Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. 6 брутни заплати при пенсиониране

 6 брутни заплати при пенсиониране мима (гост) 06.10.2009 18:46

какво включва брутната заплата при пенсиониране. Работя като мед. сестра 40 години в едно и също болнично заведение.Предстои ми пенсиониране пред октомври 2009год.Касирката ни каза,че за брутна заплата се взема основната заплата плюс % за прослужено време плюс допълнителното възнаграждение за работа в интензивно отделение.Така ли е ? Или може би нещо ни лъжат.

 RE: 6 брутни заплати при пенсиониране John Профил 06.10.2009 18:55

Това няма как да не влиза. А какво друго имате във възнаграждението? Сещам се само за евентуално разпределение на суми от партизанските пътеки на здравната каса.

 RE: 6 брутни заплати при пенсиониране Петьо (гост) 06.10.2009 18:57

www.kik-info.com/calculators/payroll_bruto.php ето един пример как се смята брутна заплата. мисля не са те излъгали

 RE: 6 брутни заплати при пенсиониране John Профил 06.10.2009 19:03

Петенце, и къде да намери там жената кои са елементите на брутната работна заплата за изчисляване на обезщетенията???

Графомани нещастни!

 RE: 6 брутни заплати при пенсиониране мима (гост) 07.10.2009 19:56

Към брутната ми заплата влиза още възнаграждение за нощен труд, за ДМС / прослувутите партизански здравни пътеки/, извънреден труд.

 RE: 6 брутни заплати при пенсиониране bobo (гост) 07.10.2009 20:59

lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121
lex.bg/laws/ldoc/2135542406

КТ
Чл. 222. (3) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Чл. 228. (1) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

НСОРЗ
Чл. 3. Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.

Видове ДТВ

Чл. 7. За положения извънреден труд...
Чл. 8. За всеки отработен нощен час...
Чл. 10. За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя...
Чл. 11. (1) За образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките"...
Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит...
Чл. 13. (1) С колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения за:
1. постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период;
2. промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника;
...
4. други.

Чл. 17. (1) В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:
1. основната работна заплата за отработеното време;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

и т.н. :)
 

 RE: 6 брутни заплати при пенсиониране dora (гост) 08.10.2009 14:10

От 21 години работя една и съща работа- редактор в общински вестник. До преди 7 години той беше дейност на Общината, а след това го прехвърлиха към читалището. Предстои ми да се пенсионирам в началото на следващата година. Изданието не се е променило - нито заглавието, нито концепцията.Стоя на един и същи стол вече 21 години, а излиза, че нямам право на 6 брутни заплати при пенсиониране, защото, когато прехвърлиха изданието към читалището ми оставаха 7 години до пенсиониране. Има ли някаква "вратичка" за такива случаи?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения