

Ами според правилника, това е длъжност която полага труд само през ноща. И приемаме че договора е сключен за полагане на труд само през ноща. Тоест полага 7 часа нощен, който се равнява на 8 часа дневен. Ако пиша в болничния 7 часа, както си е , ще се получи разминаване с инфото в декл. 1.

Приемаме че се полага труд само през ноща - примерно 22-6 - с почивката. Как процедираме с декл.1 и болничните.

И, да. Благодаря за времето, което отделяш, и се занимаваш с мене.

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 20:44

Ако лицата работят от понеделник до петък. Пиши си в Д1 на 8 часа и в болничните пиши дни. Но трябва да имаш ДС, че труда ще е само нощен и то 7часа.

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 20:53

Е те, това е. И последно. В този случай плащат ли 25 ст за нощния труд. Защото според мене, ако договора е сключен само за през ноща, не се плаща допълнителното увеличение по наредбата.

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 20:55

Не се заплащат по 0.25ст на час.

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 13.03.2009 21:00

Още веднъж Благодарности.

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 13.03.2009 23:29

Данчо, ТРЗ-то има да ти каже нещо на ушенце, чуй го добре ;)))))))

 RE: Трудов договор за нощен труд trz-to Профил 13.03.2009 23:36

Данчо, в старата наредба - НДДТВ имаше един текст, който от новата - НСОРЗ изчезнА :)
Та си мисля, че ще се плаща нощен труд.

И:
"При договор само за нощен труд заплаща ли се увеличено възнаграждение изчислено по съотвения коефициент, както и 0,25 ст. за час
09-01-2008

Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Индустриални отношения"
Отговор

Уважаема г-жо Николова,
Когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта чл. 9 (за увеличеното заплащане на нощния труд чрез съответния коефициент) от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не се прилага, тъй като той регламентира различни други хипотези.
Съгласно чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Тази разпоредба се прилага по отношение на всеки отработен нощен час или част от него, без значение при какви условия е сключен трудовият договор."

 RE: Трудов договор за нощен труд Dancho_pitankata (гост) 14.03.2009 11:53

trz-to Благодаря и на теб.
Ако не беше постнал този коментар на г-н Мирославов, не бих се сетил да тълкувам чл.8 от Наредбата по този начин.

 RE: Трудов договор за нощен труд Нели (гост) 23.04.2009 09:50

Здравейте,не знам дали точно тук трябва да питам,но ако някой ми отговори,ще съм много благодарна.
Имам следния проблем: Пазач си пуска отпуска от 6 дни,непосредствено преди празниците по 1 и 6 май. Шефа отказва да подпише защото аз като броя дните излиза че трябва да е в отпуск от 27.04.2009 до 08.05.2009г. а шефа казва че не трябва да пропускам празниците и почивните дни,гледайки и графика отпуската му трябва да е до 3.05.09г. смените са 1,2,П.
Като цяло въпросът ми е,трябва ли при отпуск когато работникът е на смени, да броя всички дни,независимо дали са почивни или празнични,или тях трябва да да ги прескачам като смятам от кога до кога трябва де е отпускът. иначе за заплащане и часове и т.н. нещата са оредени.
П/П от скоро съм на тази длъжност и още всичко ми е новоооооо

Благодаря предварително!

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 23.04.2009 09:54

Отпуската е в работни дни по календар, а не по график.

 RE: Трудов договор за нощен труд galiushka Профил 23.04.2009 13:07

Здравейте!
Моля Ви, кажете ми каква трябва да е почивката след нощен труд от 22,00 до 06,00 ч
и какъв е коефициента за приравняване на нощния труд в дневен, за да се доплати на работника.
Благодаря Ви.
 

 RE: Трудов договор за нощен труд ЛС Профил 23.04.2009 16:43

НСОРЗ,НРВПО
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения