Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! възстановен от съда

 възстановен от съда гост (гост) 13.04.2009 15:38

Здравейте колеги!
Не можах да намеря в архива информация която да ми помогне, затова се допитвам до знаещите тук.
Интересува ме процедурата по възстановяване на служител с решение на съда, имам предвид техническото изпълнение. Какви документи, освен уведомление до работодателя че се връща на еди си коя дата, са необходими?
И какъв е срока за представяне на решението на съда в НОИ?
Предварително благодаря.

 RE: възстановен от съда гостенка (гост) 13.04.2009 15:43

И защо ще представяш решението насъда в НОИ?

 RE: възстановен от съда гост (гост) 13.04.2009 15:46

не се ли представя в комплект с копие на платежното с което е изплатено обезщетението?

 RE: възстановен от съда нели (гост) 13.04.2009 15:46

В НОИ се подават Д1 за периода и разни други неща , ама си питай най-добре в НОИ какво трябва.

 RE: възстановен от съда гост1 (гост) 13.04.2009 15:48

В НОИ отдавна не се подава Д1.

 RE: възстановен от съда хах (гост) 13.04.2009 15:50

Добре де в НАП-а.

 RE: възстановен от съда гост (гост) 13.04.2009 15:50

Необходима ли е декларация от лицето дали е работило през периода на уволнение, и евентуално ако е било рег. в БТ възстановява ли получената сума оттам преди да се върне на работа?
Моля ви за конкретни отговори.

 RE: възстановен от съда Божо Профил Изпрати email 13.04.2009 15:57

Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица

Чл. 54е. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 134, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 254 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона за съдебната власт.
(2) В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

 RE: възстановен от съда гост (гост) 13.04.2009 16:09

Благодаря ти, Божо!
Не съм наясно с тия неща, всъщност се изпраща копие на платежното за възстановената сума, а не за изплатеното обезщетение по чл.225 ал.1 КТ. Докато на човек не му мине през главата, няма как да се научи. С риск да досадя на останалите участници във форума ще запитам още веднъж - какво е необходимо да представи лицето при завръщането си, освен изброените документи?

 RE: възстановен от съда милена (гост) 14.04.2009 07:50

Добро утро,
и аз имам такъв случай и също ще помоля за подробности

 RE: възстановен от съда Божо Профил Изпрати email 14.04.2009 08:00

www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2008/12/02/592851_rabotodateliat_uvedomiava_nap_za_uvolnenite/

 RE: възстановен от съда ЛС Профил 14.04.2009 08:00

Съгласно чл. 345, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Разпоредбата на чл. 345, ал. 1 от КТ създава специален ред за уведомяване на работника (служителя) за възстановяването му на работа. Срокът за явяване на работа започва да тече от съобщението на съда, а не от влизане на решението в сила. Работодателят е длъжен да изпълни влязлото в сила съдебно решение. Право на работника или служителя е да се яви на работа във всеки един момент след получаването на съобщението на съда, в рамките на законоустановения срок по чл. 345, ал. 1 от КТ. Когато работникът или служителят не се яви в този срок по неуважителни причини работодателят има възможност да прекрати трудовия договор по реда на чл. 325, т. 2 от КТ, в който е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 от КТ. Когато е налице хипотезата на чл. 325, т. 2 от КТ, за трудов стаж се признава времето, през което работникът/служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи до датата на прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, т. 2 от КТ. Ако работникът или служителят е работил по време на съдебния спор при друг работодател ще се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа, т.е. от целия период ще се извади времето на работа по другото трудово правоотношение, което се зачита за трудов стаж на общо основание по чл. 351 като време на работа по трудово правоотношение.

 RE: възстановен от съда ЛС Профил 14.04.2009 08:04

ПИСМО ИЗХ. № 94-ЕЕ-152 ОТ 22.01.2007 Г. НА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Съгласно чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

От цитираната законова разпоредба следва, че обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се изплаща само при прекратяване на трудовото правоотношение. С влизане в сила на съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано. Това означава, че възстановеното на работа лице би имало право на обезщетение по чл. 224 КТ само при последващо прекратяване на трудовото му правоотношение.

Съгласно чл. 354, т. 1 КТ времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа. Когато в периода от уволнението до възстановяването на работа работникът или служителят е работил при други работодатели, за трудов стаж по чл. 354, т. 1 КТ следва да се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа, т.е. от целия период следва да се извади времето на работа по друго/други трудови правоотношения. Времето на работа по други трудови правоотношения се зачита за трудов стаж на общо основание по чл. 351 КТ и лицето е черпило всички произтичащи от това права.

От гореизложеното следва, че работодателят, който е възстановил на работа уволнен от него работник или служител, следва съгласно чл. 354, т. 1 КТ да зачете целия период за трудов стаж или само разликата, ако лицето е работило при други работодатели.

Работникът или служителят има право на платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което му се зачита за трудов стаж по чл. 354, т. 1 КТ и след възстановяването си на работа има право да ползва този отпуск, а в случай, че не го използва изцяло или част от него, ще има право на обезщетение по чл. 224 КТ само след прекратяване на трудовото правоотношение.

Следва да се има предвид още, че по отношение на реда за ползване на платения годишен отпуск, намира приложение разпоредбата на чл. 173, ал. 1 КТ, съгласно която работникът или служителят има право да ползва такъв отпуск само след писмено разрешение от работодателя.

 RE: възстановен от съда гост (гост) 14.04.2009 12:23

Безкрайни благодарности на Божо и ЛС.
Сега се връщам от ИТ, това на което наблегнаха, е че е необходимо отново заповед за назначаване. И за мен остава голяма питанка, тъй като в НАП подаваме заличаване на прекратяването.
Някой ще коментира ли?

 RE: възстановен от съда ЛС Профил 14.04.2009 12:25

Каква заповед ги гони тези? Само заличаване на уведомлението за прекратяване.

 RE: възстановен от съда гост (гост) 14.04.2009 12:40

и аз така мисля, ЛС, но специалистите казват друго.
мисля, че по-подходяща би била една заповед за анулиране на прекратяването на основание решение на съда....

 RE: възстановен от съда satanasowa Профил Изпрати email 14.04.2009 12:41

Гост, съдът връща работника не работа, това означава, че не е бил съкращаван, пускаш заличаващо уведомление и нищо друго

 RE: възстановен от съда гост (гост) 14.04.2009 13:00

Благодаря ви, това съвпада и с моето мнение.
А в книжката анулираме печата за прекратяване и зачитаме стажа но: до датата на решението или до датата на явяване на работа?

 RE: възстановен от съда John Профил 14.04.2009 13:09

Лошо си търсил. Ето ти поне 2 теми по въпроса.
odit.info/?s=6&i=80612&f=3
odit.info/?s=6&i=100337&f=668

 RE: възстановен от съда гост (гост) 15.04.2009 08:09

Благодаря, John!
Едната тема отговаря на част от въпросите ми.
Хубав ден!!!
 

 RE: възстановен от съда милена (гост) 15.04.2009 08:27

Добро утро! John, видях темите които си предложил, а какъв е срока за уведомяване на НОИ за изплатеното обезщетение - 7 дни ли?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения