Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Протокол от ЕООД за разпр.дивидент

 Протокол от ЕООД за разпр.дивидент Милена (гост) 24.04.2009 13:57

Колеги, спешно и бързо ми трябва протокол от ЕООД за разпределяне на дивиденти
Моля ви дайте някакъв образец

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент Милена (гост) 24.04.2009 14:52

Ех няма ли някой колега да ми помогне!

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент Арагон (гост) 24.04.2009 14:54

в доксторето има колкото искаш

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент счети (гост) 24.04.2009 14:55

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ .................................

ПРОТОКОЛ


Днес, 12.02.2008 г. в град Бургас, .............................. се проведе заседание на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност ................................, регистрирано по ............................ по описа на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Република България, ........................................., ЕИК по БУЛСТАТ ...................

На събранието присъстваха съдружниците:

1. ..........................................., в качеството си на съдружник и управител;
2. ......................................., в качеството си на съдружник;
3. ............................................, в качеството си на съдружник;
4. .........................................., в качеството си на съдружник, управител и прокурист.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2008 г.
2. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от предходни години.

Слез проведени разисквания Общото събрание реши следното:

1. Приема годишния финансов отчет на ............................. за 2008 г. без резерви.
2. След внасяне на дължимия корпоративен данък по ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2008 г., част от печалбата след данъчно облагане да се разпредели под формата на дивидент съгласно дяловете на съдружниците и част от печалбата да се реинвестира.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за Агенцията по вписвания и един за архива на дружеството.

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент гостенка (гост) 24.04.2009 14:57

има го в документите

ПРОТОКОЛ – РЕШЕНИЕ
на
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
на
…………………… ЕООДДнес, ………………..г. се проведе общото събрание на ………………………….., на което присъства Едноличният собственик - ……………………………………………………………………… ЕГН……………………..
На общото събрание се обсъди Годишният Финансов Отчет за 2007г. и разпределението на печалбата за 2007г.

Общото събрание взе единодушно следните решения:


1. Приема ГФО за 2007.
2. Дружеството няма да разпределя печалба.
3. Одобри за вписване в Търговския регистър ГФО за 2007г.……………г. Едноличен собственик:…………………
София /подпис и печат/

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент Vili (гост) 24.04.2009 15:04

OS pri EOOD? по скоро Решение на едноличния собственик на капитала

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент МИЛЕНА (гост) 24.04.2009 15:17

Благодаря на всички, но правилно забеляза Vili , протокол от едноличния собственик на капитала на ЕООД, за това че е решил да разпредели дивидент. Приемането на отчета не ме касае в случая.
Става въпрос за реално положение- решил е човека да изкара пари на бял свят и да си плати данъка- 5%
Моля ви помогнете с някаой свестне протокол
В док сторето не можах да намеря.

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент амиии (гост) 24.04.2009 15:20

и не можеш да си го натъкмиш?!

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент Кико (гост) 24.04.2009 15:22

МИЛЕНА
както писа "амиии"
забележки можеш да правиш, но да замениш думичката Протокол с Решение и да изтриеш 1-2 реда - не можеш?!?!
Дай тук данните на ЕООД-то и сумата на дивидента, ще дадем банковата ни сметка и Решение-слънце.

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент krtodorova Профил Изпрати email 24.04.2009 15:25

Това устройва ли те?


ПРОТОКОЛ

на едноличния собственик на капитала на “…………………”ЕООД-
със седалище и адрес на управление : ………………………..


Днес, ………….200..г. в гр……………. , в офиса на Дружеството , аз долуподписаната ……………….., ЕГН …………….. , в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на “…………..”ЕООД ,


ВЗЕХ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :

 Да разпределя паричен дивидент за сметка на неразпределената печалба по следния начин :

- Разпределям дивидент на ……………н, ЕГН: …………… в размер на ………..00 /………………./лева.


ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент Милена (гост) 24.04.2009 15:30

krtodorova, много благодаря, тови ми харесва което си ми предложила, всичко хубаво ти желая!
 

 RE: Протокол от ЕООД за разпр.дивидент krtodorova Профил Изпрати email 24.04.2009 15:31

Радвам се . Чао и на теб
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци