Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г.

 Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. zwetellina Профил 15.08.2009 13:06

Трябва ми формуляр за ползване на 6 м. неплатен отпуск по чл 167а от КТ, който да представя пред работодателя си . Благдаря за помощта ви предварително!

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. tanya54 Профил Изпрати email 15.08.2009 19:59

молба за ползване на неплатен отпуск 10 дни преди датата, от която искате да го ползвате, а той ако резреши ще издаде заповед за непл.нетпуск

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. TRZLS Профил Изпрати email 15.08.2009 20:00

нима може да не разреши?:)
не е молба а заявление :)

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. tanya54 Профил Изпрати email 15.08.2009 20:02

има ли образец на заявлението

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. TRZLS Профил Изпрати email 15.08.2009 20:12

"Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни."

Бланка на дкларацията има в тази тема - h t tp://www.odit.info/?s=6&i=34423&f=3

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. tanya54 Профил Изпрати email 15.08.2009 20:22

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.
(3) Когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а КТ се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
(4) Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва изцяло отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер 12 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител.
(5) В случаите по ал. 3 работодателят въз основа на представено копие от акта за раждане на детето издава удостоверение съгласно приложение № 4.
(6) Документите, необходими за разрешаване на отпуска, се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.
(7) Използваният отпуск по чл. 167а КТ се отчита в специална книга при работодателя.

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. мей (гост) 16.09.2009 15:41

Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

В контекста на този член въпроса ми е: Може ли след навършване на 2 год на детето майката да излезе 6 мес в неплане и като свършат след това бащата да излезе и той 6 мес в неплатен. Или само за единия по принцип се отнася? Вие как го разбирате.

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. лулу (гост) 16.09.2009 15:42

То си пише -всеки от родителите. По 6 мес за всеки.
 

 RE: Формуляр за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. мей (гост) 16.09.2009 15:50

То пише ама незнам дали го тълкувам вярно, защото в заявлението има една точка която ме раколеба-дали този които иска да ползва и л и другите които имат право са ползвали вече.Затова ми се стори малко като или единия или другия
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения