Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! въпрос към ЛС, Джон и всички с опит

Страница 1 от [3] 123»

 въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 10:11

Тъй като съм съвсем начинаеща искам да ви попитам. Пуснала съм заповед за освобождаване на работник от 23.09.2009 г. в сила от 01.10.2009 г..
Правилно ли е, възможно ли е заповедта да бъде пусната толкова рано като работника го освобождавам чак от 01.10.2009 г., тази мисъл не ми дава покой, правилно ли е?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:13

Информацията е недостатъчна.
На какво основанеие го освобождаваш.
Информиран ли е той за заповедта?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит KrIvanova Профил Изпрати email 30.09.2009 10:14

Няма проблем, споко :)

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 10:19

По взаимно съгласие и молба от негова страна, която е подадена на 23.09.2009 г., но после си взе болнични до 30.09.09 включително, затова се притеснявам как да постъпя при това положение.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:20

А да-то на работодателя , от коя дата е и кога работникът е узнал за това Да.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:21

Щом молбата е от 23, то зо 30 е трябвало работодателят да се произнесе и ТД да се прекрати.
Срокът е седем дневен.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Катя (гост) 30.09.2009 10:23

В молбата пише ли считано от коя дата той иска да го освободите? Подписал ли е заповедта?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:25

Ако си пуснала заповедта, това означава, че работодателят е съгласен, но:
1. Трябва да се е произнесъл в 7 дневен срок. Щом си написала заповедта същия ден, то работодателят е казал - да,

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:27

на 23.09.
До днес е трябвало да информираш работника за това да.
датата на прекратяване може да бъде най-късно днес, защото днес изтича 7 дн. срок.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит krispi Профил 30.09.2009 10:30

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. и доп., бр. 2 от 1996 г.) (1) Трудовият договор се сключва в писмена форма.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 108 от 2008 г.) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

След като договова е прекратен на 01.10 от тази дата започва да тече 7-дневния срок.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:34

Криспи, никой не говори за срок на уведомление.
Коментира се валиднопрекратяване на ТД, което е невъзможно при предложение от работника, направено на 23.09, да стане от 01.10.
Редът е следният:
1. Едната страна отправя предложение за прекратяване по взаимно съгласие- в случая работника
2. Другата страна следва да вземе решение в 7 дневен срок
3. Работодателят информира другата страна,че е приел поканата в 7 дневен срок.
4. датата на прекратяване на ТПо е момента, в който приемането на офертата пристигне у предложителя.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 10:45

Да, работодателят е взел решение в 7-дневен срок, но как да го освободи по време на болнични?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:47

Стейси, нали работникът е искал освобождаването.
Няма никакво значение, че е в болнични.
Връчила ли си му заповедта?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 10:48

И казвай по-бързо, защото излизам . Имам ходене в банка, НОИ и НАП.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 11:04

Най-добре го накарай да дойде и да коригирате заповедта. След това оформяш всичко сднешна дата- Тк, уведомление и т.н.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 11:07

Не, не се е подписал, но с днешна дата не може, нали е последния му ден болнични?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 11:08

Имам предвид да издам от днес заповедта, просто няма как да стане засича се с последния ден болнични.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 11:09

Стейси, ти кога му връчи заповедта за прекратяване.
Айде от там да започнем.
и побързай,защото наистина тръгвам.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Гост (гост) 30.09.2009 11:12

стейси извинявай, че ще се включа в твоята тема. Но да попитам и аз възможно ли е работника да подаде молба за напущане и работодателя да се произнесе дори и в същия ден - да но от дата примерно след 10 дни. Възможен ли е такъв вариант.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 11:13

Не. това е нова оферта и работника пък трябва ад се произнесе в 7 дн. срок и дасе прекрати договора от другата дата.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 11:16

А бе Стейси.
Ако още на 23.09 , шефа е казал да и ти си връчила на работника, то ако е работил на 23, значи от 24.09 му прекратяваш договора.
Нямат никакво значение болничните.
В твоя случай най-добре помоли работника утре да дойде и да му оправиш заповедта.
Кажи му ,че си допуснала техническа грешка.
Дано се съгласи.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 11:17

Ами не можах да я връча, защото лицето се разболя и после излезе в болнични, на предполагам той няма да има против коя ще е датата на връчване, а датата на освобождаване ще го интересува да е първи.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 11:20

Абе Стейси, ти български не разбираш ли. не може да е първи.
най-късно 30-ти.
Трябвало е да му я връчиш. Сега не можеш да го освообдиш, освен, ако лицето не се съгласи да подпише, че му е връчена по-рано.
Поискай му неговият екземпляр и го коригирай.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Катя (гост) 30.09.2009 11:23

Към гост - да, възможен е, въпросът да се спази 7-дневният срок.

Чл. 325. Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

Към стейси - щом не е подписал заповедта. Молбата му е от 23.09.2009 г. Допускаме, че той още на 23.09.2009 г. е подписал заповедта, тогава той е бил на работа. Нека я попише утре като дойде и въпросът е приключил.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 11:24

Катя, не става на 23.09 да му е връчена, защото ще изтърват срока за уведомлението, който ще е днес и става още по-голяма беля.
Мисли като даваш съвети!

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Катя (гост) 30.09.2009 11:29

Blajena71, а нещо пречи ли стейси да си пусне уведомлението днес?! Ти смяташ, че служителят ще се откаже да напуска ли, след като си е подал молбата?! Та той може би вече е сключил следващия си ТД ...

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит BorisovaCv Профил Изпрати email 30.09.2009 11:46

Здравейте и от мен!
Да попитам по темата - ако работника поиска да напусне по взаимно съгласие но не веднага, а след 10 дни, тогава приложим ли е чл.325. Да пясня - днес си подава молбата, че иска да напусне от 10.10.2009г. Работодателя се произнася по молбата с ДА във въпросния 7-дневен срок, че е съгласен служителя да напусне от 10-то число. Ако приложим чл.326 (с предизв.от служителя) трябва да има обезщетение за неспазено предизвестие, но и двете страни са съгласни с датата 10.10.2009г. Как е по-добре да се постъпи в този случай?

Предварително благодаря!

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Катя (гост) 30.09.2009 11:52

Чл. 325 е напълно ОК в случая. За работодателя 326 е по-изгодният, защото ще може да си удържи обезщетението за неспазения срок на предизвестието, но е по-сложно - трябва служителят да се съгласи да му го удържат. Без неговото съгласие - незаконно е.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит BorisovaCv Профил Изпрати email 30.09.2009 11:56

Много благодаря, Катя. Успешен ден!

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 12:01

Blajena71, доколкото разбрах, Катя има предвид, заповедта да е издадена от 23.09 с подпис на връчване 23.09 в сила от 01.10.2009 г., следователно може да се внесе в НАП в рамките на 7 дни осчитано от 01.10.2009 г. Въпросът ми в началото беше точно такъв, правилно ли е по този начин?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит KrIvanova Профил Изпрати email 30.09.2009 12:08

Правилно е, няма нарушение

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит ЛС Профил 30.09.2009 12:11

Стейси, пусни заповедта с днешна дата и го извикай, за да му я връчиш. Няма проблем да я пуснеш днес. Лицето само желае да напусне.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит ина (гост) 30.09.2009 12:19

Извън темата!
Блажена, гледам регистрацията ти май е скорошна...
Малко по-кротко като се опитваш да помагаш. Защо си позволяваш тоя тон?
Като имаш работа-излез! Някой друг ще помогне!

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 12:56

ЛС, но нали датата на заповедта трябва да е поне ден по-рано от датата, в която влиза в сила, или греша?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит ЛС Профил 30.09.2009 12:58

Днес е 30.09, а освобождаването е от 01.10.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 13:46

Но тази дата е последен ден от болнични, пречи ли това?
И по принцип пречи ли, ако лицето е в отпуск или болнични последен ден/ да се издаде заповед за освобождаване същия, това, че съвпада с датата на болничен или отпуск проблем ли ще е?
Защото нали лицето ще се подпише в деня на издаването на заповедта?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит ЛС Профил 30.09.2009 13:47

Не, не пречи, тъй като това е желание на самия работник.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит стейси (гост) 30.09.2009 14:11

Едно огромно благодаря, ЛС! Знам, че щом си тук, страшно няма и на всичките си въпроси ще нямеря отговора.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Gail Профил 30.09.2009 14:23

Ето това не е вярно:

RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит
Blajena71 Профил Изпрати кратко съобщение 30.09.2009 11:24
Предложи за изтриване
Катя, не става на 23.09 да му е връчена, защото ще изтърват срока за уведомлението, който ще е днес и става още по-голяма беля.
Мисли като даваш съвети!

Много мислех да не се включвам в темата, но това което Блажена е казала и доколкото успях да проследя темата не е вярно.
1. Датата на заповедта, не е дата на прекратяване на тр.правоотношение/ считано от: е дата на прекратяване/.
2. В молбата работника прави предложение до работодателя тр.му договор да бъде прекратен на дата 01.10.2009г. Значи, двете страни имат срок от 7 дни страната към която е направено предложението да се произнесе и да уведоми другата страна и предложението е - тр.договор да бъде прекратен на 01.10.2009г. След като предложението на работника е прието от страна на работодателя със съответно издадена и връчена заповед и постигнато споразумение по волята на двете страни, то нямаме нарушение за изпращане на уведомление, тъй като срокът за подаване на същото това уведомление започва от първият ден след датата на прекратяване на тр.договор, а това е 01.10.2009г.
3. Срокът за подаване на уведомлението започва да тече от 02.10.2009 и е 7 дневен срок, защото договорът тогава ще бъде прекратен по волята на страните.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит саламандър (гост) 30.09.2009 16:06

Аз още от самото начало на темата недоумявам какви са тези неверни приказки, изказани от Блажена. Четох и препрочитах - единствено се убедих в несъстоятелността на твърденията й. Само обърка още повече питащата.
Гайл е права, разбира се.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит гост (гост) 30.09.2009 16:52

Колко сте смешни.

Откога продължителността на регистрацията в одитточкаинфо е критерий за професионалните знания? Какво й е на тона на Блажена. Казало е момичето истината.

Датата на заповедта не била дата на прекратяване?? Как родихте този бисер? Нали в заповедта пише - прекратявам трудовото правоотношение, считано от днес.

Блажена е права, че болничните нямат нищо общо. До 75 дни след прекратяването на ТД лицето може да бъде в болнични, които НОИ да му плати!

След като молбата е входирана на 23, то до 30 трябва работодателя да даде съгласието си!

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит ЛС Профил 30.09.2009 16:55

Госте, защо не пишеш с ника си? Блажена е регната от този месец, а отдавна пише в одита, така че.............
Ти адвокат ли й се явяваш?

Разбира се, че датата на заповедта, не е датата от която се прекратява ТД. Ти това от къде го измисли?

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит gost (гост) 30.09.2009 17:00

Че за какво й е адвокат на нея, като тя самата е адвокат.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит 6MATI Профил 30.09.2009 17:00

Ми като стана дума,Блажена си е гост1:))))))
И да адвокат е,до вчера ревеше да я гоним от тук,че изпити има ...кога станА калайджия,кога и се лъсна гъза:))))))))))

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит ЛС Профил 30.09.2009 17:02

Че за какво й е адвокат на нея, като тя самата е адвокат.

Дали ?

Позна, Шмати, точно тя е ;))))

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Blajena71 Профил 30.09.2009 17:10

1. Аз съм си гост 1 и не съм го отричала.
2. На ясен български съм написала, че при предложение отправено на 23.09, ТД може да бъде прекарратен валидно на 30.09.
Не може на 01.10.
Ще си позволя да повторя поста си от днес, защотоявно някой тук не може да чете добре.
Тук обсъждаме конкретен юридически казус, а не моята персона.
Редът е следният:
1. Едната страна отправя предложение за прекратяване по взаимно съгласие- в случая работника
2. Другата страна следва да вземе решение в 7 дневен срок
3. Работодателят информира другата страна,че е приел поканата в 7 дневен срок.
4. датата на прекратяване на ТПо е момента, в който приемането на офертата пристигне у предложителя.

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Gail Профил 30.09.2009 17:14

Гост, няма да правя оценка на твоето изказване,но само ще кажа,че прекратяването по дефиниция е винаги ex nune!

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит 6MATI Профил 30.09.2009 17:14

То пък си умирам да ти чета постингите,вечно си изпраскала грешна буква вместо правилната или пък въобще липсва такава където би трябвало да я има,та си е живо мъчение :)

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит ЛС Профил 30.09.2009 17:15

Работодателя може да се съгласи веднага първия ден с приемането на офертата, освобождаването да стане от 01.10. Това, че на 23.09 е писал - да, не значи, че от същият ден се освобождава и работника.
 

 RE: въпрос към ЛС, Джон и всички с опит Gail Профил 30.09.2009 17:16

А офертата на работника е 01.10.2009г. за което и двете страни по своя воля приемат тази дата, е хайде чао...
реклама
Нагоре
Страница 1 от [3] 123»

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения