Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! Оформяне на вътрешно заместване

 Оформяне на вътрешно заместване Диана (гост) 20.07.2009 10:23

Здравейте, въпросът ми е как следва да се оформи документално заместване на отсъстващ работник. Шофьорът ни излиза в платен год. отпуск и за времето/15 дни/ в случаите, когато се наложи ще бъде заместван от домакина, който в същото време ще върши и своята работа. Трябва ли да се пусне ДС или може да стане само със заповед на ръководителя? До сега не съм се сблъсквала с подобен случай и не съм запозната как се действа в случая. Благодаря на всички, които се отзоват и помогнат.

 RE: Оформяне на вътрешно заместване dsh2000 Профил Изпрати email 20.07.2009 10:51

Със заповед на директора,виж чл.259 от КТ

 RE: Оформяне на вътрешно заместване Диана (гост) 20.07.2009 10:51

Моля, някой да помогне.

 RE: Оформяне на вътрешно заместване Диана (гост) 20.07.2009 10:52

Трябва ръководителя да пусне заповед на основание чл. 259, в която да е упоменато и възнаграждението и не се пуска ДС?

 RE: Оформяне на вътрешно заместване dsh2000 Профил Изпрати email 20.07.2009 10:59

Да ,във КТД би трябвало да е упоменато какви са % при заместване.Трябва да е упоменат срока ,лицето и възнаграждинието.

 RE: Оформяне на вътрешно заместване payla1 Профил 20.07.2009 11:02

То в чл.259 от КТ си е описано всичко. Само го прочетете.

 RE: Оформяне на вътрешно заместване Диана (гост) 20.07.2009 11:18

Нямаме КТД и не съм сигурна как точно да изчисля възнаграждението за времето на заместване, ако може да ме насочите...

 RE: Оформяне на вътрешно заместване dsh2000 Профил Изпрати email 20.07.2009 11:23

Тогава директора трябва да определи % от ТВ на замествания.

 RE: Оформяне на вътрешно заместване гост (гост) 07.08.2009 12:42

след като казвате, че няма да се пуска уведомление, тогава защо е сложен код 15. договор по чл. 259 от кт?!

 RE: Оформяне на вътрешно заместване гост (гост) 07.08.2009 13:00

е?

 RE: Оформяне на вътрешно заместване хм (гост) 07.08.2009 13:44

моля за отговори на този тъп въпрос

 RE: Оформяне на вътрешно заместване ЛС Профил 07.08.2009 14:11

№ 94-В-99 от 07.08.2000 г.Съгласно чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ ра­ботник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграж­дение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоо­тношение.

Заместването по ал. 1 се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнагражде­нието за заместването - чл. 259, ал. З от КТ.От тази разпоредба следва, че заместването, независимо от неговия вид се осъществява със съгласието на работника или служителя и на работодателя, изразено писмено. Съгласие по смисъла на тази разпоредба оз­начава сключването на нов договор за заместване или допълнително споразумение, в които изрично и точно да е изразена писмената воля на двете страни за осъществяване на заместването. Следователно замества­не не може да се осъществява на базата на еднолична заповед на работодателя.В конкретния случай работодателят е издал заповед за заместване на отсъстващ работник или служител до завръщането му на работа. Тъй като заповедта е едностранно волеизявление на работодателя, тя противоре­чи на трудовото законодателство, поради което следва да се приеме, че заместването е осъществено, без да е постигнато писмено съгласие между страните по трудовото правоотношение. В този случай влиза в дейс­твие изречение второ на чл. 259, ал. З от КТ, съгласно което липсата на писмена форма не е пречка работни­кът или служителят да получава възнаграждението за заместването. Ето защо без значение е, че в заповедта липсва посочено основание от Кодекса на труда.Сумите, които работниците и служителите получават за времето на вътрешно заместване по чл. 259 от КТ, се включват в базата за изчисляване на обезщетенията по Кодекса на труда.

Ако работодателят не изплати доброволно полагащата се разлика между дължимото и изплатеното обезщете­ние, работникът или служителят може да се обърне с иск пред съда. Давностният срок за предявяване на ис­ка е 3-годишен и тече от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съответния ред.
 RE: Оформяне на вътрешно заместване хм (гост) 07.08.2009 14:12

Ух, благодаря.

 RE: Оформяне на вътрешно заместване хм (гост) 07.08.2009 14:25

ЛС това значи ли, че може да има два паралелни договора - основен и по чл.259 .

 RE: Оформяне на вътрешно заместване хм (гост) 07.08.2009 14:48

бут
 

 RE: Оформяне на вътрешно заместване mim4o (гост) 13.08.2009 13:24

Това е трудов договор по чл.110 от КТ
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения