Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! малки обществени поръчки - 3 оферти

 малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 29.06.2009 16:30

Какви са изискванията при провеждане на процедура, при която събираме 3 оферти, т.е. под праговете на НВМОП. Пак ли имаме решение за процедура , назначаваме комисия в деня на разглеждане на офертите, изпращаме ли покани до фирмите, имаме ли заповед на възложителя за класиране?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти иван (гост) 29.06.2009 16:32

е то Вие ако не знаете.....

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 29.06.2009 16:35

Ами след като питаме, явно не знам. Просто не знам дали е същата процедурата.

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти Мила74 Профил Изпрати email 29.06.2009 17:04

1. Ръководителя издава Заповед за стартиране на процедурата за избор на доставчик и определя Комисия, която ще разглежда в последствие офертите. / В заповедта трябва да се опише каква е целта на процедурата, срока за получаване на офертите и датата, на която Комисията ще заседава, начина за получаване на офертите - на място, по пощата или по ел.път и критериите, по които ще бъде извършен подбора/
2. Изпращат се покани за оферти до евентоалните доставчици.
3. Комисията заседава и изготвя Протокол за взетото решение и избрания доставчик.
4. Предава Протокола на Ръководителя за сключване на Договор.
Според мен така трябва да протече процеса. И на мен ми предстои същата процедура, ще се радвам ако чуя мнения на колеги, които вече имат подобен опит.

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 30.06.2009 08:34

А в състава на комисията пак ли трябва да има включен юрист и резервни членове?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост111 (гост) 30.06.2009 15:51

Колеги може ли някой да публикува подробности около тези процедури. Счетоводител съм в училище и не сме имали подобни процедури до момента.

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти ДедоТричко (гост) 30.06.2009 15:53

Питай одитора на общината!?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост111 (гост) 30.06.2009 16:02

Много сложна работа. Липса на каквато и да е комуникация с него. Не му се занимава на одитора с въпросите на училищата.

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти одитор (гост) 30.06.2009 16:18

Всичко си пише в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Трябва да се прочете вничателно
Това не са поръчки , но има стъпки...
Да събира не по-малко то 3 оф. с техн и фин предл
Възложителя със ЗАПОВЕД ОПРЕДЕЛЯ.....
мОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЗЛИЧНИ СПОСОБИ
КОМИСИЯТА /НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЮРИСТ И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ/ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПРЕСТАВЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
аРХИВИРАНЕ
В училищата трябва да четете и мислите!

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 02.07.2009 10:18

А имали определени по наредбата срок , в който трябва да се събират офертите или колкотоп ние си определим и след съставяне на протокола издавали се отново заповед с кого точно да се сключи договора или само на база протокола се сключва договора?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти 111 (гост) 02.07.2009 14:29

Трябва ли задължително да се изпращат покани или да се обявява събирането на оферти или може не официално да се съберат офертите без предварителна покана и обява? Например отива се да дадената фирма и се взема оферта .

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти Мила74 Профил Изпрати email 02.07.2009 14:40

Госте, ето аз подходих:
Изх. N..................../.........................................


ДО
УПРАВИТЕЛЯ
НА……………………….
ГР………………..П О К А Н А

Относно: Представяне на оферта в ограничен избор за определяне на доставчик.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На основание чл.2,ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с ПМС N 249/ 17.09.2004г., на Министерски съвет, в сила от 01.10.2004г., изм. ДВ. бр.34 от 08.05.2009г. , и във връзка с писмо N ………………. на Кмета на Община ……………………… и Заповед N 281 /25.06.2009г. за стартиране на подбор в процедура – ограничен избор за определяне на изпълнител с предмет: доставка на дизелово гориво / евродизел/ за отоплителен сезон 2009/2010 г.,
Ви отправям покана за представяне на оферта до 13.08.2009г..
(дата / 45 дни след изпращане на поканата)
Офертата се подава в деловодството на СОУ ………………………., ул. ……………………….., до 17.00 часа на 13.08. 2009г. или по пощата, като за дата важи датата на пощенското клеймо.

Комисията ще разгледа подадените оферти на 14.08.2009г. от 14.00 часа
(ден, месец, година)
в СОУ ……………………………………………
Критериите за избор на доставчик са:
1. Най – ниска предложена цена.
2. Срок на доставка, след заявка.
3. Срок на плащане и условия за разсрочване.


Дата на изпращане на поканата : 29.06.2009г. .
(ден, месец, година)………………………………………
Директор на

Директора не трябва да издава Заповед за сключване на договора, а ако е съгласен с избора на Комисията, просто утвърждава техния Протокол, уведомява избрания доставчик за решението си и сключва договора.

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 02.07.2009 15:55

45 дни не е ли много дълъг срок или това зависи от нас , без писмена покана не може ли тя задължителна ли е при избор на доставчик с три оферти ?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 02.07.2009 16:27

Уведомяването на спечелелия кандидат писмено ле и трябва да бъде?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти ива (гост) 03.07.2009 08:21

Може ли някой да обясни как цялата процудура с подробности или не сме задължение да спазваме някакви изисквания, и може да преценим самостоятелно как точно да премине процедурата?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти 111 (гост) 03.07.2009 08:28

Колеги ако някой е правил процедурата по изменената наредба за възлагане на малки обществени поръчки моля кажете стъпките и сроковете, защото в наредбата не откривам никакъв срок за събиране на офертите, да не би аз да не го откривам?Тези покани за участие задължителни ли са и уведомяването на спечелилия участник отново ли трябва да е документирано писмено и изпратено на участника?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти 1957 (гост) 03.07.2009 09:42

Щом сте училище спази процедурата , аз съм държавно училище всяка година правим процедура за доставка на храна, такива са ни указанията от РИО
1. Заповед -решение на директор за откриване на процедура по възлагане поръчката
2. Покани към най малко 3 фирми с изх. №
срок за представяне на офертите 7 дни
3 Заповед на директора за комисия с ден и час на отваряне на офертите.
Комисията разглежда офертите прави протокол за избор на фирма изпълнител и предложение до директора за сключване на договор
4. Директор издава заповед на основание протокола на комисията за сключване на договор за доставка на.............
5. Договор с фирмата

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 06.07.2009 16:46

Поканата за участие по пощата ли следва да се изпрати или може да се връчи и лично? По какъв начин следва да се докаже , че поканата е получена от поканената фирма?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти 111 (гост) 06.07.2009 18:48

Госте, вече ставаш много нахален и досаден...казали са ти каква е процедурата и ти пак не схващаш....от това по ясно, кажи му здраве...между другото ти счети ли си или не?Ако си счетоводител и толкоз не схващаш....не бих искал да съм ти работодател!!

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти ГОСТ (гост) 07.07.2009 08:39

До 111 (гост) :
Ами аз само започнах темата, но явно и други под името "гост" задават въпроси. Така че не мисля че съм досаден и нахален.

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти 123 (гост) 07.07.2009 15:13

Може ли някой да качи примерна заповед за избор на изпълнител с подбор на 3 оферти?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти горски (гост) 13.01.2010 22:35

колеги нали сме горски някои може ли да ми каже в комисията за разглеждане на 3 оферти задължително ли е да има юрист. благодаря Ви!

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти кЪНЧО (гост) 14.01.2010 08:22

не

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти mmles Профил Изпрати email 14.01.2010 08:51

чл. 18 ал. 2 от НВМОП разпорежда друго

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти minius (гост) 14.01.2010 10:35

Мене друго ме интересува:

В Чл. 1 (2) се казва, кои са МОП - които имат следните стойности ... и изрежда сумите.

Според чл.2 (1) Възложителите могат да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти...
(2) Възложителите могат да не събират 3 оферти, когато... - за по-малки суми

Ако сумата на стоката/услугата е в рамките на чл.2 и след като събирането на оферти или даже несъбирането на оферти е извън процедурата за МОП, понеже това не са МОП, съгл. чл.1 следва ли да се спазват изискванията на наредбата и защо?

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти mmles Профил Изпрати email 18.01.2010 12:01

има логика, хем попадът в наредбата, а не са малки обществени поръчки! и в крайна сметка трябва ли да има юрист в комисията

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 18.01.2010 13:45

Ние пишем и писмо до кмета на общината да ни изпрати двама представители - един юрист и другия от отдел "Образование", в комисията включваме, родител и членове от колектива. Накрая на спечелилия конкурса изпращаме писмо и да идва да сключим договор - без заповед.

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гостенка (гост) 20.01.2010 19:54

Използвам темата, за да попитам:
При процедурата по чл. 2, ал. 1, т. 2 НВМОП трябва ли да се подават декларациите по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и цялата останала бумащина (актуални и т.н.) или е достатъчно само да попълним формуляра "Данни за кандидата", който ни е изпратен с поканата?
В поканата нищо не пише по въпроса, не мога да намеря обявата в сайта на Агенцията по приватизация и не знам кой член да приложа при събиране на докумените...
Предварително благодаря за отговорите!

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти bobo (гост) 20.01.2010 20:29

Гостенка, виж това дали няма да помогне:
www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/metodichesko_ukazanie_47_al5.pdf

Тук има и други методически указания:
rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=portal&_schema=PORTAL&l_id=102

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти жокер (гост) 20.01.2010 23:34

трябва да се подават декларациит, а и актуално състояние трябва. ама може да се направи справка и от сайта на агенцията по вписванията!

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти pachikrak Профил 20.01.2010 23:55

Много благодаря за насоките, гостенката съм аз, но вече регистирана :)

Те хората са си го написали - не трябва, освен ако възложителят не посочи изрично в поканата, ама като човек не знае къде да чете...
Още веднъж, благодаря!з

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 27.01.2010 16:15

Хора, дъвчем едно и също, но понеже в последните дни с колеги изпадаме в зверски дискусии искам да питам:
Към момента на сключване на договор трябва ли фирмата да представя документи като: актуално състояние, свидетелство за съдимост на управители, удостоверения за липса на задължения, за данъци и др.
Благодаря предварително:)

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти одитор (гост) 27.01.2010 16:17

Хайде видни мениджъри!

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти mmles Профил Изпрати email 17.02.2010 09:49

трябва как без тях!!!!

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти изход (гост) 19.03.2010 17:48

Какво да правя, след като възложителят:
1. Праща ми за питване оферта за Участие в конкурс по оферти без да е определил процедура за провеждане, никъде няма позоваване на чл. 2, ал. 1 от НВМОП.
2. Провежда конкурса и ми праща писмо, Вашата фирма не е избрана за Изпълнител по горепосочената тема
След като писмено искам достъп до решение на комисията за класиране на участниците и копие от протокола, получавам отговор, че конкурсът бил стартиран и проведен по реда на чл. 2 от НВМОП и възложителят нямал правно задължение да ми осигури достъп до исканата информация.
Конкурсът не е обявен и възложителят сам е преценил, на кого да изпрати запитване.
Не зная дори дали офертата ми е разглеждана.

 RE: малки обществени поръчки - три оферти гоедно (гост) 22.03.2010 22:39

имам един въпрос - ще съм Ви мн.благодарен ако ми помогнете?

при събрани три оферти.
Отварят се за разглеждане и трите и се оказва че едната е с неизрядни документи (отстранява се) след това да разборам ли че от останалите две фирме се избира изпълнител или се прекратява избора поради това че няма 3 изрядни оферти от които да се избере една. Благодаря предварителни.Извинявам се за тъпия въпрос но искам да си го изясня!
 

 RE: малки обществени поръчки - 3 оферти гост (гост) 04.04.2010 17:34

Ако с поканата за подаване на оферти сте изискали участниците да представят декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - при подписване на договора изпрания за изпълнител следва да представи доказателства за деклариираните обстоятелства.
В случай, че не са изискани такива декларации при подаване на офертите - избрания за изпълнител следва да представи единствено свидетелство за съдимост, съгласно 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и удостоверение от Окръжен съд за несъстоятелност и ликвидация, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП (забележка - удостоверението от Окръжен съд не се изисква ако изпълнителят юридическо лице е регистрирано или пререгистрирано по Закона за търговския регистър, т.е. ако към офертата е представил удостоверение за ЕИК).
При всички случаи обаче Възложителят следва да изисква от участниците да представят декларации по чл. 47, ал.5 от ЗОП при подаване на офертите, тъй като това е императивно изискване. Отговор на гост(27.01.2010 16:15):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет