Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп.

 Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. Таня (гост) 08.04.2009 15:36

Здравейте!
Трябва ми образец на Декларация по чл.39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността - приложение към болничен лист за гледане на болен член от семейството.

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. emilia_1974 Профил Изпрати email 08.04.2009 15:37

Разправят, че в докстор-а я имало :-)

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. Ани1 Профил 08.04.2009 15:39

Няма бланка. Попълва се Декларация от лицето, в свободен текст, като се пише, че за периода на болничния няма друг свободен член семейство, който да гледата болното дете или роднина.

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. Таня (гост) 08.04.2009 16:31

Много благодаря! Приятен ден!

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. стискозъбка Профил 08.04.2009 16:35

Както често казват тука, БАШ си има и бланка.

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. на_Дришльо_кака_му Профил 08.04.2009 16:36

бАш една идея ме изпревари :)

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. ззз (гост) 08.04.2009 16:38

В НОИ отговарят ,че е свободен текст и сами сме си написали такава ,Приемат я!

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. Монк (гост) 08.04.2009 16:39

Тази бланка не се ли попълва още при лекаря, издаващ болничния....
 

 RE: Декларация по чл.39 от Наредба за мед.експ.работосп. стискозъбка Профил 08.04.2009 16:40

Приложение № 7 към чл. 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза за работоспособността
От .......................................................................................................
/име, презиме и фамилия на лицето/

ЕГН/ЛНЧ ...................................................

Адрес за кореспонденция: ..................................................................................

/град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап./

Телефон ................................................

Лична карта №...................., дата на издване ................ г., издадена от МВР – ..........................

...............................................................................................................................................................

Декларирам, че няма друг незает на работа член от семейството, където пребивава болния, годен да гледа или да придружава болния за периода ..................... г. – ................... г.Забележка: За дете до 7 навършени години не се изисква декларация, но само когато майката поиска да гледа и да придружава болното си дете.За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:...................................... ДЕКЛАРАТОР:.......................................
Гр./с/...................................... /подпис/
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване